W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kozłowie przy ul. Nidzickiej w roku 2021 zrealizowano zadanie: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i modernizacja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kozłowie” .
Dofinansowano ze środków rezerwy celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dofinansowano ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 232.436,26 zł

6 lipca rozpoczęły się prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kozłowie - wyposażenie drugiego reaktora. Zadanie realizuje -firma PIB” Przem-Gri” sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 1 074 335,63 zł brutto. Realizacja tej inwestycji umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i zwiększy możliwości przyjmowania ścieków dowożonych do oczyszczalni.

Przypomnijmy, że w maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięto go 29 maja - wyjaśnia, przes Eko - Kozłowo, Dariusz Szypulski.

Remont oczyszczalni w Kozłowie, wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej, budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do Niedanowa, remont osiedlowej kotłowni – to tylko niektóre z działań, które gminna spółka rozpoczęła lub zamierza rozpocząć jeszcze w tym roku.

W maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięcie 29 maja – mówi Dariusz Szypulski, prezes Eko- Kozłowo.

Eko - Kozłowo złożyło wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania: „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej”. Celem projektu jest powstanie kompletnego zintegrowanego systemu do świadczenia e-Usług, w tym montaż wodomierzy cyfrowych, umożliwiających zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do lokalu odbiorcy wody.

Dbają o jakość wody

W ostatnim czasie spółka uruchomiła drugą, nieczynną od kilku lat studnię w hydroforni Kozłowo, co eliminuje problem z dostawami wody w przypadku awarii pompy. - Wykonaliśmy również inspekcje czterech studni w Szkotowie i Kozłowie za kwotę – 18 696 zł. Dwie studnie w Szkotowie są w miarę dobrej kondycji, natomiast obydwie studnie w Kozłowie wymagają pilnych działań – wyjaśnia prezes.

20 maja rozpoczęła się renowacja studni nr 3 za kwotę 34 440 złotych. Studnia nr 5 wymaga większych nakładów finansowych, ponieważ rura filtrowa jest mocno skorodowana, a studnia nie nadaje się do regeneracji. - Należy pilnie wykonać zabezpieczenia istniejącej kolumny filtrowej przez zabudowanie w niej całej nowej kolumny filtrowej. Takie rozwiązanie pozwoli na kilkuletnie funkcjonowanie studni – dodaje Dariusz Szypulski

Remonty generują oszczędności

Przesunął się termin rozpoczęcia inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej w Niedanowie. - Inwestycję będziemy realizować siłami własnymi, dlatego zmuszeni byliśmy czekać na zakończenie sezonu grzewczego. W międzyczasie wykonaliśmy remont generalny koparki, dzięki czemu uda się nam zaoszczędzić kolejne pieniądze, które były przewidziane na wynajem sprzętu – mówi prezes. Inwestycja będzie zrealizowana do września tego roku. Trwają również systematyczne prace remontowe w kotłowni osiedlowej w Kozłowie. Budynek składu opału ma nowe pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowanie. Wykonane zostały nowe metalowe drzwi przesuwne oraz pomalowana elewacja.

 

Koronawirus zdezorganizował i zmienił o 180 stopni życie ludzi, pracę firm oraz instytucji publicznych. - Musieliśmy zmienić system pracy, zamknąć instytucje kultury, zorganizować pracę zdalną w szkołach i ograniczyć przyjmowanie interesantów, ale nie oznacza to, że przestaliśmy działać. W zmienionej rzeczywistości realizujemy zaplanowane inwestycje – m.in. przebudowę drogi w Sławce Małej – mówi Wójt Marek Wolszczak.

Nowy asfalt na drodze już jest, a termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony. Prace mają się zakończyć do 30 czerwca. Przypomnijmy, że jest to odcinek drogi, której modernizację finansuje Gmina Kozłowo i Powiat Nidzicki. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S. A. Mława, którego oferta opiewa na kwotę 169.604,85 zł.

- Niedługo rozpocznie się kolejny etap remontu asfaltu na drodze w Sławce Wielkiej. To inwestycja drogowa realizowana wspólnie z powiatem, która zakończy się jeszcze w tym roku – wyjaśnia wójt.

Inwestycje realizowane wspólnie ze starostwem powiatowym to efekt pracy radnych powiatowych. - Na sesjach oraz komisjach zabiegam przede wszystkim o realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Remont drogi od drogi woj. 538 przez Sławkę Wielką do Kozłowa w 70 % realizowany jest ze środków zewnętrznych, a resztę, w równym stopniu, finansuje Gmina Kozłowo i Powiat Nidzicki – wyjaśnia radny Jacek Jankowski.

GALERIA:

18 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Kozłowa, na utworzenie i doposażenie, którego Gmina Kozłowo pozyskała 144 tys. złotych. Klub oraz towarzysząca mu infrastruktura będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy.

W uroczystości otwarcia uczestniczył starosta Marcin Paliński, radni, sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, jednostek podległych gminie, seniorzy oraz główny wykonawca całej inwestycji. Po powitaniu wszystkich przecięto wstęgę i ks. Andrzej Chędoszko poświęcił obiekt. Nie zabrakło ciepłych słów, prezentów oraz życzeń.

Nieformalnie Klub Seniora w Kozłowie działa już kilka lat. Widząc zaangażowanie mieszkańców wójt zdecydował, że gmina złoży wniosek o dofinansowanie kolejnej placówki  z Wieloletniego Programu „Senior +. Nasz projekt znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji i na jej realizację otrzymaliśmy 144 tys. zł dofinansowania.

Środki zostały przeznaczone na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace wewnątrz pomieszczenia. – Odświeżyliśmy pomieszczenia, zamontowaliśmy nową instalację elektryczną, łazienkę dostosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stworzyliśmy pracownię garncarską. Poza tym zakupiliśmy wyposażenie do kuchni oraz pomieszczenia, w którym będą odbywały się zajęcia – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Od stycznia z pomieszczeń będą mogli korzystać seniorzy oraz inni mieszkańcy.

Od stycznia zapraszamy na zajęcia do Klubu Seniora

wtorki, godz. 16.00

GALERIA:

28 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał z burmistrzami i wójtami 27 umów na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej o łącznej wartości ok. 660 tys. zł. Na liście dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Kozłowo.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zostanie wykorzystana na modernizację strażnicy w Krokowie. Z pozyskanych środków planujemy pokryć koszty  zakupu bramy garażowej i okien, wymianę posadzki, docieplenie stropu, utwardzenie placu przed strażnicą oraz zakup materiałów do prac ogólnobudowlanych.

– Ochotnicze Straże Pożarne są ważną częścią naszej gminy. Na doposażenie jednostek przeznaczamy spore środki, ale nie są one w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, dlatego staramy się uczestniczyć w różnych projektach i pozyskiwać środki zewnętrzne – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

W rozstrzygniętym na początku lipca konkursie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników środki pozyskały 4 jednostki. OSP Kozłowo – 10.000 zł, OPS Szkotowo – 8.000 zł, OSP Krokowo – 6.000 zł i OSP Sarnowo – 6.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu. - Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów, mamy nadzieję, że z równie pozytywnym skutkiem – zaznacza wójt.

24 grudnia wójt Marek Wolszczak podpisał umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę świetlicy w Cebulkach, a dziś są już w niej wstawiane okna.

Prace przebiegają w zaskakująco szybkim tempie, a wykonawca jest na bieżąco monitorowany przez gminę. Zgodnie z umową świetlica ma być gotowa do końca maja, ale w tym tempie, może to nastąpić dużo wcześniej.

Przypomnijmy, że w przetargu wystartowały 3 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo i Gastronomia Andrzej Zalewski z Nidzicy.

GALERIA:

 

25 stycznia w budynku starej szkoły w Szkotowie zrobiło się gwarno i tłoczno. Ale w ławkach, a raczej za stołami, nie zasiadły dzieci, tylko seniorzy i zaproszeni goście, którzy wzięli udział w otwarciu Klubu Seniora w Szkotowie.

Stary i zniszczony budynek nabrał blasku. Pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone, żeby jak najlepiej służyć seniorom. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pozyskane przez gminę dofinansowanie z programu Senior + w kwocie ponad 140 tys. zł!

Prace nie były łatwe, bo w tak „leciwych” budynkach nie wszystko można przewidzieć, ale pracownicy spółki Eko – Kozłowo dali z siebie wszystko i inwestycję zakończyli w terminie. A efekty ich pracy wszyscy zobaczyli podczas otwarcia. I trzeba powiedzieć, że nie kryli zaskoczenia.

Uroczystość rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Joanna Jabłonka-Kastrau, zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ks. Józef Stroński, prezes Eko-Kozłowo Dariusz Szypulski oraz wójt gminy Kozłowo – Marek Wolszczak. Następnie proboszcz parafii w Rozdrożu poświęcił wszystkie pomieszczenia.

Po przejściu do sali głos zabrali zaproszeni goście. Joanna Jabłonka-Kastrau pogratulowała  gminie, że zdecydowała się na utworzenie klubu seniora. Zaznaczyła, że w 2018 roku ze wsparcia finansowego skorzystało tylko 14 gmin z naszego województwa. Odczytała również list od wojewody, który niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości.

W takiej samej sytuacji był wójt Janowca Kościelnego, Piotr Rakoczy. Serdeczne życzenia w jego imieniu dla władz i seniorów, oraz kwiaty na ręce dyrektor GCKiS złożyły pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radości, pomyślności oraz współpracy życzyły seniorki z Kozłowa. Na ręce pań ze Szkotowa  złożyły własnoręcznie wykonane kwiaty. Zaznaczyły, że mają nadzieję, na częste spotkania.

Seniorki ze Szkotowa zaznaczyły, że na miejsce, w którym mogłyby się spotykać, czekały od dawna. – Dziękujemy, że gmina podjęła się tego wyzwania – mówiły. Wójt Marek Wolszczak podziękował za miłe słowa, ale zaznaczył, że metamorfoza tego miejsca i nadanie mu nowego życia, to zasługa seniorek ze Szkotowa. – To one przychodziły do mnie i mówiły, że właśnie takiego miejsca potrzebują. Ja zadanie wykonałem, mam nadzieję, że teraz czekają nas jedynie pozytywne wrażenia, ponieważ panie mają bardzo ambitne pomysły. Nordic walking, warsztaty kulinarne, joga… to tylko niektóre z nich – mówił.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół Wrzos z Kownatek. – Mieszkamy po sąsiedzku i jeśli tylko będziecie mieli ochotę, możemy zaśpiewać u Was na urodzinach, imieninach, czy innej uroczystości za symboliczny kieliszek chleba – mówił Waldemar Przygoda .

Wszyscy goście miło spędzili czas przy kawie oraz cieście, które również przygotowały seniorki.

Zorganizowane zajęcia w Klubie Seniora będą się odbywały w każdą środę w godz. 16-19. Zainteresowani muszą wypełnić oświadczenie, które można będzie pobrać z naszej strony internetowej, otrzymać w Urzędzie Gminy lub u sołtysa Szkotowa.  

GALERIA:

Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy oraz w pomieszczeniach urzędu już się zakończyła. W ramach inwestycji zamontowano 735 opraw oświetleniowych typu LED.

Umowa jest tak skonstruowana, że za usługę gmina nie zapłaci dodatkowo ani złotówki. Przez 4 lata wykonawca będzie otrzymał wynagrodzenie w wysokości wygenerowanych z oświetlenia oszczędności. Z założenia, w ciągu 10 lat rachunki za oświetlenie mają być mniejsze o 70 %. - Poczyniona inwestycja stworzy nam możliwości rozbudowy oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach szczególnie niebezpiecznych - wyjaśnia wójt, Marek Wolszczak.

Takiego boiska sąsiedzi mogą nam zazdrościć. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, boisko w Kozłowie przeszło prawdziwą metamorfozę.

Główna płyta boiska została całkowicie zmodernizowana, zyskała również sztuczne nawadnianie. Po obu stronach boiska, na długości ok. 36 metrów zamontowano piłkochwyty. W ramach inwestycji zamontowano również nowe bramki oraz boksy dla zawodników rezerwowych. To jednak nie wszystko. Wykonano również boisko rekreacji indywidualnej, tzw. boisko treningowe.

– Dzięki zaangażowaniu zarządu klubu i zawodników, ze względu na dużą liczbę trenujących zawodników wygospodarowano miejsce na dodatkowe boisko treningowe – mówi wójt Marek Wolszczak. Co prawda prace już się zakończyły, ale z uwagi na konieczność zakorzenienia się murawy zawodnicy rozpoczną rozgrywki na nowym stadionie dopiero w przyszłym sezonie.

Na realizację inwestycji Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” otrzymało 205 tys. zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, która w 100 % pokrywa poniesione koszty. 

logusy