W tym roku na Warmii i Mazurach już po raz kolejny samorząd województwa, a także szereg samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych przystępuje do podejmowania Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

Kampania „Biała Wstążka” została zapoczątkowana w 1991 roku w Kanadzie i prowadzona jest w 55 krajach. Jedną z inicjatyw jest zorganizowanie w regionie tzw. „Drzwi Otwartych” .

W roku bieżącym wydarzenie to będzie miało miejsce 5 grudnia.
W tym dniu w instytucjach, które włączyły się do Kampanii ofiary przemocy w rodzinie będą mogły otrzymać pomoc i pełną informację o przysługujących im prawach.

Wśród instytucji, które włączyły się do Kampanii jest również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.
Sobota 5 grudnia 2015 roku 9.00-12.00 „DRZWI OTWARTE” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Dołącz do grona firm odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny

W związku z realizacją ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne firmy mogą zostać partnerem programu wspierając tym samym rodziny wielodzietne.

Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz wpływa na obniżenie kosztów codziennego życia, a Partner zyskuje zaufanie nowych i starych klientów.

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy wypełnić i wysłać deklarację online.

Szczegółowe informacje o tym, dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej, jak do tego Programu przystąpić znajdują się w załączonym INFORMATORZE. - zobacz

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

TELEFON 0 800 165 320

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

     W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominam, że jest to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, będących w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadających lokalu mieszkalnego. Pod tym numerem można uzyskać informację o miejscach noclegowych, jadłodajniach, punktach udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

     Ponadto na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl dostępny jest aktualny rejestr placówek zapewniających  miejsca noclegowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo, nr telefonu 89-626-70-75, 89-625-08-39

     W dniu 16 października 2015 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie przeprowadzili warsztaty edukacji ekonomicznej oraz dotyczące zdrowego żywienia, zasad prawidłowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Warsztaty zostały zorganizowane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, z którego korzystają również licznie przybyli na to spotkanie mieszkańcy Gminy Kozłowo.

Zdobyta przez naszych beneficjentów w ten sposób wiedza służyć będzie niewątpliwie wzmacnianiu samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

GALERIA (ilość zdjęć 10):