20.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 8:30–11:00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego; telefon: 89 512 54 86

 

,,Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020"1