„Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach” - takim zaszczytnym tytułem została wyróżniona Szkoła Podstawowa w Zaborowie 13 listopada podczas 1. rocznicy nadania szkole w Kiełpinach imienia Orła Białego.

Dyrektor Beata Żujewska przyjęła zaproszenie dyrektor Gabrieli Marcinkowskiej i wraz z  Anną Kozłowską oraz pocztem sztandarowym szkoły w Zaborowie uczestniczyła w uroczystości, podczas której otrzymaliśmy statuetkę „Przyjaciela Szkoły”. Świętowanie pierwszej rocznicy stało się początkiem międzyszkolnej współpracy.

GALERIA:

Takimi słowami, 15 listopada rozpoczęli uroczystość pasowania uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Szkotowie. W obecności dyrektora szkoły Beaty Wasilewskiej, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości i uczniów klasy II i III, złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie. Do pasowania przystąpiło 13 uczniów.

Podczas akademii uczniowie klasy I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w ciągu dwóch miesięcy nauki w szkole. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Dzieci śpiewająco zdały egzamin i zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Po skończonej części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klasy I.

Najważniejszym przeżyciem było pasowanie na ucznia, kiedy dyrektor dużym ołówkiem dotykała ramienia każdego dziecka. Wychowawczyni klasy Iwona Jaroszewska wspólnie z Joanną Grzela na pamiątkę pasowania wręczyła uczniom dyplomy i medale. Następnie dyrektor złożyła pierwszakom gorące gratulacje i powinszowania.

Pierwszoklasiści otrzymali również życzenia i upominki od Barbary Szczepkowskiej - zastępcy Wójta Gminy Kozłowo oraz Grzegorza Kacprzyckiego - Przewodniczącego Rady Rodziców. Końcowym momentem było wykonanie pamiątkowych zdjęć.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tak ważniej dla nas uroczystości.

GALERIA:

6 listopada w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyła się bardzo ważna uroczystość. Najmłodsi uczniowie szkoły zostali pasowali na przedszkolaków i starszaków!

W tym ważnym dniu, maluchom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, wójt Marek Wolszczak, jego zastępca Barbara Szczepkowska oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń.

Dzieci pięknie śpiewały oraz recytowały swoje kwestie. Udowodniły, że czas spędzony w murach szkotowskiej szkoły nie idzie na marne, a przez zabawę również można się wiele nauczyć.

Po uroczystym pasowaniu, którego dokonała dyrektor Beata Wasilewska, wójt pogratulował dzieciom wspaniałego występu i życzył maluchom wszystkiego najlepszego. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowych dyplomów, drobnych upominków i wspólnego zdjęcia.

GALERIA:

25 października w ramach akcji ,,Szkoła pamięta" w Szkole Podstawowej w Zaborowie  odbył się krótki apel, podczas którego dyrektor Beata Żujewska przypomniała sylwetki zmarłych nauczycieli naszej szkoły.

Apel poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa w kościele w Zaborowie, pod kierunkiem księdza Michała Bekisza. Punktem kulminacyjnym akcji, było odwiedzenie cmentarza komunalnego w Nidzicy przez przedstawicieli społeczności szkolnej. Uczniowie kl.2 i kl. 4 wraz z wychowawcami odwiedzili groby: byłego dyrektora Stefana Szulca i nauczyciela Wladysława Prymasa oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Uczniowie i nauczycielki zapaliły znicze, aby uczcić  ich pamięć.

GALERIA:

25 października z Zespole Szkolno – Przedszolnym w Kozłowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.

Pod okiem wychowawczyni – Dagmary Chmielewskiej pierwszoklasiści oraz ich starsi koledzy przygotowali wspaniały program artystyczni, dzięki któremu wszyscy zaproszeni goście dowiedzieli się, co to jest pasowanie…

Następnie uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne oraz „pokazali”, czego nauczyli się w szkole. Następnie dyrektor Mirosława Ostrowska pasowała pierwszoklasistów na uczniów a wójt Marek Wolszczak wręczył akty mianowania. Nie zabrakło oczywiście prezentów: książeczek SKO wręczonych przez Danutę Szymańską oraz słodkości od kierownik GOPS Elżbiety Świgoń. Drobne upominki wręczył również wójt i wychowawczyni.

Na koniec uczniowie udali się do sali, gdzie rodzice przygotowali mały poczęstunek.

GALERIA:

22 października w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów.

W obecności dyrektor Beaty Żujewskiej, zaproszonych gości i rodziców dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, w którym zdały pierwszy egzamin na ucznia. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie  uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor szkoły. Tego dnia  pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości: Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Hołubowicz, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie Danuty Szymańskiej oraz pięknych zakładek do książek od koleżanek i kolegów z klasy III. Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia , rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

Do grona społeczności szkolnej wstąpili:

1.Alicja Jamróz

2.Julia Kaczmarczyk

3.Jakub Kowalski

4.Maja Krzemińska

5.Alicja Kwestarz

6.Tobiasz Ładziński

7.Gabriel Łamejko

8.Piotr Moszczyński

9.Amelia Nowosielska

10.Julia Nowosielska

11.Lena Rutkowska

12.Kaja Anna Wicherek

13.Mateusz Zakrzewski

Powodzenia!

GALERIA:           

                                                                                             

 

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 18 października odbył się apel z okazji XIX obchodów Dni Papieskich, aby uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli wspólnie uczcić pamięć św. Jana Pawła II.

Montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Chmielewskiej,  rozpoczął się hymnem ŚWIATOWEGO Dnia Młodzieży  z 2016 r. oraz ,,Barką”- ulubioną pieśnią naszego papieża. Następnie uczniowie kl. IV i VII nakreślili historię życia Papieża Jana Pawła II. Piosenkami, wierszami i prezentacją filmową uczniowie przypomnieli sylwetkę wielkiego Polaka.

Wspólny śpiew, modlitwa oraz krótkie filmiki ukazujące papieża Jana Pawła II wielu uczestników wzruszyły do łez.

Na koniec spotkania dyrektor nagrodziła laureatów konkursu plastycznego ,,Święty  Jan Paweł II ”, a ksiądz Michał Bekisz wszystkich zebranych pobłogosławił relikwiami naszego papieża przywiezionymi z Watykanu.

GALERIA:

16 października w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca uczniowie i nauczyciele ze Szkoły im Orła Białego w Zaborowie po raz kolejny przystąpili do Bicia Rekordu Guinessa w jednoczesnej resuscytacji  krążeniowo-oddechowej, którego głównym organizatorem jest Fundacja WOŚP.

Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy odbywało się  dokładnie od godziny 12:00 do godziny 12:30 i zostało poprzedzone krótkim szkoleniem instruktażowym, z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Fundację WOŚP. Uczniowie klas IV-VIII w dniach poprzedzających tę akcję ćwiczyli praktycznie umiejętność udzielania pierwszej pomocy na lekcjach wychowania fizycznego.

W biciu rekordu wzięło 41 osób (36 uczniów z  klas V-VIII i 5 nauczycieli), udzielając jednoczesnej  ciągłej resuscytacji na 9 fantomach.

Szkolną akcję przygotowały nauczycielki: Małgorzata Chmielewska (koordynator), Małgorzata Kawecka i Monika Zięba.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów wykazało chęć nauki praktycznego ćwiczenia tak ważnej w życiu umiejętności, jaką jest resuscytacja.                        

GALERIA:

17 sierpnia Urząd Gminy odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rogożu. O tym, czy zajmują się urzędnicy, opowiedział im wójt, Marek Wolszczak.

Dzieci dowiedziały się, jakie decyzje wydaje wójt i pracownicy mu podlegli. Sprawdzili również, jak wygodny jest fotel wójta i jak wygląda Sala Ślubów.

Wizyta z urzędzie tak im się spodobała, że już zapowiedzieli kolejną

GALERIA:

Kilkudziesięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szkotowie dołączyło do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Punktualnie o godz. 12.00 uczniowie wzięli udział w biciu wielkiego rekordu. Przez 30 minut kolejno wykonywali resuscytację na pięciu fantomach. Akcję poprzedziła oczywiście rozmowa o tym, jak należy udzielać pierwszej pomocy. – Jestem z Was dumna i czuję się tu bardzo bezpiecznie, ponieważ wiem, że jeśli cokolwiek mi się stanie, będziecie w stanie mi pomóc – mówiła dyrektor szkoły, Beata Wasilewska. Postawę uczniów pochwaliła również przewodnicząca rady gminy Alicja Hołubowicz oraz wójt Marek Wolszczak, którzy wręczyli uczniom specjalne naklejki schody. – Mimo iż wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy macie w małym paluszki, to nauki nigdy za wiele – mówiła przewodnicząca.

Szkoła do akcji WOŚP przystąpiła po raz drugi. Ubiegłoroczny rekord pobiła, mam,y, że podobny rezultat uda się uzyskać również w skali kraju.

GALERIA: