GOPS w Kozłowie jest placówką gotową poprzez udostępnienie miejsca/lokalu oraz zapewnienie opiekunów grup do świadczenia usługi w zakresie udzielenia rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, prywatnych, podnoszeniu motywacji, pokonywaniu barier życiowych i psychicznych.

 

Rodziny na starcie dostaja wsparcie