Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2020 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

07 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Magdalena Kordalska.

Miejscowości:

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

08 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Barbara Mańka.

Miejscowości:

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

09 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular .

Miejscowości:

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

12 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular.

Miejscowości:

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

fundusz celowy wspieraj seniora

W związku z ogłoszonym programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje o możliwości wsparcia osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu. W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych). Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Podkreślamy jeszcze raz, że program ten zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, nie pomoc finansową - za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalać będziemy indywidualnie.

wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie zwraca się z gorącą prośbą do osób, które mają możliwość nieodpłatnego przekazania sprawnych sprzętów gospodarstwa domowego: lodówka, kuchnia gazowa.

GOPS w Kozłowie sprzęty te przekaże na rzecz osób potrzebujących z terenu Gminy Kozłowo.

Osoby chętne do przekazania sprzętów prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia sposobu jego przekazania/odbioru pod nr: tel. (89) 626 70 35, (89) 625 08 39.

Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2020 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

 

23 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Magdalena Kordalska

Miejscowości:

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

 

22 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Agnieszka Malonek.

Miejscowości:

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

 

24 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Barbara Mańka.

Miejscowości:

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

 

25 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular.

Miejscowości:

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19,w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, że od dnia:
26.03.2020 roku do 10.04.2020 roku
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie przedłużony zostaje wprowadzony ograniczony dostęp dla interesantów i podopiecznych.

   W celu załatwienia spraw proszę kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie pisemnie lub telefonicznie:
- Referat Świadczeń Rodzinnych tel. 89 626 70 75, 89 625 08 46,
- Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny tel. 89 625 08 43,
- Referat Pomocy Środowiskowej tel. 89 625 08 39, 89 625 08 42,
- Księgowość tel. 89 625 08 40,
lub za pomocą drogi elektronicznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
   Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszelkich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.


Z poważaniem
Kierownik GOPS w Kozłowie
Elżbieta Świgoń