To był pierwszy rok, kiedy gmina uczestniczyła w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który zakładał unieszkodliwienie: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowaniach po nawozach i typu BIG BAG. W projekcie wzięło udział 12 rolników z terenu gminy. Odebraliśmy 29,7 t folii, 100 kg siatki oraz 800 kg big-bagów.

Na realizację zadania” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach tupu Big Bag” gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość zadania 15 2020,08 zł

Dofinansowanie 14 076,00 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie w 2024 roku już mogą składać wnioski. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 89 625 08 28

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada unieszkodliwienie:

- odpadów z folii rolniczych

- siatki i sznurka do owijania balotów

- opakowaniach po nawozach i typu BIG BAG

POBIERZ WNIOSEK

 Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji z NFOŚiGW. 

 

 

folia logo

Zakończyliśmy realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo. Zutylizowaliśmy 123,21 tony eternitu z 45 nieruchomości.

Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 63 872,06 zł. 67,51 % tej kwoty stanowiło dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

wfosigw

Zbieramy deklaracje osób, które są zainteresowane udziałem w projekcie w 2024 roku.

  • Program będzie realizowany w drugiej połowie 2024 roku
  • Poziom dofinansowania będzie znany po rozstrzygnięciu konkursu
  • Program będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dotacji
  • Deklaracje będą przyjmowane do dnia ogłoszenia konkursu na stronie WFOŚiGW

Wypełnione wnioski należy składać osobiście w punkcie podawczym urzędu gminy, wysłać pocztą lub przesłać skan wniosku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 89 625 08 28

wniosek_azbest.pdf

O tym, że w kozłowskiej bibliotece i jej filiach w ruch idą nie tylko książki przekonała się już niejedna osoba odwiedzająca to miejsce. Idąc z duchem czasem biblioteka oferuje swoim czytelnikom wiele różnych usług, a skorzystać tu można z nowoczesnego sprzętu komputerowego. Mając to na względzie Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny aplikowała o środki z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”

W ramach pozyskanej dotacji zakupiliśmy cztery komputery stacjonarne, dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne oraz niezbędne oprogramowanie. Całkowita wartość zakupionego sprzętu to ponad 35 tys. zł, z czego 85 % stanowi pozyskana dotacja.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.” Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu dla nowoczesnych technologii i wyrównanie szans miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zakupiono: oprogramowanie antywirusowe, komputery przenośne, oprogramowanie biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, komputery stacjonarne i dyski przenośne. Koszt ogółem zadania wynosił 35 289,61 zł. z tego 29 992,64 zł dofinansowania z Instytutu Książki”

kraszewski

Mimo iż koniec roku za pasem to nie zwalniamy tempa. Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze. Działania prowadzimy na wielu frontach. Obecnie realizujemy zadania o wartości ponad 19 milionów złotych

Nie od razu Rzym zbudowano…  a w naszym przypadku, w wielkim uproszczeniu, jest podobnie. I choć niektórym proces ten może wydawać się zbyt długi, to jest on niezbędny, a efekty  będziemy mogli zobaczyć już wkrótce. Ale zacznijmy od początku…. Najpierw musieliśmy zidentyfikować potrzeby, następnie sporządzić niezbędną dokumentację, znaleźć środki na realizację – a obecnie zrealizować!

A mowa oczywiście o inwestycjach, które obecnie realizujemy. Wartość tych, które trwają to  19 305 620,87 zł, z czego 17 205 727,12 zł to środki, które pozyskaliśmy z różnych źródeł.

Ale to jeszcze nie koniec, bo w zanadrzu mamy 10 445 990,00 – które przeznaczone są na kolejne inwestycje takie jak modernizacja oczyszczalni czy dróg na terenie gminy. W niemal 100 % są to środki pochodzące z dotacji, których realizację rozpoczniemy w przyszłym roku.

inwestycje 2023

Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy organizację akcji sterylizacji i kastracji zwierząt. Dzięki pozyskanym środkom zabiegi będą wykonywane bezpłatnie.

Na kwietniowej sesji radni zabezpieczyli na ten cel 5.000 zł. Taka samą kwotę dołożyła Fundacja Zwierz, z którą podjęliśmy współpracę. To jednak nie koniec, ponieważ złożyliśmy jeszcze wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach konkursu „Podaj łapę” na sterylizację i kastrację psów i kotów pozyskaliśmy 10 tys. złotych. W sumie na całą akcję przeznaczymy 20 tysięcy złotych.

Zabiegi kastracji i sterylizacji będą odbywać się w sterylkobusie, który stanie przed urzędem w weekend 5 i 6 sierpnia.

Do akcji zakwalifikowały się zwierzęta wszystkich 69 osób, który zadeklarowały chęć udziału w niej.

Zadanie jest realizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

959 390,47 zł – dokładnie tyle Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił już mieszkańcom naszej gminy, którzy skorzystali z Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Urzędzie Gminy i złożyli wnioski w programie Czyste Powietrze. To oczywiście nie jest ostateczna kwota, ponieważ, część umów nie jest jeszcze rozliczona, a nabór nadal trwa.

Dla kogo?

Dla właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego

Urząd Gminy w Kozłowie (pok. 24)

wtorek-środa, 13.00-15.00

czwartek-piątek 12.00-15.00

 

Liczba złożonych wniosków 85

Podpisanych umów 77

Zakończonych przedsięwzięć 52

Wypłacone środku 959 390,47 zł

*dane z 30.06.2023 r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania.

Nabory wniosków 2023 informacja 

2 czerwca wójt Marek Wolszczak przy kontrasygnacie skarbnika Piotra Radziewicza podpisał z Grzegorzem Kierozalskim, dyrektorem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie dwie umowy na bezzwrotną pomoc finansową na realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym skierowanych do mieszkańców gminy.

„Powitanie Lata – Szkotowo”, które odbędzie się 24 czerwca, a jego celem jest budowanie społecznych więzi, rozwoju i integracja mieszkańców terenów wiejskich, integracja międzypokoleniowa, wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz rozwój życia kulturalnego na terenach wiejskich.

Wysokość wsparcia - 25 tys. zł.

„Dni Rodziny w Gminie Kozłowo" w miejscowościach Bartki, Januszkowo i Cebulki. Celem przedsięwzięcia jest organizacja cyklu imprez integrujących społeczność lokalną, budowanie społecznych więzi, przyczyniających się do rozwoju terenów wiejskich, wyrównania szans społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, promocja roli rodziny, jako podstawowej jednostki rodziny

Wysokość wsparcia -  17 160 zł.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

logo

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

Idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa, które coraz więcej spraw załatwia przez Internet, Gmina Kozłowo realizuje projekt „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”. Korzystając ze strony euslugi.kozlowo.pl mieszkańcy naszej gminy wiele spraw mogą załatwić bez wychodzenia z domu.

 

2. euslugi

 

Od postępu nie można, a nawet nie powinno się uciekać. Stąd też nasza decyzja o przystąpieniu do projektu – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Na wdrożenie e-usług pozyskaliśmy 1 271 124,90 zł, a całkowita wartość projektu mieści się w kwocie 1 5000 744, 93 zł. Gmina zakupiła niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz licencje niezbędne do wdrożenia cyfryzacji procesów administracyjnych. – Logując się na stronie www.euslugi.kozlowo.pl wiele spraw urzędowych można załatwić bez wizyty w urzędzie – wyjaśnia Marek Wolszczak.

Korzystając z serwisu można sprawdzić stan swoich zaległości podatkowych wobec urzędu, czy nawet zapłacić podatki. Można również złożyć wnioski m.in. o: ustalenie  warunków zabudowy, wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, deklaracje w sprawie podatków, czy odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Listę wszystkich dostępnych wniosków znajdziecie na stronie. Trzeba jednak pamiętać, że aby móc korzystać ze wszystkich funkcji, zwłaszcza składania wniosków, należy posiadać profil zaufany i konto na portalu ePUAP.

Ważne: Przy rejestracji profilem zaufanym (okno logowania - LOGOWANIE LOGIN.GOV.PL)  konto Użytkownika zostaje automatycznie powiązane z kontrahentem z systemu dziedzinowego Urzędu. W innym przypadku po rejestracji i aktywacji konta należy potwierdzić tożsamość odwiedzając Urząd Gminy Kozłowo. Po dokonaniu tej czynności możliwe będzie korzystanie z modułu ePłatności.

Zadanie "Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo” jestjest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - MAzurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. 

logo