W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 marca 2017 roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem telefonu:   0-800-165-320.

Zainteresowane osoby będą mogły pod tym numerem telefonu uzyskać informację na temat miejsc noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież, czy posiłek, ale również w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.

Po raz kolejny na Warmii i Mazurach samorząd województwa, a także szereg samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych przystępuje do podejmowania Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.
Kampania „Biała Wstążka” została zapoczątkowana w 1991 roku w Kanadzie i prowadzona jest w 55 krajach.

Jedną z inicjatyw w ramach tego wydarzenia jest zorganizowanie w regionie tzw. „Drzwi Otwartych” .
W tym dniu w instytucjach, które włączyły się do Kampanii, ofiary przemocy w rodzinie będą mogły otrzymać pomoc i pełną informację o przysługujących im prawach.
Wśród instytucji, które włączyły się do Kampanii jest również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Wtorek 6 grudnia 2016 roku w godzinach 7.30-15.30 akcja „DZRWI OTWARTE” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie.

skan

W dniach 22 lutego-27 lutego 2016 roku obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonych Przestępstwem”, który ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody aktywnie włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów a także Naczelna Izba Lekarska.

W ciągu tego tygodnia osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wymienionych środowisk. Dyżury specjalistów będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.pokrzywdzeni.gov.pl, gdzie zamieszczona została lista podmiotów wraz z danymi adresowymi, u których można będzie uzyskać niezbędne informacje a także szereg poradników, jak radzić sobie w sytuacji przestępstwa.