16 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy Samopomocy w Sarnowie zrobiło się bardzo świątecznie. Wszyscy zasiedli przy wspólnym stole, na którym nie brakowało smakowitych potraw. Było bardzo rodzinnie, ale nie ma się, co dziwić, bo tak tu jest zawsze.

Zaproszenie na śniadanie wielkanocne, oprócz uczestników ŚDS, przyjęli księża, wójt Marek Wolszczak, przewodniczący rady Alicja Hołubowicz, sekretarz Jacek Jankowski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń.

Na wstępie głos zabrał prezes Fundacji Itaj Ireneusz Konrów, który dziękując za okazywane wsparcie i dobre słowa, życzył wszystkim wesołych świąt. Życzenia złożył również wójt Marek Wolszczak. – Mam nadzieję, że te święta będą przepełnione radością i czasem spędzonym z najbliższymi – mówił.

GALERIA: 

ostatnia wieczerza

Mimo iż uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów radni podjęli ponad rok temu, to dopiero teraz można rozpocząć nabór kandydatów.  – Wojewoda uchylił naszą uchwałę, ale po przeanalizowaniu dokumentów skierowaliśmy sprawę do sądu, a ten przyznał rację nam – wyjaśnia wójt Gminy Kozłowo, Marek Wolszczak. Uchwała jest ważna, więc można rozpocząć nabór kandydatów. Wnioski można składać od 6 maja do 6 czerwca w sekretariacie urzędu gminy.

Przypomnijmy najważniejsze założenia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 20 osób, a w jej skład wchodzą mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w pracach nie otrzymują  żadnego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pracą w Gminnej Radzie Seniorów powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać z naszej strony internetowej KLIKNIJ TUTAJ lub otrzymać w pokoju 22 Urzędu Gminy. Kandydaci muszą zebrać co najmniej 10 podpisów osób, udzielających im poparcia.

W lutym i marcu na terenie Gminy Kozłowo odbywały się walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Walne zebranie jest  najwyższą władzą w stowarzyszeniu. Do kompetencji walnego zebrania należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalanie absolutorium dla zarządu, przyjęcie rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Zwołano walne zebrania  w Ochotniczych Strażach Pożarnych w: Szkotowie, Sarnowie, Januszkowie, Kozłowie i Krokowie. Podsumowano działalność stowarzyszeń w 2018 roku.

W strażackich zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych samorządu Gminy Kozłowo, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

GALERIA:

19 marca w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariuszem Sztorcem.

Spotkanie dotyczyło współpracy urzędu z WKU w celu poprawy jakości mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz zbliżającej się kwalifikacji wojskowej. W spotkaniu wzięli również udział: Szef Wydziału PMiAR mjr Arkadiusz Mojsik, Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami kpt. Karol Gradus i Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Arkadiusz Kłosowski.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Gmina Kozłowo: 29 marca - 1 kwietnia

Oowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają: 

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które: 
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  

ozdoby wielkanocne

W marcu dwie mieszkanki gminy Kozłowo obchodziły 100 urodziny. Panie odwiedził wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak, który wraz z prezentem, kwiatami i listem gratulacyjnym od Prezesa Rady Ministrów złożył im najserdeczniejsze życzenia.

Pani Helena Pierog jest najstarszą mieszkanką gminy Kozłowo. Urodziła się 8 marca 1919 roku w Stanach Zjednoczonych. W wieku dwóch lat przeniosła się z rodzicami do Polski zamieszkali w Windykach pod Mławą. W 1998 pani Helena przeprowadziła się do córki do Kozłowa. Na zdrowie nie narzeka, a pamięcią mogłaby zawstydzić niejednego młokosa. Podczas urodzin bez zająknięcia wyrecytowała wiersz, którego uczyła się w szkole, czym bardzo zaskoczyła swoich gości.

Pani Władysława Krawcewicz od swojej rówieśniczki jest młodsza o niecały tydzień. Urodziła się 14 marca 1919 roku. W Kozłowie jest zameldowana od 1951 roku. Obecnie mieszka u wnuczki w Żabinach (gmina Rybno). Jest pogodna i cały czas się uśmiecha. Ma małe problemy ze zdrowiem, ale na brak apetytu nie narzeka.

Nasze stulatki są najstarszymi mieszkankami gminy Kozłowo.

GALERIA:

dzien kobiet 2019

Od środy, 27 lutego 2019 r., ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączona zostanie możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód.

Wnioski online będzie można składać ponownie od poniedziałku – 4 marca 2019 r. (te osoby dostaną już dowody z warstwą elektroniczną).

Jeśli wniosek o dowód osobisty ktoś planuje składać osobiście (w urzędzie) – powinien to zrobić jak najszybciej lub poczekać do 4 marca.

W piątek, 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna.

Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane w urzędach tylko do godz. 11.30.

Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości ani złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego, np. nie będzie można odebrać gotowego już dokumentu.

Za niedogodności przepraszamy.

 

Więcej informacji na temat nowego dokumentu: www.e-dowod.gov.pl lub Infolinia dla Obywatela: +48222500115

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie zaprasza do składania ofert cenowych na kompleksową obsługę gastronomiczną, sprzedaż napojów bezalkoholowych i piwa [z wyłącznością], podczas imprezy „Dzień Ziemi Kozłowskiej 2019”.

Tegoroczny dzień Ziemi Kozłowskiej odbędzie się 27 lipca.

Więcej informacji w siedzibie GCKiS lub pod numerem telefonu 89 625 08 45.