Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy 4-ro osobowej rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w nocy 19 listopada 2017 roku.

Pożar strawił dorobek całego życia rodziny zamieszkałej w Kozłowie. W trakcie pożaru i prowadzonej następnie akcji gaśniczej całkowitemu zniszczeniu uległ dach budynku, jak również pomieszczenia zajmowane przez w/w wraz z całym wyposażeniem. W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głowa, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Rodzina nie otrzyma z tytułu doznanych strat odszkodowania z ubezpieczenia, ponieważ dom nie był ubezpieczony.
 Dlatego gorąco apeluję do wszystkich, którzy chcą i mogą udzielić pomocy poszkodowanym - rodzinie Państwa Orzechowskich - pomocy, czy to rzeczowej, czy finansowej.

 Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie z siedzibą przy ulicy Nidzickiej 31, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.

Rodzina otrzyma wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, jednakże ze względu na rozmiar strat ośrodek nie jest w stanie zapewnić kompleksowej pomocy w remoncie budynku, szacowany koszt strat to 300 tys. złotych.

Nieszczęście, które dotknęło rodzinę naszych mieszkańców mogłoby spotkać każdego z nas. Żyjemy w bardzo trudnych czasach dlatego każdy odruch serca będzie mile widziany, a dla rodziny dotkniętej tą tragedią, będzie nadzieją na lepsze jutro i wiarą, że współczucie i pomoc innym nie jest obca naszemu społeczeństwu.

Za każdą ofiarowaną pomoc serdecznie dziękujemy.

W w/w sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie. Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Świgoń telefon: 89-625-08-34

oraz specjalista pracy socjalnej Magdalena Kordalska tel. 89-625-08-39.

 Natomiast pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy udostępniony przez Nidzicki Fundusz Lokalny:

 Bank Spółdzielczy w Nidzicy numer konta: 58 8834 0009 2001 0000 5005 0013
Tytuł prowadzonej zbiórki : „Pogorzelcy z Kozłowa”