Wniosek o dodatek węglowy można składać w Urzędzie Gminy w Kozłowie w sekretariacie lub w pokoju nr 24.

Wniosek można wypełnić i złożyć bezpośrednio w urzędzie w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ZOBACZ I POBIERZ

WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY, CO JEST KONIECZNE, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA - ZOBACZ I POBIERZ

DODATEK WĘGLOWY - PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZOBACZ

Wszelkie odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu (89) 625 08 22