Gorący posiłek w szkolnej stołówce przysługuje dzieciom, w których rodzinach dochód nie przekracza 1200 zł na osobę

4