Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, iż od dnia 01.07.2021 r. wnioski o świadczenie Dobry Start (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00.
 
Od lipca wnioski będzie można składać wyłącznie przez Internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana).
 
Jak składać wnioski?
 
Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.
 
Od 1 lipca można, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:
  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.
 
Wnioski będzie można składać do 30 listopada.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021  r. w prawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 poz. 1092)

Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2020 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

07 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Magdalena Kordalska.

Miejscowości:

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

08 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Barbara Mańka.

Miejscowości:

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

09 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular .

Miejscowości:

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

12 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular.

Miejscowości:

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

fundusz celowy wspieraj seniora

W związku z ogłoszonym programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje o możliwości wsparcia osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu. W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych). Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Podkreślamy jeszcze raz, że program ten zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, nie pomoc finansową - za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalać będziemy indywidualnie.

wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie zwraca się z gorącą prośbą do osób, które mają możliwość nieodpłatnego przekazania sprawnych sprzętów gospodarstwa domowego: lodówka, kuchnia gazowa.

GOPS w Kozłowie sprzęty te przekaże na rzecz osób potrzebujących z terenu Gminy Kozłowo.

Osoby chętne do przekazania sprzętów prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia sposobu jego przekazania/odbioru pod nr: tel. (89) 626 70 35, (89) 625 08 39.