Informujemy, że z dniem 3 listopada weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

W związku z tym od dnia 08.11.2022r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku urząd będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Osoby, które wyraziły chęć zakupu węgla składając Deklarację i chcą nadal dokonać zakupu zobowiązane są do złożenia wniosku.

 Formularz wniosku dostępny poniżej lub do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu.

Formularz wniosku.docx - pobierz

Formularz wniosku.pdf - pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( 89 625 08 22 / 89 625 08 33) lub w Urzędzie Gminy pok.24.

Wnioski należy składać w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki podawczej Urzędu Gminy w Kozłowie.