W ramach obchodów Światowego Dnia Higieny Rąk Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przygotowały ankietę dotyczącą świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie higieny rąk.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pLbgy8IpeEOJkGUOLnKAdOY7Ykls5OhGkh1aEWIYZJdUMTFKVDY4NzFOU0JET0Q4U0tFMDdTOTdGUC4u

Dane uzyskane z jej analizy przedstawione zostaną podczas Akcji Światowego Dnia Higieny Rąk 5 maja 2022 w Olsztynie.