72 uczniów z Gminy Kozłowo jest uprawnionych do napisania egzaminu ósmoklasisty. 16 czerwca napiszą test z języka polskiego, 17 czerwca z matematyki, a dzień później zmierzą się z językiem obcym.

- Zorganizowanie egzaminu wyglądało nieco inaczej niż rok wcześniej. Dyrektorzy musieli dostosować się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, które w dużej mierze są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i komisji egzaminacyjnej – mówi wójt Marek Wolszczak. Uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy i egzaminy będą pisać nawet w kilku klasach jednocześnie. Sale, w których będą odbywały się egzaminy będą wcześniej poddane dezynfekcji. Uczniowie usiądą w ławkach, między którymi będzie min. 1,5 m odległości. Ósmoklasiści będą musieli przyjść na egzamin w maseczkach, ale będą je mogli zdjąć w momencie, kiedy usiądą w ławkach i dostaną arkusze egzaminacyjne. Obowiązkowo będą musieli je z powrotem zakładać przy kontakcie z nauczycielem z zespołu nadzorującego. Uczniowie powinni przyjść na egzamin z własnymi przyborami, bez telefonów i rzeczy osobistych. Członkowie zespołów nadzorujących podczas egzaminu będą w maseczkach lub przyłbicach oraz w rękawicach.

Harmonogram dowozu uczniów będzie zamieszczony na stronach internetowych szkół.

16 czerwca – język polski

17 czerwca – matematyka

18 czerwca – język obcy

 

To, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe, stało się faktem i funkcjonuje coraz lepiej. Wymagało to jednak dużego wkładu pracy zarówno gminy, jako organu prowadzącego, dyrekcji szkół, nauczycieli oraz dzieci i rodziców. I choć nauka zdalna jest możliwa, to wszyscy marzą już o tym, aby powrócić do szkół, spotkać się z przyjaciółmi, a nawet napisać tradycyjną kartkówkę.

W połowie marca szkoły z terenu gminy Kozłowo rozpoczęły działania mające na celu zapewnienie wszystkim uczniom i wychowankom dostępu do edukacji i rozwoju w nowej sytuacji, jaką jest pandemia COVID-19. - Musieliśmy się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, co wcale nie było proste. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, dostępnych platform internetowych, zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów i rodziców stworzyliśmy system, który się sprawdza – mówi wójt Marek Wolszczak.

Zajęcia odbywają się codziennie

Nauczyciele ze wszystkich szczebli edukacji są w stałym kontakcie z uczniami oraz ich rodzicami. Komunikują się telefonicznie, mailowo oraz za pomocą różnych komunikatorów. Nauczyciele codziennie dostarczają uczniom materiały do nauki, zadania do przygotowania oraz przesyłają linki do nagranych przez siebie filmików czy innych materiałów edukacyjnych. W maju ten wachlarz dostępnych metod edukacji został wzbogacony o lekcje na żywo w systemie on-line, które nauczyciele prowadzą wykorzystując aplikację ZOOM. ­Opracowano szczegółowy plan zajęć dla poszczególnych klas, uwzględniając możliwości uczniów z rodzin wielodzietnych. Rodzinom najbardziej potrzebującym wsparcia wypożyczono do nauki zdalnej narzędzia multimedialne – mówi dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie, Mirosława Ostrowska.

Nie zapominają o klasówkach

W trakcie całego okresu nauki zdalnej uczniowie są na bieżąco oceniani na podstawie prac, zadań i aktywności zlecanych przez nauczycieli. Piszą nawet prace klasowe, wykorzystując do tego różne strony internetowe i wideokonferencje. Organizowane są rozmaite akcje: sprzątanie świata, dzień flagi, nauka matematyki przez gotowanie, które uczniowie wykonują we własnych domach. Efekty ich pracy można zobaczyć na profilach facebookowych naszych szkół. - By wesprzeć uczniów i rodziców w tym trudnym okresie pedagog szkolny stworzył „Kącik dobrych rad” , w którym umieszcza informacje jak radzić sobie ze stresem i nauką w tych trudnych czasach. Do działań pedagoga włączył się również nauczyciel biblioteki, który zachęca uczniów do czytelnictwa przesyłając ciekawe pozycje do czytania – mówi dyrektor szkotowskiej szkoły, Beata Wasilewska. Uczniowie biorą również udział w różnych konkursach i zabawach online. Te wszystkie działania są oceniane i zgodnie z obowiązującymi przepisane będą brane pod uwagę przy wystawianiu ocen na koniec roku szkolnego.

W szkołach pusto, ale prace trwają

Okres, w którym w szkołach nie ma uczniów dyrektorzy wykorzystują na większe i mniejsze prace remontowo - porządkowe. W Zaborowie przeprowadzono gruntowne sprzątanie i dezynfekcję wszystkich klas, korytarzy, łazienek, szatni i innych pomieszczeń. Wiosenne porządki wykonano również wokół szkoły. W Rogożu wymieniono sieć elektryczną w sali nr 4, a wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali gimnastycznej nadal trwa. W Kozłowie natomiast wyremontowano gabinet pedagoga i salę lekcyjną, którą dostosowano do występów artystycznych i zajęć multimedialnych. Odświeżono również pokój nauczycielski i pomieszczenia w hali sportowej.

 

21 lutego  w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie odbyły się Obchody Dnia Myśli Braterskiej przygotowane przez harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Działdowo.

Uczniowie z Zaborowa Wspólnie świętowali ten dzień przenosząc się w świat zabawy z panem Ambrożym Kleksem, gdzie dzieci za wykonanie różnych zadań otrzymywały piegi. Następnie odbyło się świeczkowisko, podczas którego zostali przypomniani twórcy  i założyciele skautingu. W tym dniu rozkazem komendanta Hufca ZHP Działdowo phm. Marcina Króla została otwarta próba naszej drużyny harcerskiej.

GALERIA:

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie wzięli udział w autorskim programie profilaktycznym, łączącym w niebanalny sposób tematykę zagrożeń dotyczących substancji psychoaktywnych z wydarzeniem kulturalnym. 

Autorem i główną postacią był Włodek Dudek - gitarzysta, muzyk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów sceny bluesowej w Polsce.

GALERIA:

20 lutego uczniowie kl.VI – VIII szkoły w Rogożu mieli okazję poznać Waldemara Smaszcza – historyka literatury, krytyka i eseistę.

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Roku Jana Pawła II. Pan Waldemar Smaszcz w niezwykle barwny sposób opowiedział nam o przyjaźni dwóch wspaniałych kapłanów- poetów: Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego, a także o swojej osobistej przyjaźni z ks. Twardowskim.

GALERIA:

21 lutego uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Zaborowie w ramach realizacji zagadnień zawodoznawstwa zwiedzili Zakład Produkcyjny „COLET” w Kozłowie i Zakład Produkcji Obuwia  „Vi-GGa-Mi”  w Działdowie.

Uczniowie krok po kroku obserwowali etapy produkcji łóżek od momentu składania stelażu, po tapicerowanie i pakowanie. Zobaczyli również powstawanie materacy. Uczniowie mieli również okazję poznać cały proces technologiczny produkcji butów, zapoznali się z pracą maszyn i różnymi stanowiskami pracy w zakładzie.

Na zakończenie uczniowie udali się do kręgielni, gdzie miło spędzili czas na wspólnej grze.

GALERIA:

14 lutego w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się pierwsza zbiórka harcerska. Czas upłynął nam na świetnej zabawie.

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja, której celem było przybliżenie zasad i cech harcerstwa. Został również omówiony  temat stroju i odznaczeń. Ciekawym elementem spotkania była nauka piosenki harcerskiej. „Hej przyjaciele”. Mamy nadzieję, że to był pierwszy krok do zachęcenia i rozpoczęcia przygody naszych uczniów z harcerstwem.

GALERIA:

19 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie odbyły się szkolne eliminacje do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego wierszy Agnieszki Frączek „Co ja plotę?”.

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. Do eliminacji przystąpiło 7 uczniów, wszyscy bardzo dobrze się przygotowali i pięknie zaprezentowali. Komisja w składzie: Beata Rudnicka – logopeda szkolny, Małgorzata Sowińska i Ewa Strzelec – nauczycielki języka polskiego wyłoniła zwycięzcę. Laureatem szkolnych eliminacji została Emilia Marszelewska, która deklamowała wiersz „Dama”. Emilia będzie reprezentowała naszą szkołę -  19 marca na konkursie wojewódzkim w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy.

5 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie odbył się apel, podczas którego nagrodzono wyróżniających się uczniów.

 Dyrektor ZSP, Mirosława Ostrowska pogratulowała wszystkim uczniom: zarówno tym, którzy w minionym semestrze mieli 100 % frekwencję, jak i tym, którzy mieli wysoką średnią. Wójt Marek Wolszczak życzył natomiast wszystkim, aby na koniec roku szkolnego ta grupa powiększyła się dwu, albo nawet i trzykrotnie. Uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne, a w ramach podziękowania, w przyszłym tygodniu pojadą na lodowisko.

GALERIA:

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie to Szkoła Promująca Zdrowie. W związku z uzyskaniem Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasza placówka zakupiła dla uczniów poidełko, które umożliwi dzieciom przedszkolnym i uczniom dostęp do filtrowanej wody pitnej.

Zakup nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie Wójta Gminy Kozłowo oraz sponsorów. Cieszymy się, że nasze działania są wspierane przez władze gminy oraz sympatyków szkoły.

 GALERIA: