W niedzielę 25 czerwca 2017 r. grupa młodzieży z Gminy Kozłowo wyjechała na Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach koło Jezioran.

Młodzieżowy obóz pożarniczy zorganizowany jest w domkach na leśnej polanie nad jeziorem Luterskim w terminie od dnia 25 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2017 r. Organizatorem obozu jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Olsztynie przy wsparciu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Organizator obozu zapewnia uczestnikom między innymi: szkolenie wg programu członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, pięć posiłków dziennie, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, szkolenie z zagadnień profilaktyki alkoholowej, całodobową opiekę medyczną i pedagogiczną, opiekę ratownika wodnego, wycieczkę (spływ kajakowy rzeką Krutyń lub do parku linowego w Olsztynie ze zwiedzaniem komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), plażowanie i kąpiel w jeziorze, gry i zabawy na wolnym powietrzu oraz edukacyjne zajęcia świetlicowe.

Urząd Gminy w Kozłowie dofinansowuje pobyt młodzieży na obozie pożarniczym oraz zapewnia uczestnikom bezpłatny transport do miejsca obozowania w dniu rozpoczęcia turnusu i powrót z Kikit do Kozłowa w dniu zakończenia pobytu na obozie.

W imieniu Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt „Ku zdrowej i aktywnej starości”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

W programie spotkania przewidziane są:

  • prelekcja Pani Grażyny Kulki pt. „Psychologiczne aspekty starzenia się i starości - kryzys czy wyzwanie? O blaskach i cieniach późnej dorosłości”;

  • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Kozłowo – wręczenie nagród laureatom;

  • prezentacja prac plastycznych młodzieży gimnazjalnej;

  • przekazanie wszystkim uczestnikom spotkania broszury edukacyjnej na temat zdrowego starzenia się;

  • słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

info interwencje ms 2

oferta pogotowie NL 1

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 marca 2017 roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem telefonu:   0-800-165-320.

Zainteresowane osoby będą mogły pod tym numerem telefonu uzyskać informację na temat miejsc noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież, czy posiłek, ale również w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.