Dołącz do grona firm odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny

W związku z realizacją ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne firmy mogą zostać partnerem programu wspierając tym samym rodziny wielodzietne.

Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz wpływa na obniżenie kosztów codziennego życia, a Partner zyskuje zaufanie nowych i starych klientów.

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy wypełnić i wysłać deklarację online.

Szczegółowe informacje o tym, dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej, jak do tego Programu przystąpić znajdują się w załączonym INFORMATORZE. - zobacz

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

TELEFON 0 800 165 320

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

     W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominam, że jest to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, będących w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadających lokalu mieszkalnego. Pod tym numerem można uzyskać informację o miejscach noclegowych, jadłodajniach, punktach udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

     Ponadto na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl dostępny jest aktualny rejestr placówek zapewniających  miejsca noclegowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo, nr telefonu 89-626-70-75, 89-625-08-39

     W dniu 16 października 2015 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie przeprowadzili warsztaty edukacji ekonomicznej oraz dotyczące zdrowego żywienia, zasad prawidłowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Warsztaty zostały zorganizowane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, z którego korzystają również licznie przybyli na to spotkanie mieszkańcy Gminy Kozłowo.

Zdobyta przez naszych beneficjentów w ten sposób wiedza służyć będzie niewątpliwie wzmacnianiu samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

GALERIA (ilość zdjęć 10):

W poniedziałek 6 lipca 2015 roku 10-cio osobowa grupa mieszkańców naszej gminy rozpoczęła realizację Programu Aktywizacja i Integracja.

Jest to nowa forma, która daje możliwość aktywizacji osób bezrobotnych, dla których ustalony został przez pracowników urzędu pracy profil pomocy III.

W ramach programu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z komunikacji interpersonalnej, planowania i zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji i poczucia własnej wartości oraz realizowali program prac społecznie użytecznych.

Porozumienie w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja zawarte zostało przez Wójta Gminy Kozłowo Jacka Jankowskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandrę Nowogórską, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Część I programu trwała do 31 sierpnia, natomiast od 9 września zajęcia są kontynuowane w poszerzonej formie.

Życzymy wytrwałości i sukcesów na rynku pracy.

Galeria (ilość zdjęć 7)

Od dnia 1 listopada 2015r. zmiana wysokości świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny:

  1. 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2. 118,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  3. 129,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  1. urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000,00zł,
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00zł miesięcznie,
  3. samotnego wychowywania dziecka - dodatek przysługuje w wysokości 185,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 265,00zł, nie więcej niż 530,00zł na wszystkie dzieci,
  4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 90,00zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
  5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 80,00zł, na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia - 100,00 zł,
  6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo, w wysokości 100,00zł na dziecko,
  7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:

a) w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, na stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 105,00zł miesięcznie na dziecko, albo

b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.