14 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy, na której radni podjęli uczwałę w sprawie dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Gmina stoi murem za mieszkańcami, dlatego jeszcze raz przyjrzeliśmy się budżetowi i zdecydowaliśmy się zostawić dopłaty na dotychczasowym poziomie - mówił wójt Marek Wolszczak.

Tuż przed rozpoczęciem sesji wójt Marek Wolszczak , jego zastępca Jacek Jankowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń złożyli przewodniczącej rady Alicji Hołubowicz serdeczne życzenia urodzinowe oraz wręczyli róże. Radni zaśpiewali natomiast STO LAT!

Przed podjęciem uchwały o dopłatach wójt wytłumaczył, że wspólnie ze skarbnikiem jeszcze raz przyjrzeli się budżetowi i po dokładnej analizie stwierdzili, że budżet powinien wytrzymać pozostawienie dopłat na tym samym poziomie, co w 2018 roku. - Jeśli pobór wody będzie podobny, to kwota, którą zabezpieczyliśmy w budżecie powinna być wystarczająca, będziemy to jednak na bieżąco monitorować - mówił.

Zaznaczył, że Gmina stoi murem za mieszkańcami. - Udowodniliśmy to już w 2017 roku. Kiedy stawki za wodę i ścieki drastycznie wzrosły, to gmina wzięła na siebie największy ciężar i poniosła największe koszty - tłumaczył. Poza tym gmina i spółka na bieżoco monitorują jakość wody i stan sieci.

Radni uchwały podjęli jednogłośnie.

Cena 1 m3 wody: 5,84 zł

dopłata gminy: 2,54 zł

Cena 1 m3 ścieków: 9,79 zł

dopłata gminy: 4,36 zł

*stawki netto

GALERIA:

 

 

 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kozłowo

OSP Szkotowo – 17 lutego, godz. 18.00, szkoła

OSP Sarnowo – 9 marca, godz. 17.00, biblioteka

OSP Januszkowo – 16 marca, godz. 17.00, świetlica

OSP Kozłowo – 23 marca, godz. 17.00, strażnica

OSP Krokowo - 23 marca, godz. 19.30, świetlica

OSP Lipowo - 24 marca, godz. 16.00, remiza

OSP Gołębiewo – 24 marca, godz. 18.00, świetlica

7 lutego odbyła się V sesja rady gminy, podczas której radni podjęli szereg uchwał, m.in. : wybrali radnych, którzy będą nas reprezentować w Działdowszczyźnie i Radzie Społecznej ZOZ oraz powołali członków nowej komisji. Dodatkowym przedstawicielem Gminy Kozłowo w EZG Działdowszczyzna będzie Jan Skwarski, a w Radzie Społecznej ZOZ – Barbara Krauze. Radni powołali również skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nową komisję tworzą: Tomasz Kucmus, Barbara Marchel, Barbara Marszelewska, Ewa Nowak, Marzena Sobczak.

Radni nie zgodzili się na wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nad uchwałą pochylą się ponownie podczas sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 14 lutego.

 

Wójt ogłosił terminy wyborów sołtysów oraz rad sołeckich w gminie Kozłowo.

Pierwsze spotkanie sołeckie, na którym mieszkańcy wybiorą nowego sołtysa odbędzie się 15 lutego w Gołębiewie i Sławce Małej, ostatnie - 2 marca w Lipowie.

HARMONOGRAM

15 lutego, godz. 16.45 - Wierzbowo / Gołębiewo (świetlica w Gołębiewie)

15 lutego, godz. 18.15 - Sławka Mała (u sołtysa)

16 lutego, godz. 10.45 - Sątop (autobus)

16 lutego, godz. 12.15 - Cebulki (autobus)

16 lutego, godz. 13.45 - Pielgrzymowo (autobus)

16 lutego, godz. 15.45 - Zakrzewo (autobus)

18 lutego, godz. 15.45 - Zaborowo (świetlica)

18 lutego, godz. 17.15 - Sarnowo (świetlica)

19 lutego, godz. 13.45 - Sławka Wielka (świetlica)

19 lutego, godz. 15.45 - Zabłocie Kozłowskie (świetlica)

20 lutego, godz. 14.45 - Szkudaj (u sołtysa)

20 lutego, godz. 16.15 - Krokowo (świetlica)

20 lutego, godz. 17.45 - Wola (u sołtysa)

21 lutego, godz. 16.15 - Górowo (u sołtysa)

21 lutego, godz. 17.45 - Bartki (świetlica)

22 lutego, godz. 16.15 - Zakrzewko/ Kadyki (u sołtysa)

22 lutego, godz. 17.45 - Kozłowo (sala widowiskowa GCKiS)

23 lutego, godz. 10.45 - Niedanowo (świetlica)

23 lutego, godz. 12.15 - Zalesie (świetlica)

23 lutego, godz. 13.45 - Szymany (u sołtysa)

23 lutego, godz. 15.15 - Ważyny (świetlica)

25 lutego, godz. 16.15 - Szkotowo (Klub Seniora)

25 lutego, godz. 17.45 - Kownatki (świetlica)

26 lutego, godz. 16.15 - Dziurdziewo / Kamionki (świetlica)

26 lutego, godz. 17.45 - Siemianowo (świetlica)

27 lutego, godz. 16.15 - Turówko (świetlica)

27 lutego, godz. 17.45 - Michałki / Januszkowo (świetlica w Januszkowie)

28 lutego, godz. 16.15 - Turowo (u sołtysa)

28 lutego, godz. 17.45 - Browina (autobus)

2 marca, godz. 15.45 - Rogóż/ Lipowo (świetlica w Lipowie)

 

4 lutego w sali narad kozłowskiego urzędu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie, podczas którego wójt Marek Wolszczak podsumował ubiegły rok i przedstawił plany na 2019 rok.

- W 2018 roku w gminie Kozłowo czynnie działało pięć ochotniczych straży pożarnych, a nasze strażackie stowarzyszenia liczyły 140 członków, w tym: 122 członków zwyczajnych (119 mężczyzn i 3 kobiety), 9 członków wspierających,       i 9 członków honorowych – mówił Marek Wolszczak. Ze względu na niską dyspozycyjność strażaków oraz występujące braki w wyszkoleniu i badaniach lekarskich z podziału bojowego wyłączone były jednostki w Lipowie i Gołębiewie.

W 2018 roku przeprowadzono również szereg napraw, inwestycji oraz zakupów na rzecz OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Szkotowie w ramach umowy z MSWiA zakupiła hełmy strażackie (4 szt.), kominiarki strażackie (6 szt.), rękawice strażackie (6 szt.). OSP w Sarnowie z dotacji na zadanie publiczne pt. ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” dokonała remontu strażnicy. OSP w Kozłowie z dotacji na zadanie publiczne pt. ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zakupiła 2 szt. ubrania specjalnego i 2 szt. rękawic strażackich.

GALERIA:

    

22 stycznia tuż po wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie.

Radni podjęli trzy uchwały. Dotyczącą zmian w budżecie na 2019 rok spowodowaną koniecznością przesunięcia środków, zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową oraz zatwierdzającą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek w Górowie.

Przy podejmowaniu wszystkich 3 uchwał byli jednomyślni.

 

Nie mogły się ich doczekać od dawna! Ferie zimowe stały się faktem. Zimowa aura zachęca do zabaw na śniegu. Jak się zachowywać, żeby z zimowej przerwy przywieźć tylko miłe wspomnienia, dzieciom uczęstniczącym na zajęcia do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie przypomnieli funkcjonariusze nidzickiej policji.

Policjanci omówili zagrożenia z jakimi dzieci mogą się spotkać w tym okresie oraz przypomnieli zasady bezpieczeństwa, których stosowanie pozwoli takich sytuacji uniknąć.

Sprawdź ofertę domu kultury i gminnej bliblioteki przygotowanej specjalnie na FERIE ZIMOWE!

WTOREK (22 stycznia)

10.00-11.30 - warsztaty ceramiczne

11.30-12.30 - MAM TALENT - konkurs wokalny

12.30-13.00 - teatr ilustracji KAMISHIBAI

13.00-14.00 - seans filmowy

ŚRODA ( 23 stycznia)

8.00 - wyjazd do Olsztyna - seans kinowy

CZWARTEK (24 stycznia)

10.00-11.30 - WARSZTATY KULINARNE- Stołówka u Kaja

11.30-13.00 - KONKURS PLASTYCZNY pozdrowienia z ferii, pejzaż zimowy

13.00-14.00 - gry i zabawy stolikowe

PIĄTEK  (25 stycznia)

10.00-10.30 - gimnastyka poranna

10.30-11.30 - Moja ulubiona postać bajkowa - zajęcia plastyczne

11.30-12.30 - zabawy animacyjne

12.30-13.00 - teatr ilustracji KAMISHIBAI

13.00 - 14.00 - seans filmowy

PONIEDZIAŁEK (28 stycznia)

10.00-10.30 - gimnastyka poranna

10.30-12.00 - warsztaty kulinarne - gofry w Klubie Seniora

12.00-13.00 - warsztaty ceramiczne

13.00-14.00 - teatr ilustracji KAMISHIBAI

WTOREK (29 stycznia)

9.45 - wyjazd do Olsztyna - PARK TRAMPOLIN

ŚRODA (30 stycznia)

10.00-10.30 - gimnastyka poranna

10.30-11.30 - ZAJĘCIA PLASTYCZNE - świat kaktusów

11.30-12.30 - teatr ilustracji KAMISHIBAI, konkurs wiedzy o bajkach i baśniach

12.30-14.00 - seans filmowy

CZWARTEK (31 stycznia)

10.00-10.30 - gimnastyka poranna

10.30 - OGNISKO INTEGRACYJNE, gry i zabawy/ boisko osiedlowe

 

Zapraszamy dzieci od 7 lat

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 89 625 08 10

W Gminie Kozłowo funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, z usług  prawnika może skorzystać każda osoba fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

DYŻURY w Urzędzie Gminy w Kozłowie:

PONIEDZIAŁEK: 14.00-18.00

WTOREK: 14.00-18.00

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozłowo o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Kozłowie do Referatu Inwestycji i Gospodarki Terenowej pok. nr 24 w terminie do 31 marca 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3 w pok. nr 24  lub na stronie internetowej Urzędu http://www.kozlowo.pl/ - Zgłoszenie - zbiorniki bezodpływowe (POBIERZ DRUK) oraz u sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy w Kozłowie lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz u sołtysów.

Informujemy, że usługi opróżniania zbiorników i wywozu nieczystości płynnych świadczyć mogą jedynie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Na terenie Gminy Kozłowo są to:

- Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko- Kozłowo Sp. z o.o. , 13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31

- KOMA Sp. z o.o., 19-300 Ełk. ul. Sikorskiego19C

Jednocześnie przypominamy, że nielegalne opróżnianie zbiorników bezodpływowych zagrożone jest odpowiedzialnością karną, a osoby upoważnione przez Wójta Gminy Kozłowo mają prawo kontrolować faktury potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.