Takiego urodzaju inwestycyjnego nie było w Gminie Kozłowo chyba nigdy. Obecnie prowadzimy prace budowlane w pięciu miejscach!

W Kozłowie na ulicy Nidzickiej przy placu zabaw oraz w Kownatkach przebudowujemy drogi. Zyskają one nawierzchnię z kostki brukowej oraz powierzchniowe odwodnienie. Inwestycja jest w 100 % realizowana ze środków zewnętrznych.

To już 4 dotacja (500 tys. zł) pozyskana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wcześniej wyremontowaliśmy ul. Leśną oraz drogi w Cebulkach i Sątopiu. – Możemy aplikować o środki na remonty dróg popegeerowskich przekazanych przez KOWR po 2000 roku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest nieprzeprowadzenie na nich, do czasu składania wniosku, żadnych prac remontowych – wyjaśnia wójt.

Kolejne dwie inwestycje prowadzimy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie.

Zarówno w Miasteczku Ruchu Drogowego, jak i na bieżni lekkoatletycznej jest wykonana podbudowa. Już niebawem zostanie wyłożona warstwa asfaltowa. Na realizację Miasteczka Ruchu Drogowego Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Ziemia Kozłowska pozyskało  192 962 zł dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trwają również prace budowlane na drodze w Sątopiu. To pierwszy etap inwestycji, na którą z rządowego programu pozyskaliśmy 1958040.00zł dofinansowania. W planach jest przebudowa ul. Kościelnej, na którą wykonawca ma się przenieść już w maju oraz Pólko i Dolinki.

GALERIA:

 

 

Dzisiaj przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie wozu strażackiego druhom z Krokowa.
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, komendant OSP w Krokowie, Zbigniew Świecik odebrał z rąk wójta i przewodniczącej kluczyki do nowego wozu. – Mam nadzieję, że będzie on Wam dobrze służył i będziecie mieli tyle samo wyjazdów, ile powrotów – mówił Marek Wolszczak. Przewodnicząca Alicja Hołubowicz, która również jest jednocześnie członkiem OSP w Krokowie zaznaczyła ile znaczy dla nich posiadanie nowego auta. – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – podsumowała. Na koniec komendant OSP w Kozłowie, złożył na ręce starosty Marcina Palińskiego podziękowania, za wkład powiatu w zakup wozu dla ich jednostki.
W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński oraz radni i sołtysi Gminy Kozłowo.
GALERIA:

 

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji, która w 100 % jest realizowana ze środków zewnętrznych.
Na plac budowy weszła firma Abrox, która przebudowuje drogę przy placu zabaw na ulicy Nidzickiej w Kozłowie. W ramach inwestycji dotychczasowa szutrówka zyska powierzchnię z kostki brukowej oraz powierzchniowe odwodnienie.
W czwartek, drugą cześć inwestycji - przebudowę drogi w Kownatkach, rozpocznie firma RAFKOP.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała 499982,60 zł dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie. Prace mają się zakończyć jeszcze przed wakacjami.

Przed świętami ogłosiliśmy przetarg, a jeszcze  w tym roku rozpocznie się  termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, GOPS-u i Domu Kultury oraz szkoły w Kozłowie. Budynki przejdą nie tylko gruntowną „przemianę” z zewnątrz, ale zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne i inne systemy, które będą nie tylko eko, ale pozwolą obniżyć koszty utrzymania budynków.

Kosztorysowa wartość tego zadania to 2 993 953,34 zł, przy czym wkład własny gminy to 15 %. Reszta środków pochodzi z dotacji pozyskanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. - Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie” zakłada wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynków publicznych przy ul. Nidzickiej 31, Mazurskiej 3 i Szkolnej w Kozłowie.

Budynki przejdą głęboką, kompleksową, modernizację energetyczną – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Inwestycja zakłada m.in. wymianę węzła ciepłowniczego, montaż systemu sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, wymianę okien i drzwi, docieplenie budynków oraz montaż paneli fotowoltaicznych. – Termomodernizacja budynków zmniejszy koszty ogrzewania i oświetlenia, poprawi również estetykę  - zaznacza Marek Wolszczak.

Realizacja projektu będzie kontynuacją prac remontowych, które przeprowadzono w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że gruntowny remont przeszła sala widowiskowa Domu Kultury, a także pomieszczenia w Urzędzie Gminy. Wyremontowaliśmy  podłogi, wygospodarowaliśmy miejsce na punkt podawczy oraz dwa pomieszczenia, przenieśliśmy salę ślubów.

Na placu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  Kozłowie powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego. Obiekt wyposażony w wiele ciekawych sprzętów, między innymi gry podwórkowe – będzie służył nie tylko najmłodszych. Czas tu będą mogły spędzać całe rodziny.

Dzięki współpracy gminy ze  Stowarzyszeniem Społeczno -Kulturalnym Ziemia Kozłowska przy szkole powstanie miejsce, gdzie dzieci i młodzież będzie mogła uczyć się przepisów ruchu drogowego oraz miło spędzić ,czas grając w gry podwórkowe takie jak: Twister, klasy, grzybek czy naśladuj mnie. – To miejsce stworzone z myślą o integracji i budowaniu społecznych więzi, idealnie nadające się do aktywnego spędzania czasu całych rodzin. Ogólnodostępny obiekt pozwoli rozwijać pasję naszych mieszkańców – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Środki na realizację inwestycji pozyskało stowarzyszenie Ziemia Kozłowska. Budowa Miasteczka Drogowego będzie kosztowała 192 000 zł, co stanowi 100 % wartości dotacji. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu jest firma Abrox. Prace budowlane mają się zakończyć do końca czerwca.

Realizacja projektu "Budowa terenu rekreacyjnego - miasteczko ruchu drogowego w Kozłowie" jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

prow2014 2020

6 lutego Wójt Marek Wolszczak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo. Gmina , w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma 2 742 982 zł, co stanowi 100 % wartości zadania.

Pozyskane środki pozwolą na przebudowę3,71 km  sieci wodociągowej oraz 3,95 km kanalizacji sanitarnej.  

Inwestycja ma się zakończyć do końca września 2023 roku.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kozłowie przy ul. Nidzickiej w roku 2021 zrealizowano zadanie: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i modernizacja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kozłowie” .
Dofinansowano ze środków rezerwy celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dofinansowano ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 232.436,26 zł

6 lipca rozpoczęły się prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kozłowie - wyposażenie drugiego reaktora. Zadanie realizuje -firma PIB” Przem-Gri” sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 1 074 335,63 zł brutto. Realizacja tej inwestycji umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i zwiększy możliwości przyjmowania ścieków dowożonych do oczyszczalni.

Przypomnijmy, że w maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięto go 29 maja - wyjaśnia, przes Eko - Kozłowo, Dariusz Szypulski.

Remont oczyszczalni w Kozłowie, wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej, budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do Niedanowa, remont osiedlowej kotłowni – to tylko niektóre z działań, które gminna spółka rozpoczęła lub zamierza rozpocząć jeszcze w tym roku.

W maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięcie 29 maja – mówi Dariusz Szypulski, prezes Eko- Kozłowo.

Eko - Kozłowo złożyło wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania: „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej”. Celem projektu jest powstanie kompletnego zintegrowanego systemu do świadczenia e-Usług, w tym montaż wodomierzy cyfrowych, umożliwiających zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do lokalu odbiorcy wody.

Dbają o jakość wody

W ostatnim czasie spółka uruchomiła drugą, nieczynną od kilku lat studnię w hydroforni Kozłowo, co eliminuje problem z dostawami wody w przypadku awarii pompy. - Wykonaliśmy również inspekcje czterech studni w Szkotowie i Kozłowie za kwotę – 18 696 zł. Dwie studnie w Szkotowie są w miarę dobrej kondycji, natomiast obydwie studnie w Kozłowie wymagają pilnych działań – wyjaśnia prezes.

20 maja rozpoczęła się renowacja studni nr 3 za kwotę 34 440 złotych. Studnia nr 5 wymaga większych nakładów finansowych, ponieważ rura filtrowa jest mocno skorodowana, a studnia nie nadaje się do regeneracji. - Należy pilnie wykonać zabezpieczenia istniejącej kolumny filtrowej przez zabudowanie w niej całej nowej kolumny filtrowej. Takie rozwiązanie pozwoli na kilkuletnie funkcjonowanie studni – dodaje Dariusz Szypulski

Remonty generują oszczędności

Przesunął się termin rozpoczęcia inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej w Niedanowie. - Inwestycję będziemy realizować siłami własnymi, dlatego zmuszeni byliśmy czekać na zakończenie sezonu grzewczego. W międzyczasie wykonaliśmy remont generalny koparki, dzięki czemu uda się nam zaoszczędzić kolejne pieniądze, które były przewidziane na wynajem sprzętu – mówi prezes. Inwestycja będzie zrealizowana do września tego roku. Trwają również systematyczne prace remontowe w kotłowni osiedlowej w Kozłowie. Budynek składu opału ma nowe pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowanie. Wykonane zostały nowe metalowe drzwi przesuwne oraz pomalowana elewacja.

 

Koronawirus zdezorganizował i zmienił o 180 stopni życie ludzi, pracę firm oraz instytucji publicznych. - Musieliśmy zmienić system pracy, zamknąć instytucje kultury, zorganizować pracę zdalną w szkołach i ograniczyć przyjmowanie interesantów, ale nie oznacza to, że przestaliśmy działać. W zmienionej rzeczywistości realizujemy zaplanowane inwestycje – m.in. przebudowę drogi w Sławce Małej – mówi Wójt Marek Wolszczak.

Nowy asfalt na drodze już jest, a termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony. Prace mają się zakończyć do 30 czerwca. Przypomnijmy, że jest to odcinek drogi, której modernizację finansuje Gmina Kozłowo i Powiat Nidzicki. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S. A. Mława, którego oferta opiewa na kwotę 169.604,85 zł.

- Niedługo rozpocznie się kolejny etap remontu asfaltu na drodze w Sławce Wielkiej. To inwestycja drogowa realizowana wspólnie z powiatem, która zakończy się jeszcze w tym roku – wyjaśnia wójt.

Inwestycje realizowane wspólnie ze starostwem powiatowym to efekt pracy radnych powiatowych. - Na sesjach oraz komisjach zabiegam przede wszystkim o realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Remont drogi od drogi woj. 538 przez Sławkę Wielką do Kozłowa w 70 % realizowany jest ze środków zewnętrznych, a resztę, w równym stopniu, finansuje Gmina Kozłowo i Powiat Nidzicki – wyjaśnia radny Jacek Jankowski.

GALERIA: