Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w momencie podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej zgodnie z ust. 8 dokumentu pn. ,, KIerunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" w 2022 roku"

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać na stronie pcprnidzica.pl oraz na stronie funduszu www.pfron.org.pl

Wniosek o dodatek węglowy można składać w Urzędzie Gminy w Kozłowie w sekretariacie lub w pokoju nr 24.

Wniosek można wypełnić i złożyć bezpośrednio w urzędzie w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ZOBACZ I POBIERZ

WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY, CO JEST KONIECZNE, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA - ZOBACZ I POBIERZ

DODATEK WĘGLOWY - PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZOBACZ

Wszelkie odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu (89) 625 08 22

UWAGA!

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz z pomocy społecznej:

Terminy wypłat świadczeń

Wypłaty świadczeń rodzinnych
w okresie zasiłkowym 2021/2022

Wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w okresie świadczeniowym 2021/2022

 

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z pomocy społecznej w okresie świadczeniowym 2021/2022

22.10.2021

25.10.2021

22.10.2021

25.10.2021

20.10.2021

23.11.2021

24.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

19.11.2021

16.12.2021

17.12.2021

16.12.2021

17.12.2021

15.12.2021

24.01.2022

25.01.2022

24.01.2022

25.01.2022

20.01.2022

23.02.2022

24.02.2022

23.02.2022

24.02.2022

21.02.2022

23.03.2022

24.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

21.03.2022

22.04.2022

25.04.2022

22.04.2022

25.04.2022

20.04.2022

 

23.05.2022

24.05.2022

23.05.2022

24.05.2022

20.05.2022

23.06.2022

24.06.2022

 

20.06.2022

22.07.2022

25.07.2022

 

20.07.2022

 

23.08.2022

24.08.2022

 

19.08.2022

23.09.2022

26.09.2022

 

20.09.2022

24.10.2022

25.10.2022

   

 

I – dzień wypłat dla miejscowości - Bartki, Górowo, Kadyki, Kozłowo, Krokowo, Sarnowo, Sątop, Szkudaj, Wola, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewko, Zakrzewo.

II – dzień wypłat dla miejscowości – Browina, Cebulki, Dziurdziewo, Gołębiewo, Januszkowo, Kamionki, Kownatki, Lipowo, Michałki, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rodowo, Rogóż, Siemianowo, Sławka Mała, Sławka Wielka, Szkotowo, Szymany, Turowo, Turówko, Ważyny, Wierzbowo, Zaborowo, Zalesie.