Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2021 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach.

17 październik 2022 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Magdalena Kordalska

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

17 październik 2022 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Agnieszka Malonek

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

18 październik 2022 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Barbara Mańka

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

18 październik 2022 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Krystyna Mular 

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.