Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2020 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

 

23 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Magdalena Kordalska

Miejscowości:

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

 

22 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Agnieszka Malonek.

Miejscowości:

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

 

24 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Barbara Mańka.

Miejscowości:

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

 

25 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular.

Miejscowości:

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19,w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, że od dnia:
26.03.2020 roku do 10.04.2020 roku
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie przedłużony zostaje wprowadzony ograniczony dostęp dla interesantów i podopiecznych.

   W celu załatwienia spraw proszę kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie pisemnie lub telefonicznie:
- Referat Świadczeń Rodzinnych tel. 89 626 70 75, 89 625 08 46,
- Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny tel. 89 625 08 43,
- Referat Pomocy Środowiskowej tel. 89 625 08 39, 89 625 08 42,
- Księgowość tel. 89 625 08 40,
lub za pomocą drogi elektronicznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
   Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszelkich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.


Z poważaniem
Kierownik GOPS w Kozłowie
Elżbieta Świgoń

 

29 i 30 listopada wolontariuszki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie przeprowadziły świąteczną zbiórkę żywności w sklepach na terenie Kozłowa.

Akcja została zorganizowana we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Artykuły spożywcze zostaną przekazane na Szlachetną Paczkę. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 - opiece i wychowaniu dziecka

 - prowadzeniu gospodarstwa domowego

 - kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Funkcjonowanie rodziny wspierającej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, pomagać innym. Rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo, tel. (89) 625-08-34, 625-08-39,625-08-42.