Dzięki uporowi przewodniczącej Rady Gminy Kozłowo Alicji Hołubowicz, która jest również członkiem OSP, strażacy z Krokowa zamienią wysłużonego Żuka na na dużo młodszy i z niewielkim przebiegiem samochód pożarniczy.
28 lutego radni jednomyślnie podjęli uchwałę o zabezpieczeniu środków pieniężnych na ten cel w kwocie 36000 zł. To efekt starań przewodniczącej, która zabiegała o nowy wóz strażacki od kilku lat.

GALERIA:

 

Możesz umówić dziecko na szczepienie przeciw HPV:

  • przez Internetowe Konto Pacjenta
  • przez aplikację mojeIKP
  • przez infolinię +48 800 100 101 (w godzinach od 8.00–18.00)
  • w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Szczepionki przeciw HPV należą do jednych z najlepiej przebadanych na świecie!

Szczepienia zalecane są w wieku dojrzewania

Szczepić mogą się również dorośli

Co warto wiedzieć o szczepieniu przeciw HPV

Szczepionka jest dobrze tolerowana i bezpieczna. Chroni przed zakażeniem HPV i wieloma nowotworami. Jest powszechnie stosowana w 125 krajach. W Polsce jest dostępna w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Jest ponad 200 typów HPV, a spośród nich część jest silnie rakotwórcza. Rak szyjki macicy jest niemal stuprocentowo związany z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Do zakażenia wirusem HPV najczęściej dochodzi drogą płciową.

W krajach, które wprowadziły szczepienia przeciw HPV, liczba zakażeń spadła nawet do 90%. Szczepiąc się, kobieta zmniejsza o 70% ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.

Szczepienia przeciw HPV infograph 8

Szczepienia przeciw HPV infograph 7

Szczepienia przeciw HPV infograph 5

Szczepienia przeciw HPV infograph 4

Szczepienia przeciw HPV infograph 1

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Kozłowo, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie deklaracji do Urzędu Gminy w Kozłowie przy ul. Mazurskiej 3 (pokój nr 24) o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie Wójt Gminy Kozłowo informuje, że wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Kozłowie będą prowadzić kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulacjami wyżej wymienione ustawy.

Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Wójta Gminy Kozłowo.

Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust. 1).

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp. Informuję ponadto, że zgodnie z art. 10 ust.2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

powitanie lata24

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje o możliwości realizacji badań w ramach programu "Profilaktyka 40 PLUS" w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy - to bezpłatny program badań profilktycznych dla osób powyżej 40 roku życia.
W celu skorzystania z programu Pacjent musi wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety spowoduje wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla zainteresowanej osoby.
Można również skorzystać z Infolinii prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia dzwoniąc na numer:+48 800 100 101 w godzinach 8.00-18.00.
 Jakie badania dla kobiet są dostępne w ramach pakietu?
 
w skład pakietu badań diagnostycznych dla kobiet wejdą:
➡morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
➡stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
➡stężenie poziomu glukozy,
➡oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
➡kreatynina,
➡badanie ogólne moczu,
➡kwas moczowy,
➡krew utajona w kale.
 
Jakie badania dla mężczyzn są dostępne w ramach pakietu?
➡morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
➡stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
➡stężenie poziomu glukozy,
➡oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
➡kreatynina
➡badanie ogólne moczu,
➡kwas moczowy,
➡krew utajona w kale,
➡PSA (badanie w kierunku raka prostaty).
 
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn będzie zawierał:
➡pomiar ciśnienia tętniczego,
➡pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
➡ocenę miarowości rytmu serca.
 
Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które:
➡w roku przeprowadzenia programu pilotażowego ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia),
➡nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego,
odpowiedziały na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem infolinii,
➡posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia – warunek wykonania badania kontrolnego profilu lipidowego,
➡posiadają czynniki ryzyka cukrzycy – warunek wykonania badania kontrolnego poziomu glukozy na czczo lub hemoglobiny glikowanej HbA1c (z krwi),
➡posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego – warunek wykonania badania w kierunku obecności krwi utajonej w kale.