Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w momencie podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej zgodnie z ust. 8 dokumentu pn. ,, KIerunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" w 2022 roku"

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać na stronie pcprnidzica.pl oraz na stronie funduszu www.pfron.org.pl