Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zaprasza do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu poetyckiego o tematyce miłosnej.

   CELE KONKURSU

  • popularyzowanie twórczości o tematyce miłosnej,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno uczuć i na piękno poetyckie
  • upowszechnianie kultury języka,
  • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich uzdolnień

    REGULAMIN KONKURSU

  • napisanie 1-2 wierszy (nie więcej),
  • każdy wiersz w dwóch egzemplarzach,
  • wiersze zgłoszone do konkursu muszą być opatrzone metryczką z następującymi danymi: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon oraz krótka informacja autora o sobie.

   Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:

  • „do lat 15”
  • „szkoła średnia i dorośli”

Wiersze należy przesłać lub dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie do  7 lutego 2020 r. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane i nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby biblioteki i w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)

Życzymy miłego i twórczego pisania !!!

W okresie ferii zimowych: od 20 do 24 stycznia oraz od 27 do 31 stycznia dzieci w wieku przedszkolnym będą miały zapewnioną opiekę.

Zajęciami będą objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do Przedszkola w Kozłowie oraz Oddziałów Przedszkolnych w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie.

Wyżywienie dzieci, rodzice zapewniają we własnym zakresie:

Godziny zajęć:

Przedszkole w ZSP w Kozłowie - godz. 7.30 - 12.30

Odział Przedszkolny w SP w Zaborowie - godz. 8.00 - 13.00

Oddział Przedszkolny w SP w Szkotowie - godz. 8.00 - 13.00

 Oddział Przedszkolny w SP w Rogożu - godz. 8.00 - 13.00 *tylko od 27 do 31 stycznia

Niedługo rozpoczną się oczekiwane przez wszystkich uczniów ferie zimowe. Chcąc zrekompensować dzieciom brak śniegu, seniorki z Kozłowa oraz Szkotowa zapraszają na słodkie warsztaty kulinarne!

Zabierzcie ze sobą dobre humory oraz fartuszki!

Zapraszamy

KLUB SENIORA w KOZŁOWIE

21 stycznia, godz. 16.00

KLUB SENIORA w SZKOTOWIE

22 stycznia, godz 15.00

Towarzystwo Nasze Szwederowo organizuje zimowisko dla dzieci w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie: 20-29 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy). Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa warmińsko -mazurskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekt „PATRIA”, na którym realizowane są kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska.

 Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 299 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika ubezpieczony w KRUS).

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

W przypadku zainteresowania informacji szczegółowych udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. 89-625-08-39, 89-625-08-42.

ferie 1

ferie 2

W niedzielę 12 stycznia cała Polska zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Środki zebrane podczas 28 finału WOŚP zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Kozłowski sztab jest już zarejestrowany i przygotowania do wielkiego finału cały czas trwają! Sprawdź, co będzie się działo.

Zaczynamy na sportowo

W tym raku granie z Orkiestrą Jurka Owsiak zaczynamy w sobotę (11 stycznia) od turnieju koszykówki. Na parkiecie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szkotowie zmierzą się drużyny samorządowców oraz nauczycieli. Lista nie jest jednak zamknięta, więc każdy może zgłosić. Umiejętności sportowe nie są wymagane, ponieważ najważniejsze są chęci i cel, dla jakiego gramy. Smaku całemu wydarzeniu dodadzą występy artystyczne oraz pierogi i ciasta przygotowane przez seniorki z Klubu Seniora w Kozłowie. Przygotowaliśmy również kilka konkursów oraz atrakcji dla dzieci!. Zapraszamy wszystkich do Szkotowa – 11 styczna, godz. 15.00 – będzie się działo!

Od morsowania do licytowania

Niedzielnie granie zaczynamy o godz. 10.00 nad jeziorem szkotowskim. Po krótkiej rozgrzewce, każdy chętny, wspólnie z Morsami z Działdowa będzie mógł wejść do wody. Mamy nadzieję, że chętnych nie zabraknie. Tym bardziej, że każdy będzie mógł się rozgrzać gorącą herbatą i ciepłym posiłkiem. O godzinie 14.00 zagramy wspólnie ze strażakami, który przed swoimi strażnicami urządzą pokazy sprzętu i wozów. Będzie na, co popatrzeć. A na koniec o godz. 16.00 zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury i sportu w Kozłowie. W programie licytacja, loteria fantowa, występy dzieci oraz wiele innych atrakcji. Tego nie możecie przegapić.

 

Chcesz przekazać coś na licytację lub loterię fantową?

Zgłoś się do Domu Kultury i Biblioteki!

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę

 

W ubiegłym roku uzbieraliśmy

18 100,52 zł

Uda nam się pobić ten rekord?

wosp2020

13 grudnia na placu w Szkotowie zebrali się mieszkańcy i goście, aby wspólnie wkroczyć w świąteczny nastró . Zaczęliśmy od kolędowania, następnie odbyło się uroczyste "odpalenie choinki ".
Kiedy choinka rozbłysnęła świątecznym blaskiem, z daleka słychać było wóz strażacki na sygnale! Dzieciaki wiedziały, że to Święty Mikołaj do nich pędzi i wyszły mu na powitanie. 
Gminne Centrum Kultury i Sportu przygotowało konkursy i zabawy, które przysporzyły wiele radości, nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Po zabawach przyszedł czas na "pracę" Mikołaja. Długi sznurek dzieciaków ustawił się do niego, aby odebrać paczki. Wiersze, piosenki, życzenia płynęły z ust maluchów, a Mikołaj miał ręce pełne roboty.
Serdeczne podziękowania za tę inicjatywę składamy mieszkańcom, Wójtowi Gminy Kozłowo Markowi Wolszczakowi, sołtysowi Grzegorzowi Kacprzyckiemu i radnemu Januszowi Woronowicz.
Szczególnego podziękowania płyną dla wspaniałego Mikołaja ! Mikołaju jesteś SUUUPER !

GALERIA:

13 grudnia Harcerze z 22 DDH "Waleczne Orły", Wolontariusze ZSP w Kozłowie, Seniorki z Klubu Seniora w Kozłowie i Wójt Marek Wolszczak odwiedzili samotnych seniorów z Gminy Kozłowo ze świąteczną paczką.

Akcja jest zakończeniem świątecznej zbiórki żywności organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Bardzo dziękujemy wolontariuszom, harcerzom, seniorkom, wójtowi i koordynatorowi akcji Małgorzacie Różyckiej.

warsztaty swiateczne

11 grudnia w sali ślubów Urzędu Gminy w Kozłowie odbyła się uroczystość z okazji Złotego Jubileuszu Małżeństwa. 50-lecie wspólnie z władzami gminy i radnymi świętowało 6 par.

- Wszystkim złotym parom życzę kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowaliście, trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i radości, w bogactwie i biedzie… - mówił wójt Marek Wolszczak.

Po powitaniu wszystkich gości, zwłaszcza dostojnych jubilatów, Edyta Kosewska – kierownik USC, Alicja Hołubowicz – przewodnicząca rady, wójt Marek Wolszczak, jego zastępca Barbara Szczepkowska, sekretarz Jacek Jankowski oraz kierownik GOPS – Elżbieta Świgoń wręczyli parom medale za długoletnie pożycie, wiązanki oraz listy gratulacyjne.

Nie zabrakło oczywiście lampki szampana i odśpiewania „STO LAT” oraz opowieści o tym, jak naszym jubilatom udało im się przetrwać razem pół wieku.

Złoty jubileusz obchodzili:

Halina i Andrzej Jankowscy (Sławka Wielka)

Zofia i Stanisław Kotkowscy (Ważyny)

Helena i Andrzej Nowak (Turówko)

Alina i Ryszard Różaccy (Sławka Mała)

Halina i Wiesław Scisłowscy (Ważyny)

Bożena i Tadeusz Witkowscy (Ważyny)

Krystyna i Jan Fabisiak (Szymany)

GALERIA: