plakat Dni Kozłowa 2019

17 lipca w Sali narad Urzędu Gminny w Kozłowie odbyła się I sesja Gminnej Rady Seniorów. Radni wybrali spośród siebie przewodniczącą, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Obrady, do momentu wybrania przewodniczącego, prowadził radny senior – Andrzej Nowak, który przedstawił porządek sesji oraz przeprowadził pierwsze głosowanie. Wójt Marek Wolszczak wręczając akty nadania, pogratulował radnym oraz życzył owocnej współpracy.

Kandydaturę Anny Krzysztyniak na przewodniczącą rady, przegłosowano jednogłośnie. Tak samo było w przypadku wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Przewodnicząca – Anna Krzysztyniak

Wiceprzewodniczący – Ryszard Krzykowski

Wiceprzewodniczący – Roman Zmysłowski

Sekretarz – Bożena Judycka

Po zamknięciu obrad radni powiedzieli kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach oraz o tym, dlaczego zdecydowali się kandydować.

Skład Rady Seniorów w Kozłowie

Anna Danuta Krzysztyniak

Halina Brodzińska

Teresa Bartwicka

Ryszard Krzykowski

Krystyna Krzyżak

Roman Zmysłowski

Andrzej Nowak

Bernarda Klimczak

Hanna Siemińska

Edward Sobotka

Tadeusz Świecik

Mieczysława Głogowska

Danuta Barańska

Danuta Sadowska

Janusz Cycen

Rajmund Ratajczyk

Danuta Dobies

Bożena Judycka

Jadwiga Rakowska

Jolanta Konarzewska

GALERIA:

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00. 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2019, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
W roku akademickim 2019/20 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegóły:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Olsztynie

1. Paweł Mróz 89 524 88 95

2. Marcin Bąk 89 524 88 94

Monika Sękowska 89 524 80 00

 

 

 

6 czerwca upłynął termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Kozłowie. Komisja doraźna powołana przez wójta sprawdziła czy zgłoszenia spełniają wymagania formalne i listę kandydatów przedłożyła wójtowi.

– Wnioski złożyło 20 kandydatów z różnych części gminy. Wszystkie były poprawne – wyjaśnia Marek Wolszczak. Zgodnie z regulaminem rady, pierwsze jej posiedzenie zwołuje wójt. – Radni – seniorzy spotkają się 17 lipca. Wtedy złożą uroczyste ślubowanie i wybiorą przewodniczącego – dodaje wójt.

Przypomnijmy najważniejsze założenia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 20 osób, a w jej skład wchodzą mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w pracach nie otrzymują  żadnego wynagrodzenia.

Skład Rady Seniorów w Kozłowie

Anna Danuta Krzysztyniak

Halina Brodzińska

Teresa Bartwicka

Ryszard Krzykowski

Krystyna Krzyżak

Roman Zmysłowski

Andrzej Nowak

Bernarda Klimczak

Hanna Siemińska

Edward Sobotka

Tadeusz Świecik

Mieczysława Głogowska

Danuta Barańska

Danuta Sadowska

Janusz Cycen

Rajmund Ratajczyk

Danuta Dobies

Bożena Judycka

Jadwiga Rakowska

Jolanta Konarzewska

Wójt Gminy Kozłowo oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, które odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówią m.in. możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji. 

Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

30 czerwca w jednym z gospodarstw rolnych w Krokowie wybuchł pożar. Suche siano znajdujące się w stodole sprawiło, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Rodzina straciła cały sprzęt rolniczy oraz jedzenie dla zwierząt. Dosłownie sekundy dzieliły ich do tego, żeby ogień zajął również dom. Na szczęście z pomocą przyszli strażacy i mieszkańcy.

Jeszcze przed przyjazdem straży pan Andrzej wypuścił z obory wszystkie zwierzęta. Jako pierwsi na miejscu byli druhowie z Krokowa. Zgodnie twierdzą, że jeśli dotarliby kilka minut później, nie mieliby czego ratować, ponieważ ogień zająłby wszystkie zabudowania gospodarcze oraz dom. Mimo sprawnej akcji jednostek OSP z Krokowa, Sarnowa, Kozłowa i Janowca Kościelnego oraz strażaków z Nidzicy, która trwała ponad 4 godziny, dużej części majątku pana Dudzińskiego nie udało się uratować.

Spłonęło wszystko, co znajdowało się w stodole: maszyny rolnicze, siano i jedzenie dla zwierząt. Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie miała czym karmić zwierząt. Pomocną dłoń wyciągnął jednak sołtys i naczelnik OSP Zbigniew Hołubowicz oraz przewodnicząca rady Alicja Hołubowicz, która jest również członkiem OSP.

Alicja zorganizowała akcję pomocową na Facebooku. – Nie spodziewałam się takiego odzewu. W ciągu jednego dnia znalazło się kilkanaście osób, którz zaoferowało podarowanie słomy, siana lub pomoc w transporcie materiałów – opowiada Alicja Hołubowicz. Mimo tego całego nieszczęścia rodzina z Krokowa przynajmniej problemem z nakarmieniem zwierząt nie musi się przejmować. – Akcja zjednoczyła nie tylko mieszkańców naszej wsi, którzy przyszli z pomocą, ale również okolicznych miejscowości, za co im z całego serca dziękujemy – dodaje.

Dziękujemy za pomoc:

Państwu Urban za transport i siano, Państwu Kowalskim, Moszczyńskim i Robaczyńskim z Zaborowa , Państwu Królickim i Świecik z Krokowa, Państwu Sowińskim z Woli, Państwu Szeluga z Bartek, Januszowi Szostak z Gniadek, Agnieszce Tołłoczko ze Szkotowa, Piotrowi Jaworskiemu z Kanigowa oraz wszystkim, którzy się zaangażowali.

 

Członkowie Klubu Seniora w Szkotowie nie mają wakacyjnej przerwy. Systematycznie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach. Co więcej, frekwencja jest coraz wyższa.

Lipiec nasi seniorzy rozpoczęli od zajęć rękodzielniczych. Stworzyli wspaniałe „wstążkowe” słoneczniki. A jak wyglądają, możecie przekonać się, zaglądając do galerii zdjęć.

Jeśli również chcecie uczestniczyć w zajęciach, zapraszamy w każdą środę o godz. 16.00. REGULAMIN

GALERIA:

senior

1 lipca w Gminie Kozłowo gościła delegacja z miasta Buzancais we Francji. Goście odwiedzili naszą gminę w ramach współpracy z nidzickim stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Francuzi spotkali się z władzami gminy oraz seniorami z Kozłowa i Szkotowa. Sekretarz Jacek Jankowski opowiedział im, jak samorząd wspiera seniorów oraz inwestycjach, które w tym kierunku realizuje. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska przybliżyły natomiast projekty i akcje, które ich jednostki realizują wspólnie z seniorami. Goście również opowiedzieli trochę o sobie, o tym jak działa ich stowarzyszenie i na jakie wsparcie seniorzy mogą liczyć ze strony samorządu i państwa.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzenie Klubu Seniora w Szkotowie. Goście byli pod dużym wrażeniem, a zwłaszcza tym, że zajęcia, w których uczestniczą seniorzy są nieodpłatne. Krótką wycieczkę po gminie Kozłowo zakończyliśmy w ośrodku Ostoja w Januszkowie.

GALERIA:

27 czerwca, podczas X sesji Rady Gminy w Kozłowie radni po wysłuchaniu prezentacji wójta na temat raportu o stanie gminy za 2018 rok najpierw udzielili wójtowi wotum zaufania, a następnie absolutorium. Nikt nie był przeciwny.

Raport o stanie gminy to dokument, do którego sporządzenia samorządy były zobowiązane po raz pierwszy. – Oprócz informacji ogólnych o topografii gminy możecie tu państwo znaleźć informacje o finansach, inwestycjach, pomocy społecznej, wydarzeniach kulturalnych oraz działalności jednostek podległych – mówił wójt, rozpoczynając prezentację, o której  następnie dyskutowano. Radna Barbara Krauze zaznaczyła, że dla niej była to bardzo ciekawa lektura. – Jestem radną pierwszą kadencję, a z raportu dowiedziałam się wielu rzeczy – mówiła. Sołtys Kownatek Krystyna Kukwa dodał, że w tym momencie tworzy się historia. – To bardzo ważny dokument, który wiele mówi o naszej gminie. Mam nadzieję, że podobne powstaną w przyszłych latach - mówiła. Po dyskusji radni przeszli do głosowania. Nikt z radnych nie był przeciw udzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiska Komisji Regionalnej radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Kozłowo. W tym wypadku, również nikt nie był przeciw.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję rady o wygaszeniu mandatu radnej Krystyny Pisarewicz, która w ustawowym terminie nie wypowiedziała umowy dzierżawy gminnej działki. W związku z tym, że radna nie zaskarżyła tego wyroku, 19 czerwca stał się on prawomocny. Czekają więc nas przedterminowe wybory. Wybierać będziemy również dwóch nowych sołtysów – w Januszkowie i Kamionkach. W pierwszym wypadku sołtys Januszkowa zrezygnowała z pełnienia funkcji, a w drugim radni przychylili się do wniosku mieszkańców wsi Kamionki i podjęli uchwałę w sprawie podziału sołectwa Kamionki Dziurdziewo na dwa odrębne sołectwa.

GALERIA:

14 czerwca w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie odbyła się uroczysta msza święta z okazji święceń kapłańskich księdza proboszcza Andrzeja Chędoszko.

Na wstępie delegacje sołectw, Urzędu Gminy, jednostek podległych, szkół, kół różańcowych oraz wiernych wręczyły na ręce proboszcza kwiaty oraz serdeczne gratulacje. Nie zabrakło ciepłych słów i  wzruszeń. – Dziękujemy księdzu za to, że jest i zawsze możemy liczyć na jego pomoc – mówił wójt Marek Wolszczak. Po mszy wszyscy udali się na plac przed kościołem, gdzie wierni przygotowali mały poczęstunek.

Ksiądz Andrzej Chędoszko święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1994. Proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie jest od 2002 roku. Od wielu lat jest nauczycielem W Zespole Szkół Ogólnokształcących W Nidzicy. Jest nie tylko kapłanem, ale przyjacielem całej Gminy Kozłowo.

GALERIA: