21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji wójt Marek Wolszczak odwiedził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, aby podziękować wszystkim pracownikom.

– Dziękuję za wysiłek i serce, jakie wkładacie w waszą codzienną pracę. Mam nadzieję, że mimo trudności, jakie napotykacie, praca przynosi wam satysfakcję - mówił Marek Wolszczak. Wójt złożył na ręce kierownik Elżbiety Świgoń wiązankę, a każdemu pracownikowi wręczył symbolicznego kwiatka.  

– Życzę nam, aby dalsza współpraca gminy i GOPS-u przebiegała tak przykładnie, jak do tej pory – dodał.

GALERIA: