W związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zagrożenia COVID-19 (koronawirus) zamieszczonym na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl uprzejmie informujemy, iż korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Nidzickiego od 13 marca 2020 r. do odwołania odbywa się wyłącznie poprzez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych w punktach zostanie zamieszczona na stronie www.powiatnidzicki.pl

W celu uzyskania porady na odległość proszę o wypełnienie zgłoszenia porady na odległość (Wniosek_zgloszenie_porady_na_odleglosc.docx - KLIKNIJ) oraz przesłanie go do starostwa pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Więcej informacji pod numerem telefonu 575 136 077,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.)

Informacja

Wójta Gminy Kozłowo

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, że od dnia:

16.03.2020 r. do odwołania

Urząd Gminy w Kozłowie zostaje zamknięty dla P E T E N T Ó W.

 

W celu załatwienia spraw prosimy kontaktować się z pracownikami urzędu i jednostek podległych pisemnie lub telefonicznie:

89/625-08-33 Sekretariat Urzędu, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

89/625-08-16 Urząd Stanu Cywilnego

89/625-08-15 Ewidencja ludności, dowody osobiste

89/625-08-21; 625-08-22 Referat Inwestycji i Gospodarki Terenowej

89/625-08-30 Rachunkowość podatkowa i wymiar

89/625-08-39; 625-08-42 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie

89/625-08-36 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zakład Usług Komunalnych
i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” Sp. z o. o. w Kozłowie

 

Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu, proszę o załatwianie spraw samodzielnie - bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a stroną. 

 

Kasa od dnia 16 marca do odwołania będzie nieczynna.

 

Wszystkie należności z tytułu opłat i podatków można wpłacać na konto Urzędu Gminy w Kozłowie:

Bank Spółdzielczy Nidzica/ Oddział Kozłowo

Nr 29 8834 1022 2002 0300 0101 0001

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Kozłowo

/-/ Marek Wolszczak

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozłowo, w związku z rozwijającą się sytuacją związaną z pojawieniem się na terytorium kraju koronawirusa COVID-19, a także podjętymi przez rząd decyzjami, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz Zakładzie Usług Komunalnych i Ciepłowniczych ,,Eko Kozłowo’’ Sp. z o. o.

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną:

Urząd Gminy- (89) 625 08 33 e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (89) 626 70 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych ,,Eko Kozłowo” Sp. Z o. o. – (89) 625 08 36, 625 08 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminne Centrum Kultury i Sportu – (89) 625 08 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdy załatwienie sprawy nie wymaga Państwa osobistego stawiennictwa w Urzędzie, proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu pisemnie lub telefonicznie. Za utrudnienia przepraszam i bardzo proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie wyłącznie do tych niezbędnych.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci ich rodziców i pracowników tych jednostek zajęcia w szkołach i przedszkolach zostają zawieszone w okresie od 12 marca do 25 marca 2020 r. W dniach 12 i 13 marca 2020 r. będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

Szanowni rodzice zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Nauczyciele są w gotowości i będą na bieżąco przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Proszę na bieżąco śledzić strony internetowe szkół oraz udostępnione przez nauczycieli adresy Email.

 

 

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

 

W związku z decyzjami ministrów zajęcia w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, domach kultury, świetlicach oraz Klubach Seniora zostają zawieszone do 25 marca.
 - Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, dlatego apelujemy aby podejść do tematu poważnie, ale jednocześnie zachować zdrowy rozsądek - mówi wójt Marek Wolszczak.
 Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu zasad higieny. 
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej.
 
Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
 
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.
 
 

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem oraz w trosce o zdrowie społeczeństwa  informuję, że sesje Rady Gminy w Kozłowie do odwołania będą się odbywały bez udziału osób z zewnątrz, dla których dostępna będzie transmisja internetowa.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Kozłowie
Alicja Hołubowicz

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Regulamin

Ważne terminy:

  • 29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
  • 20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
  • 21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.
  • 01.08.2019 - ogłoszenie wyników konkursu
  • 20.09.2019 - uroczysta gala konkursowa podczas Międzynarodowych Targów AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Hołubowicz zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie PolskaTimes na osobowość roku w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna.

- Dzięki Waszym głosom zajęłam pierwsze miejsce w powiecie nidzickim i otrzymałam nominację do dalszego plebiscytu na etapie wojewódzkim – wyjaśnia Alicja Hołubowicz. Przyznaje, że jest to dla niej ogromne wyróżnienie, które motywuje ją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców.

Z całą pewnością nie można powiedzieć o niej, że jest "nijaka" albo "zwyczajna". To kobieta, która żadnej pracy ani wyzwania się nie boi. Jeżeli jest taka potrzeba, zakłada ciuchy robocze i idzie wywozić gruz. Innym razem wsiada w samochód i jedzie do starostwa organizować transport dla licealistów. Mimo wielu obowiązków wynikających z funkcji społecznych oraz prowadzenia własnej firmy na pierwszym miejscu zawsze stawia rodzinę. To jej stara się poświęcać najwięcej uwagi.

Mimo iż doba ma tylko 24 godziny Alicja dba o interesy gminy, pomaga mieszkańcom, jest troskliwą żoną i mamą trójki dzieci, ma kilka psów i kotów, a w międzyczasie prowadzi własną działalność i sklep internetowy Mydlana Cukiernia. Jak to możliwe? — Ja po prostu nie potrafię usiedzieć w miejscu. Lubię robić coś dla innych, to sprawia mi ogromną przyjemność i wtedy wiem, że żyję — wyjaśnia.
Mimo to ma również czas dla siebie.

Odstresowuje się czytając dobrą książkę lub robiąc mydełka. Jakby tego było mało, Alicja Hołubowicz zapisała się na kurs strażacki. Wstąpiła w szeregi OSP, ponieważ pomaganie ma we krwi. Kiedy widzi coś niepokojącego nie potrafi przejść obojętnie. Równie stanowczo reaguje, kiedy widzi wnyki rozstawione w lesie i mężczyznę spacerującego z bronią po parku. Mając na uwadze bezpieczeństwo innych, nie zawsze zważa na swoje. Na szczęście, do tej pory udało jej się wyjść z tego bez uszczerbku na zdrowiu. Działa impulsywnie, ale zawsze w słusznej sprawie.

 

 

 

Obecnie trwa zwiększony okres zachorowań na  przeziębienia, grypę, w związku z powyższym przekazujemy informacje jak zmniejszyć ryzyko zachorowania i uchronić się przed chorobami

ZALECA SIĘ:

Często myj ręce –zawsze po przyjściu  do domu, jak jesteś przeziębiony

Często myj ręce używając mydła i wody.  Staranne mycie rąk usuwa wirusy i inne drobnoustroje, które znajdują się na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli jesteś  chory zostań w domu

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zostań w domu ,  nie idź do pracy, szkoły; unikaj dużych zgromadzeń ( np. msza święta)                                                                                                      

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

 

 

 

W marcu wszystkie dzieci zapraszamy do Klubów Seniora na warsztaty Wielkanocne i wspólne robienie kartek świątecznych.

Kozłowo - 10 i 31 marca, godz. 16.00

Szkotowo - 11 i 25 marca, godz. 16.30