16 sierpnia przez uroczyste przecięcie wstęgi, symbolicznie przekazaliśmy do użytkowania dwie drogi, które zyskały nową nawierzchnię.

Z zaproszenia wójta Marka Wolszczaka skorzystał m.in. dyrektor oddziału terenowego  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie – Grzegorz Kierozalski. – Gratuluję zakończenia kolejnych dofinansowanych przez nas inwestycji – mówił. Wojewoda Artur Chojecki i starosta Marcin Paliński zaznaczyli, że gmina sukcesywnie poprawia stan dróg, przez co mieszkańcom żyje się coraz lepiej.

Po części oficjalnej, symbolicznym przeciągu wstęgi i podziękowaniach przyszedł czas na zabawę oraz poczęstunek.

Wartość inwestycji to 349 930,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział w Olsztynie. Dofinansowanie w 100% pokryło koszty zadania.

Obie drogi – na ul. Kolejowej w Kozłowie i w Kownatkach zyskały nową nawierzchnię oraz odwodnienie. Rozwiąże to problemy, z którymi mieszkańcy borykali się po ulewnych deszczach oraz wiosną i jesienią.

GALERIA:

Sezon inwestycyjny w pełni. Tak samo jest również w naszej Gminie. Zakończyliśmy realizację kolejnej inwestycji. Do użytku zostały oddane drogi w Kownatkach oraz przy ul. Nidzickiej.

Obie zyskały nową nawierzchnię oraz odwodnienie. Rozwiąże to problemy, z którymi mieszkańcy borykali się po ulewnych deszczach oraz wiosną i jesienią. Wartość inwestycji to 349 930,44 zł.

 

logo KOWR2Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział w Olsztynie. Pozyskane dofinansowanie w 100 % pokryło koszty zadania. 

GALERIA:

Takiego urodzaju inwestycyjnego nie było w Gminie Kozłowo chyba nigdy. Obecnie prowadzimy prace budowlane w pięciu miejscach!

W Kozłowie na ulicy Nidzickiej przy placu zabaw oraz w Kownatkach przebudowujemy drogi. Zyskają one nawierzchnię z kostki brukowej oraz powierzchniowe odwodnienie. Inwestycja jest w 100 % realizowana ze środków zewnętrznych.

To już 4 dotacja (500 tys. zł) pozyskana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wcześniej wyremontowaliśmy ul. Leśną oraz drogi w Cebulkach i Sątopiu. – Możemy aplikować o środki na remonty dróg popegeerowskich przekazanych przez KOWR po 2000 roku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest nieprzeprowadzenie na nich, do czasu składania wniosku, żadnych prac remontowych – wyjaśnia wójt.

Kolejne dwie inwestycje prowadzimy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie.

Zarówno w Miasteczku Ruchu Drogowego, jak i na bieżni lekkoatletycznej jest wykonana podbudowa. Już niebawem zostanie wyłożona warstwa asfaltowa. Na realizację Miasteczka Ruchu Drogowego Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Ziemia Kozłowska pozyskało  192 962 zł dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trwają również prace budowlane na drodze w Sątopiu. To pierwszy etap inwestycji, na którą z rządowego programu pozyskaliśmy 1958040.00zł dofinansowania. W planach jest przebudowa ul. Kościelnej, na którą wykonawca ma się przenieść już w maju oraz Pólko i Dolinki.

GALERIA:

 

 

Dzisiaj przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie wozu strażackiego druhom z Krokowa.
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, komendant OSP w Krokowie, Zbigniew Świecik odebrał z rąk wójta i przewodniczącej kluczyki do nowego wozu. – Mam nadzieję, że będzie on Wam dobrze służył i będziecie mieli tyle samo wyjazdów, ile powrotów – mówił Marek Wolszczak. Przewodnicząca Alicja Hołubowicz, która również jest jednocześnie członkiem OSP w Krokowie zaznaczyła ile znaczy dla nich posiadanie nowego auta. – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – podsumowała. Na koniec komendant OSP w Kozłowie, złożył na ręce starosty Marcina Palińskiego podziękowania, za wkład powiatu w zakup wozu dla ich jednostki.
W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński oraz radni i sołtysi Gminy Kozłowo.
GALERIA:

 

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji, która w 100 % jest realizowana ze środków zewnętrznych.
Na plac budowy weszła firma Abrox, która przebudowuje drogę przy placu zabaw na ulicy Nidzickiej w Kozłowie. W ramach inwestycji dotychczasowa szutrówka zyska powierzchnię z kostki brukowej oraz powierzchniowe odwodnienie.
W czwartek, drugą cześć inwestycji - przebudowę drogi w Kownatkach, rozpocznie firma RAFKOP.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała 499982,60 zł dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie. Prace mają się zakończyć jeszcze przed wakacjami.

Przed świętami ogłosiliśmy przetarg, a jeszcze  w tym roku rozpocznie się  termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, GOPS-u i Domu Kultury oraz szkoły w Kozłowie. Budynki przejdą nie tylko gruntowną „przemianę” z zewnątrz, ale zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne i inne systemy, które będą nie tylko eko, ale pozwolą obniżyć koszty utrzymania budynków.

Kosztorysowa wartość tego zadania to 2 993 953,34 zł, przy czym wkład własny gminy to 15 %. Reszta środków pochodzi z dotacji pozyskanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. - Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie” zakłada wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynków publicznych przy ul. Nidzickiej 31, Mazurskiej 3 i Szkolnej w Kozłowie.

Budynki przejdą głęboką, kompleksową, modernizację energetyczną – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Inwestycja zakłada m.in. wymianę węzła ciepłowniczego, montaż systemu sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, wymianę okien i drzwi, docieplenie budynków oraz montaż paneli fotowoltaicznych. – Termomodernizacja budynków zmniejszy koszty ogrzewania i oświetlenia, poprawi również estetykę  - zaznacza Marek Wolszczak.

Realizacja projektu będzie kontynuacją prac remontowych, które przeprowadzono w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że gruntowny remont przeszła sala widowiskowa Domu Kultury, a także pomieszczenia w Urzędzie Gminy. Wyremontowaliśmy  podłogi, wygospodarowaliśmy miejsce na punkt podawczy oraz dwa pomieszczenia, przenieśliśmy salę ślubów.

Na placu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  Kozłowie powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego. Obiekt wyposażony w wiele ciekawych sprzętów, między innymi gry podwórkowe – będzie służył nie tylko najmłodszych. Czas tu będą mogły spędzać całe rodziny.

Dzięki współpracy gminy ze  Stowarzyszeniem Społeczno -Kulturalnym Ziemia Kozłowska przy szkole powstanie miejsce, gdzie dzieci i młodzież będzie mogła uczyć się przepisów ruchu drogowego oraz miło spędzić ,czas grając w gry podwórkowe takie jak: Twister, klasy, grzybek czy naśladuj mnie. – To miejsce stworzone z myślą o integracji i budowaniu społecznych więzi, idealnie nadające się do aktywnego spędzania czasu całych rodzin. Ogólnodostępny obiekt pozwoli rozwijać pasję naszych mieszkańców – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Środki na realizację inwestycji pozyskało stowarzyszenie Ziemia Kozłowska. Budowa Miasteczka Drogowego będzie kosztowała 192 000 zł, co stanowi 100 % wartości dotacji. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu jest firma Abrox. Prace budowlane mają się zakończyć do końca czerwca.

Realizacja projektu "Budowa terenu rekreacyjnego - miasteczko ruchu drogowego w Kozłowie" jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 


prow

6 lutego Wójt Marek Wolszczak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo. Gmina , w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma 2 742 982 zł, co stanowi 100 % wartości zadania.

Pozyskane środki pozwolą na przebudowę3,71 km  sieci wodociągowej oraz 3,95 km kanalizacji sanitarnej.  

Inwestycja ma się zakończyć do końca września 2023 roku.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kozłowie przy ul. Nidzickiej w roku 2021 zrealizowano zadanie: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i modernizacja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kozłowie” .
Dofinansowano ze środków rezerwy celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dofinansowano ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 232.436,26 zł

6 lipca rozpoczęły się prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kozłowie - wyposażenie drugiego reaktora. Zadanie realizuje -firma PIB” Przem-Gri” sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 1 074 335,63 zł brutto. Realizacja tej inwestycji umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i zwiększy możliwości przyjmowania ścieków dowożonych do oczyszczalni.

Przypomnijmy, że w maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięto go 29 maja - wyjaśnia, przes Eko - Kozłowo, Dariusz Szypulski.