1 lipca w Cebulkach było bardzo wesoło. A wszystko za sprawą pikniku rodzinnego zorganizowanego w ramach funduszu sołeckiego.
Atrakcji nie brakowały. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w konkurencjach i zabawach prowadzonych przez animatorki. Na dzieci czekał również dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, wata cukrowa i inne smakołyki. Nie zabrakło również grilla i zabawy z Didżejem.
Atrakcji było co nie miara. Zobaczcie sami!
Zadanie dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
GALERIA:
 
Od 20 czerwca grono sołtysów Gminy Kozłowo jest już kompletne. Mieszkańcy Zaborowa na spotkaniu sołeckim wybrali nowego sołtysa. Rezygnującą z funkcji Katarzynę Brulińską zastąpi Dawid Cycen, którego mieszkańcy poparli jednogłośnie.
Nowy sołtys nie ma czasu na naukę, od razu musi zacząć działać. W poniedziałek czeka go pierwsze spotkanie w gminie, na przełomie czerwca i lipca zorganizowanie festynu zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego, a na koniec wakacji udział w dożynkach gminnych i przygotowanie stoiska. Pracy jest sporo, ale nowy sołtys jest tego świadomy i może liczyć na pomoc mieszkańców, którzy zapewniali go o tym podczas zebrania sołeckiego.

7 marca w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie. Celem Komitetu jest zebranie środków na zakup sztandaru dla OSP w Szkotowie, która w tym roku będzie obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Uroczystość zaplanowana jest na 30 września. 

Inicjatorami powołania straży w Szkotowie byli druhowie: Borys Lesik, Marian Lasek i Jan Gostkiewicz. Początki, kiedy straż liczyła 19 członków,  nie należy do najłatwiejszych. Strażacy urządzili prowizoryczną remizę w szopie stojącej na terenie obecnego boiska szkolnego, na wyposażeniu mieli poniemiecką sikawkę konną z wężami, dwie prądownice i syrenę ręczną. Trzy lata później do strażaków trafił pierwszy samochód gaśniczy.

– Teraz OSP Szkotowo liczy 41 członków, jest solidnie wyposażona i jako jedyni w powiecie opiekują się Młodzieżową Drużyną Pożarniczą – wyjaśnia wójt. W ubiegłym roku strażacy mieli 55 wyjazdów, z czego 31 to pożary. – Na terenach wiejskich, to OSP jest zawsze pierwsza na miejscu zdarzenia. Druhowie narażają często swoje zdrowie, a nawet życie, dlatego jestem pewien, że chcąc im się odwdzięczyć każdy będzie chciał dorzucić swoją cegiełkę do zakupu sztandaru – podsumowuje Marek Wolszczak.

 

Społeczny Komitet tworzą:

prezes: wójt Marek Wolszczak

wiceprezes: dyrektor BS w Kozłowie Marzena Rudzińska

skarbnik: prezes OSP Szkotowo Szczepan Długiński

sekretarz: Grzegorz Kacprzycki

członkowie:

nadleśniczy Grzegorz Trakowski

starosta Marcin Paliński

komendant PSP w Nidzicy Marek Augustynowicz

przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński

sekretarz Jacek Jankowski

 

1 fot 2 2

Ty również możesz dołożyć swoją cegiełkę do zakupu sztandaru dla OSP Szkotowo.

Wystarczy, że wpłacisz dowolną kwotę na konto, które Społeczny Komitet założył w Banku Spółdzielczym.

Nr konta : 22 8834 0009 0300 0027 3000 0010

 

Zakończyła się pierwsza z planowanych w tegorocznych budżecie inwestycji. Przebudowa 120 m chodnika w Sarnowie kosztowała 35 000 zł.

Stary, wysłużony i pozapadany chodnik- zastąpił nowy z kostki brukowej. W najbliższym czasie zostaną uzupełnione ubytki asfaltu na styku z krawężnikiem. Jest to już trzeci etap inwestycji realizowanej w Sarnowie.

Stosunkowo niewielka wartość inwestycji ma wielkie znaczenie dla mieszkańców, którzy jej oczekiwali.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Szkotowa mimo wakacji nie spoczywają na laurach i czas wykorzystują bardzo efektywnie.

 2 lipca spotkali się na cmentarzu wojskowym w Szkotowie aby posprzątać groby i zapalić znicze. Opiekun drużyny, Grzegorz Kacprzycki zapowiada, że to nie koniec ich akcji. W miarę możliwości będą odwiedzać i dbać o inne cmentarze wojenne z Gminy Kozłowo.

 To akcja godna pochwały. Wielkie brawa należą się naszym młodym strażakom i ich opiekunowi!

 GALERIA:

W tym roku, z powodu koronawirusa Dzień Strażaka świętowaliśmy inaczej niż zawsze. Nie było uroczystego apelu, wręczenia odznaczeń i awansów oraz mszy świętej, ale nie zabrakło ciepłych słów, gratulacji i podziękowań, które wójt Marek Wolszczak wraz z prezesem Związku Gminnego OSP Jackiem Jankowski złożył na ręce prezesów i naczelników OSP z terenu gminy.

Przedstawiciele naszych strażaków otrzymali środki ochrony osobistej w postaci maseczek wielokrotnego użytku ze znakiem graficznym. - Dwuwarstwowe maseczki wykonano z materiału zakupionego przez gminę i uszyto w lokalnym zakładzie krawieckim. Nadrukowany znak graficzny pozwala bez problemu określić, do której jednostki należą strażacy uczestniczący w akcjach – mówi wójt Marek Wolszczak.

Na terenie gminy Kozłowo działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które biorą czyny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. - Praca strażaka nie jest lekka, a ostatnio wyjątkowo niebezpieczna. Dlatego tym bardziej doceniamy i jeszcze raz dziękujemy za to, co robią – mówi Jacek Jankowski.

GALERIA:

29 lutego na stałe wpisze się w historię nidzickiej straży. Tego dnia, po wielu latach nieobecności, w strukturach nidzickiej straży znowu pojawiła się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Uroczyste ślubowanie złożyło16 druhów ze Szkotowa. – Cieszę się, że taka inicjatywa została zrealizowana właśnie w naszej gminie. To krok w dobrym kierunku, który ma pozytywny wpływ nie tylko na młodzież. Mobilizuje nas do działania na rzecz innych – mówi wójt Marek Wolszczak

Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szkotowie. Po przywitaniu gości oraz złożeniu meldunku druhowie powtórzyli przed komendantem nidzickiej straży pożarnej –Krzysztofa Mierzejewskiego, tekst ślubowania:

– ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

- przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

Następnie prezes Gminnego Zarządu OSP Jacek Jankowski dokonał aktu pasowania.

Druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zaprezentowali swoje możliwości, a później zaprosili wszystkich na poczęstunek, który przygotowały panie z Klubu Seniora, rodzice druhów oraz nauczyciele. – Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie – mówi opiekun drużyny, Grzegorz Kacprzycki.

Oderwać dzieci i młodzież od komputerów, tabletów i telefonów, poszerzyć ich wiedzę na temat zagrożeń, jakie mogą je spotkać każdego dnia i nauczyć udzielania pierwszej pomocy – właśnie takie cele chciał osiągnąć strażak i sołtys Szkotowa Grzegorz Kacprzycki, który zainicjował powstanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Inicjatywa sołtysa, który należy również do OSP Szkotowo cieszyła się dużym zainteresowaniem. W zajęciach, które rozpoczęło się w czerwcu 2019 roku uczestniczyło początkowo 36 osób. Ostatecznie kurs ukończyło 16.

- Utworzyliśmy męskie i żeńskie grupy: Iskierki, Płomyki i Ogniki, które uczestniczyły w szkoleniu przygotowującym do zawodów młodzieżowych. Ćwiczyliśmy rozwinięcie bojowe, sztafetę. Uczestnicy kursu uczyli się, jak zachować się w momencie, kiedy są uczestnikami lub świadkami wypadku, na jaki numer zadzwonić, jakie informacje przekazać, itp. – opowiada Grzegorz Kacprzycki. Zaznacza, że ma nadzieję, że Ci młodzi ludzie w przyszłości wstąpią w szeregi Ochotniczej lub Państwowej Straży Pożarnej i będą mogli nieść pomoc bliźnim.

GALERIA:

Oderwać dzieci i młodzież od komputerów, tabletów i telefonów, poszerzyć ich wiedzę na temat zagrożeń, jakie mogą je spotkać każdego  dnia i nauczyć udzielania pierwszej pomocy – właśnie takie cele chciał osiągnąć sołtys Szkotowa Grzegorz Kacprzycki, który zorganizował kurs dla osób, chcących wstąpić w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Inicjatywa sołtysa, który należy również do OSP Szkotowo cieszy się dużym zainteresowaniem. – W kursie uczestniczą 34 osoby w wieku od 10 do 16 lat. Spotykamy się w każdy piątek o godz. 17 w Klubie Seniora w Szkotowie – wyjaśnia Grzegorz Kacprzycki. Dodaje, że jeśli ktoś jeszcze ma ochotę do nich dołączyć, serdecznie zaprasza.

- Utworzyliśmy męskie i żeńskie grupy. Iskierki, Płomyki i Ogniki uczestniczą w szkoleniu przygotowującym do zawodów młodzieżowych. Ćwiczymy rozwinięcie bojowe, a niebawem rozpoczniemy sztafetę – wyjaśnia.

Uczestniczy kursu dowiadują się, jak zachować się w momencie, kiedy są uczestnikami lub świadkami wypadku, na jaki numer zadzwonić, jakie informacje przekazać, itp. – Temperatura na zewnątrz nie pozwala na naukę tworu, ale do ćwiczeń z wodą jest idealna, pozwala połączyć naukę z zabawą – mówi Grzegorz Kacprzycki.

Szkolenie ma się zakończyć na przełomie września i października. Wtedy najwytrwalsi złożą przysięgę i otrzymają legitymacje. – Mam nadzieję, że grupa będzie równie liczna, jak teraz – zaznacza sołtys.

GALERIA:

13 czerwca w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami. Rozmawiano o realizacji funduszu sołeckiego, realizowanych programach oraz nadchodzących imprezach.

Na wstępie wójt Marek Wolszczak powiedział o możliwości pozyskania dofinansowania na usuwanie porzuconych odpadów. – Bardzo proszę, abyście zgłaszali miejsca, w których są takie odpady, ponieważ musimy sprawdzić, czy właścicielem działek jest gmina – mówił. Dodał, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił jeszcze terminu naboru, ale musimy przygotować odpowiednią dokumentację i chcemy się do tego przygotować. – Na usunięcie odpadów możemy pozyskać 80 % dofinansowania – wyjaśnił.

Następnie omówił sprawę funduszu sołeckiego, którego założenia są już zrealizowane na poziomie 50 %. Zaznaczył, że możliwe jest jeszcze dokonywanie zmian i przesuwanie środków, ale sołtysi muszą pamiętać o obowiązujących terminach. Poprosił również sołtys Turówka o przedstawienie tego, jak efektywnie wydawane są środki w jej sołectwie. – Tak naprawdę do tych pieniędzy podchodzimy, jak do własnych. Wspólnie z mieszkańcami dokładnie planujemy wszystkie wydatki, przykładamy dużą wagę do tego, aby nie poszły one na „przejedzenie”, ale były wydatkowane na rzeczy, które posłużą nam na długie lata – mówiła Barbara Krauze. Zaznaczyła, że każde sołectwo ma inne potrzeby, ale ona uważa, że można znaleźć osoby, którym się chce. – U mnie są seniorzy i właśnie z nimi najczęściej pracuję, ale nie zapominamy o dzieciach i ich rodzicach – wyjaśniła.

Wójt podziękował sołtysom, którzy zaangażowali się w pisanie wniosków w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Złożyliśmy 15 wniosków, najwięcej w całym województwie. W sumie wnioskujemy o 164 tys zł. dofinansowania. Do tego trzeba jeszcze doliczyć wniosek Szkotowa w programie Wieś Warmii Mazur i Powiśla oraz wnioski, które złożyliśmy do Ministerstwa Sportu na utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Sławce Wielkiej, Bartkach, Gołębiewie i Kozłowie. – Ten ostatni jest już rozstrzygnięty. Na jego realizację dostaliśmy ok. 50 tys. zł dofinansowania – wyjaśnił wójt.

Kolejnym punktem było omówienie nadchodzących imprez gminnych.

29 czerwca – Powitanie Lata w Szkotowie

27 lipca – Dzień Ziemi Kozłowskiej w Kownatkach

31 sierpnia – Dożynki w Kozłowie

- Ze względu na zmodernizowaną płytę naszego stadionu Dzień Ziemi Kozłowskiej odbędzie się na placu przy jeziorze w Kownatkach. Przewidujemy m.in. bezpłatną karuzelę dla dzieci, występy muzyczne oraz zabawę pod gwiazdami – mówił wójt. Ale to nie koniec zmian. – W tym roku Gminno-Parafialne Dożynki odbędą się w sobotę, na placu przy strażnicy. Zachęcam sołectwa do aktywnego uczestnictwa – mówił.

Na koniec omówiono sprawy różne.

GALERIA:

1 czerwca na placu przy świetlicy w Lipowie dużo się działo, a wszystko za sprawą zorganizowanego przez radę sołecką Dnia Dziecka.

Na młodszych i starszych mieszkańców czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły pomalować twarz i wcielić się w postać ulubionej postaci z bajki lub wziąć udział w przebieranej sesji zdjęciowej.

Sporo emocji przysporzyły konkurencje sprawnościowe, takie jak skakanie w worku, przenoszenie jajka na łyżce czy skakanie na skakance.

Sportowcy mogli natomiast zaprezentować swoje zdolności podczas zumby oraz meczu piłki nożnej: dzieci kontra młodzież i żonaci.

To był wspaniały dzień! Szkoda, że takie święto jest tylko raz w roku…

GALERIA: