Piękne krajobrazy oraz zabytki można podziwiać korzystając z trzech szlaków rowerowych ( niebieski,żółty, zielony) oplatających całą gminę.

thumb mapa szlaki rowerowe wszystkie

 

 

Szlak rowerowy niebieski: Szkotowo – Kownatki – Turowo – Turówko – Januszkowo - Szkotowo
Długość Szlaku: 20,6 km

thumb niebieski

Niebieski szlak prowadzi częściowo po dorgach gruntowych a częściowo po drogach asfaltowych . Szlak rozpoczyna się w Szkotowie. W końcu XIX i pocz. XX w. majątek we wsi należał do von Livoniusa. Folwark obejmował ponad 1000 ha ziemi i młyn. W latach 20. XX w. obszar własności ziemskiej zmniejszył się do 361 ha, funkcjonowała gorzelnia, a właścicielem majątku był von Schack, posiadacz dóbr w Osiekowie. We wsi zachował się eklektyczny dwór usytuowany na wzniesieniu, zbudowany na pocz. XX w. Interesującym zabytkiem jest również neogotycki kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika i Matki Boskiej Różańcowej, zbudowany w latach 1874-1877. W pobliżu wsi dobrze zachowany cmentarz żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej. Ze Szkotowa szosą jedziemy na pn.-zach. Dojeżdżamy do letniskowej wsi Kownatki, leżącej nad jeziorem o tej samej nazwie. Kiedyś był tu folwark, z którego dziś niewiele pozostało. Jadąc dalej szosą jezioro mamy cały czas po prawej stronie. Docieramy do skrzyżowania szos, na którym kierujemy się w prawo i jedziemy ok. 1km przez las. Dojeżdżamy do Turowa. Majątek w XVI w. należał do szlachcica polskiego Jana Prawdzica Wołyńskiego. Najważniejszym zabytkiem wsi jest neogotycki kościół pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia N.M.P. zbudowany w latach 1894-95. Świątynię spalono w 1945 r. Odbudowano ją w latach 60. XX w. Dalej drogą asfaltową docieramy do wsi Turówko, położonej nad niewielkim jeziorem. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg asfaltowych i skręcamy w prawo. Po ok. 3 km. osiągamy wieś Januszkowo. Tu zjeżdżamy z szosy w prawo kierując się polną drogą do brzegu Jeziora Kownatki. Stąd jadąc na pd.-wsch. mijamy po prawej Jezioro Szkotowskie z kąpieliskiem i dojeżdżamy do Szkotowa.

 

    Szlak rowerowy żółty: Szkotowo – Rączki – Szerokopaś – Łysakowo – Sławka Mała – Kozłowo – Sławka Wlk. – Rogóż – Szkotowo
Długość Szlaku: 35,1km

thumb zolty

Szlak żółty prowadzi  po drogach polnych, utwardzonych i asfaltowych. Ze Szkotowa jedziemy szosą na wschód do wsi Rączki. Tu zjeżdżamy z szosy w polną drogę. Po ok. 1,5 km na skrzyżowaniu z drogą gruntową Szkotowo-Szerokopaś skręcamy w lewo w kierunku tej ostatniej. Wieś o ładnej, dobrze zachowanej mazurskiej zabudowie. Tu ponownie skręcamy w lewo, w polną drogę w kierunku  Łysakowa. Przez wieś jedziemy na wprost główną drogą . Za Łysakowem  Dojeżdżamy do szosy  Nidzica-Uzdowo ,skręcamy w prawo , po ok. 150m  w lewo i kierujemy się do Sławki Małej. We wsi ślady dawnej świetności folwarku i pozostałości pomnika z I Wojny Światowej. Stąd polną drogą kierujemy się na południe do wsi gminnej Kozłowo. Duża wieś z pozostałościami majątku i podworskiego parku. założone na prawie chełmińskim przez Polaka Dobiesława w 1328 r. We wsi murowano-drewniany kościół w stylu barokowym z 1733 r. Z Kozłowa jadąc szosą skręcamy w prawo, dojeżdżamy do Sławki Wielkiej. Po lewej stronie mijamy ładny, murowany kościółek z XVIII w. Jadąc szosą na północ ponownie przekraczamy drogę nr 538 Nidzica-Uzdowo. Dalej jedziemy szosą przez Rogóż i Lipowo. Z lewej strony towarzyszy nam dolina rzeczki Szkotówki. Szosą wijącą się wśród pól kończymy wycieczkę w Szkotowie.

Szlak rowerowy zielony: Kozłowo – Sarnowo – Niedanowo – Zaborowo – Szykany – Ważyny – Kamionka – Kanigowo – Borowy Młyn – Piątki – Olszewo – Pielgrzymowo – Kozłowo
Długość Szlaku: 36,6 km

thumb zielony

 
Szlak zielony prowadzi po drogach utwardzonych i asfaltowych. Swoją wycieczkę możemy rozpocząć z  Kozłowa z którego kierujemy się szosą na wschód . Ok. 0,5 km za przejazdem kolejowym , na łuku drogi jedziemy na wprost w drogę gruntową, którą dojeżdżamy do Pielgrzymowa. Stąd, szosą przez Olszewo, omijając z prawej dolinkę Nidy dojeżdżamy do wsi Piątki. Z Piątek jedziemy gruntową drogą przez Borowy Młyn i dojeżdżamy do Kanigowa. W tej ładnej wsi kościół, z XVIII w. z interesującą szachulcową wieżą. Przy kościele pomnik poległych w latach 1914-18. Z Kanigowa jedziemy do Kamionki, wsi gdzie funkcjonuje już Garncarska Wioska. Wszystko to z myślą o turystach, którym  warsztaty rzemieślnicze oferują swoje usługi. Przez Ważyny docieramy do Szyman, gdzie ponownie przecinamy rzeczkę Nidę. Dalej jedziemy przez Zaborowo, gdzie znajduje się zbudowany w 1740 r. murowano-drewniany kościół. Z Zaborowa droga prowadzi nas przez Zalesie, Niedanowo i Zakrzewko do Sarnowa. We wsi, obok cmentarza, murowany kościół z pocz. XIX w. Z Sarnowa jedziemy na północ. W Zakrzowie mijamy linię kolejową. Stąd szosą docieramy do Kozłowa.

Szlak rowerowy czerwony (łącznikowy) - Długość 3km

 Szlak ten ma za zadanie umożliwić wszystkim miłośnikom rowerowych wycieczek  zjazd ze szlaku zielonego  w miejscowości Piątki i dojazd do Nidzicy. Można nim bezkolizyjnie przedostać się na drugą stronę, bardzo niebezpiecznej dla rowerzystów drogi E7 i dotrzeć do centrum Nidzicy.

Na terenie gminy Kozłowo przebiega również część szlaku zielonego, który  ma początek w Komornikach (gmina Działdowo) przebiega na terenie gminy Kozłowo przez miejscowości Gołębiewo, Wierzbowo, Dziurdziewo, Kamionki oraz następnie prowadzi do Grunwaldu, Olsztynka kończąc się w Łajsach (gmina Gietrzwałd).