-------------------------------------------

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku zostało zarejestrowane 12.02.2010r.

-------------------------------------------

Jest to organizacja ludzi, którym ekologia i tradycje są bliskie.
Celem głównym stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy i działalności o tematyce ekologicznej i turystycznej. Będziemy zachęcać rolników do przekształcania swoich gospodarstw w ekologiczne i produkowali zdrową, naturalną, żywność oraz prowadzili zdrowy tryb życia.
Postaramy się wyeksponować potężny potencjał jaki jest w społeczności gminy, która jest typowo gminą rolniczą i ma olbrzymie zasoby w tym temacie. Postaramy się promować naszych producentów zdrowej żywności na wszystkich uroczystościach gminnych , jak również organizować targi i brać udział w innych imprezach, jarmarkach, targach organizowanych poza obszarami naszej gminy. Wiemy jak bardzo ważny i przyszłościowy jest ten temat.
Stowarzyszenie KEKS-Kozłowska Ekologiczne Kuźnia Smaku powstało dla ludzi produkujących zdrową żywność jak również dla tych, którzy będą chcieli taką żywność kupować.
Nasza społeczność to wielki potencjał przedsiębiorczości i zdolności kulinarnych .
Mieszkamy w zdrowym, naturalnym środowisku o wielkich walorach turystycznych.
Będziemy dbać i rozwijać te zasoby dla nas i przyszłych pokoleń!

Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku
Turówko 18
13-124 Kozłowo
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-------------------------------------------

„Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar” - organizacja powstała 07.02.2007r.

-------------------------------------------

17 członków założycieli wybrało Komitet Założycielski, który zajął się całym procesem legislacyjnym. 08.03.2007r. otrzymaliśmy wpis do KRS. W chwili obecnej spełniamy wszystkie wymogi formalno-prawne (REGON, NIP, nr konta), aby swobodnie działać, realizując założone cele. Głównym celem naszej organizacji jest integracja społeczna i aktywizowanie środowisk lokalnych, poprzez organizowanie wspólnie z mieszkańcami imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, oświatowo-wychowawczym i sportowym. Zależy nam szczególnie na współpracy z lokalnymi liderami, aby najskuteczniej definiować potrzeby i rozwiązywać problemy konkretnych ludzi w konkretnym miejscu. Chcemy pomagać w indywidualnym rozwoju przede wszystkim członkom naszej organizacji, a także, innym mieszkańcom naszej gminy, osobom aktywnym cechującym się wrażliwością społeczną, oferując dostęp do szkoleń oraz pomoc merytoryczną z zakresu działalności społecznej. Aby zbliżyć do siebie mieszkańców i samorządowców gminy Kozłowo, zamierzamy organizować wspólne spotkania i konferencje tematyczne dotyczące wszystkich kierunków rozwoju, dostępu i przepływu informacji, definiowania i rozwiązywanie problemów.

    Oferujemy pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskując żywność, odzież i inne dary rzeczowe poprawimy warunki życia mieszkańw naszej gminy. Zorganizujemy Lokalne Grupy Pomocowe.

Wesprzemy instytucje i organizacje działające dla dobra wspólnego.

    Wszelkie nasze działania odbywają się na zasadzie non profit, opieramy je na pracy wolontariuszy - członków organizacji i nie tylko. Jesteśmy otwarci na pomoc każdego, kto chciałby realizować się w pracy na rzecz innych.

 Współpracujemy z wieloma organizacjami z poza terenu naszej Gminy.Nawiązaliśmy także współpracę z Urzędem Gminy w Kozłowie, by móc w pełni uczestniczyć we wszystkich wcześniej wspomnianych aspektach życia. To tylko niektóre obszary udostępnione osobowością prawną naszej organizacji. Chcielibyśmy, aby „Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar”, było skutecznym narzędziem do działania i rozwoju dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji, instytucji i władz naszej gminy.

W skład organu zarządzającego Stowarzyszenia wchodzą:

Maciej Prażmo - prezes,
Rafał Witkowski - wiceprezes,
Ewa Prażmo- sekretarz-skarbnik.

 
Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar

ul. Warmińska 2/7
13-124 Kozłowo

Tel. 602 319 309 lub 89 626 75 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-------------------------------------------

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie 01.09.2008 r.

-------------------------------------------

Zrzesza w swoich szeregach na dzień 30.11.2008 r. 26 członków. Działalność statutowa oparta jest na dobrowolnych kwartalnych składkach wszystkich członków. Stowarzyszenie nasze w swojej działalności nie może mieszkańcom zapewnić takich dóbr jak mieszkania czy stanowiska pracy ze względu na brak możliwości. Natomiast w ramach dużego zaangażowania naszych członków, ofiarności sponsorów chcemy organizować imprezy kulturalne typu: festyny, rajdy, pikniki, wieczornice, spotkania z ciekawymi ludźmi itp. które uprzyjemniają szarość codziennego życia mieszkańcom.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 •     Pozyskiwanie środków finansowych i dóbr materialnych na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych;
 •     Wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin szczególnie potrzebujących oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 •     Integrowanie środowiska wokół różnych form pomocy sąsiedzkiej, zgłaszanie innych inicjatyw społecznych;
 •     Gromadzenie funduszy na ochronę i zagospodarowanie zabytków oraz przyrody;
 •     Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych;
 •     Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz popularyzatorskiej;
 •     Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej;
 •     Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi regionu;
 •     Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ciekawe miejsca;
 •     Prowadzenie zespołów artystycznych;
 •     Promowanie zdrowego stylu życia;
 •     Samokształcenie członków Stowarzyszenia;
 •     Uczestniczenie w programach edukacyjnych, artystycznych i twórczych;
 •     Organizowanie kursów, warsztatów artystycznych i twórczych, konkursów, pokazów, plenerów, koncertów, prezentacji, imprez okolicznościowych itp.;
 •     Publiczne wyrażanie swojego stanowiska w sprawach związanych z regionem;
 •     Wspieranie sołectw w zakresie podnoszenia warunków swojego zamieszkania, w tym rozwijanie terenów zieleni, rozbudowę placów zabaw, tworzenie małej architektury itp.;
 •     Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 •      Archiwizowanie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza dorobku społeczno-kulturalnego jego członków;
 •     Skupianie wokół idei Stowarzyszenia działaczy społecznych kultury, oświaty i sportu, a także zajmujących się zawodowo upowszechnianiem kultury i oświaty organizacji społecznych i zawodowych;
 •     Promocję i organizację wolontariatu;
 •     Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


   Odczuwamy niedostatek osób „czynnych” w  Stowarzyszeniu i każda osoba chętna do współpracy jest „na wagę złota”. Miło byśmy widzieli nowych członków w Stowarzyszeniu, ale doraźna pomoc przy pojedynczych tematach też będzie cenna. Chcemy działać dla dobra mieszkańców gminy Kozłowo, a tutaj pole jest szerokie.


PRZYŁĄCZ  SIĘ  DO  NAS!

Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Ziemia Kozłowska”
ul. Nidzicka 31
13 – 124 Kozłowo

Tel. 696 244 298
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.