Remont oczyszczalni w Kozłowie, wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej, budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do Niedanowa, remont osiedlowej kotłowni – to tylko niektóre z działań, które gminna spółka rozpoczęła lub zamierza rozpocząć jeszcze w tym roku.

W maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięcie 29 maja – mówi Dariusz Szypulski, prezes Eko- Kozłowo.

Eko - Kozłowo złożyło wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania: „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej”. Celem projektu jest powstanie kompletnego zintegrowanego systemu do świadczenia e-Usług, w tym montaż wodomierzy cyfrowych, umożliwiających zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do lokalu odbiorcy wody.

Dbają o jakość wody

W ostatnim czasie spółka uruchomiła drugą, nieczynną od kilku lat studnię w hydroforni Kozłowo, co eliminuje problem z dostawami wody w przypadku awarii pompy. - Wykonaliśmy również inspekcje czterech studni w Szkotowie i Kozłowie za kwotę – 18 696 zł. Dwie studnie w Szkotowie są w miarę dobrej kondycji, natomiast obydwie studnie w Kozłowie wymagają pilnych działań – wyjaśnia prezes.

20 maja rozpoczęła się renowacja studni nr 3 za kwotę 34 440 złotych. Studnia nr 5 wymaga większych nakładów finansowych, ponieważ rura filtrowa jest mocno skorodowana, a studnia nie nadaje się do regeneracji. - Należy pilnie wykonać zabezpieczenia istniejącej kolumny filtrowej przez zabudowanie w niej całej nowej kolumny filtrowej. Takie rozwiązanie pozwoli na kilkuletnie funkcjonowanie studni – dodaje Dariusz Szypulski

Remonty generują oszczędności

Przesunął się termin rozpoczęcia inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej w Niedanowie. - Inwestycję będziemy realizować siłami własnymi, dlatego zmuszeni byliśmy czekać na zakończenie sezonu grzewczego. W międzyczasie wykonaliśmy remont generalny koparki, dzięki czemu uda się nam zaoszczędzić kolejne pieniądze, które były przewidziane na wynajem sprzętu – mówi prezes. Inwestycja będzie zrealizowana do września tego roku. Trwają również systematyczne prace remontowe w kotłowni osiedlowej w Kozłowie. Budynek składu opału ma nowe pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowanie. Wykonane zostały nowe metalowe drzwi przesuwne oraz pomalowana elewacja.

 

Koronawirus zdezorganizował i zmienił o 180 stopni życie ludzi, pracę firm oraz instytucji publicznych. - Musieliśmy zmienić system pracy, zamknąć instytucje kultury, zorganizować pracę zdalną w szkołach i ograniczyć przyjmowanie interesantów, ale nie oznacza to, że przestaliśmy działać. W zmienionej rzeczywistości realizujemy zaplanowane inwestycje – m.in. przebudowę drogi w Sławce Małej – mówi Wójt Marek Wolszczak.

Nowy asfalt na drodze już jest, a termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony. Prace mają się zakończyć do 30 czerwca. Przypomnijmy, że jest to odcinek drogi, której modernizację finansuje Gmina Kozłowo i Powiat Nidzicki. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S. A. Mława, którego oferta opiewa na kwotę 169.604,85 zł.

- Niedługo rozpocznie się kolejny etap remontu asfaltu na drodze w Sławce Wielkiej. To inwestycja drogowa realizowana wspólnie z powiatem, która zakończy się jeszcze w tym roku – wyjaśnia wójt.

Inwestycje realizowane wspólnie ze starostwem powiatowym to efekt pracy radnych powiatowych. - Na sesjach oraz komisjach zabiegam przede wszystkim o realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Remont drogi od drogi woj. 538 przez Sławkę Wielką do Kozłowa w 70 % realizowany jest ze środków zewnętrznych, a resztę, w równym stopniu, finansuje Gmina Kozłowo i Powiat Nidzicki – wyjaśnia radny Jacek Jankowski.

GALERIA:

18 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Kozłowa, na utworzenie i doposażenie, którego Gmina Kozłowo pozyskała 144 tys. złotych. Klub oraz towarzysząca mu infrastruktura będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy.

W uroczystości otwarcia uczestniczył starosta Marcin Paliński, radni, sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, jednostek podległych gminie, seniorzy oraz główny wykonawca całej inwestycji. Po powitaniu wszystkich przecięto wstęgę i ks. Andrzej Chędoszko poświęcił obiekt. Nie zabrakło ciepłych słów, prezentów oraz życzeń.

Nieformalnie Klub Seniora w Kozłowie działa już kilka lat. Widząc zaangażowanie mieszkańców wójt zdecydował, że gmina złoży wniosek o dofinansowanie kolejnej placówki  z Wieloletniego Programu „Senior +. Nasz projekt znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji i na jej realizację otrzymaliśmy 144 tys. zł dofinansowania.

Środki zostały przeznaczone na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace wewnątrz pomieszczenia. – Odświeżyliśmy pomieszczenia, zamontowaliśmy nową instalację elektryczną, łazienkę dostosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stworzyliśmy pracownię garncarską. Poza tym zakupiliśmy wyposażenie do kuchni oraz pomieszczenia, w którym będą odbywały się zajęcia – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Od stycznia z pomieszczeń będą mogli korzystać seniorzy oraz inni mieszkańcy.

Od stycznia zapraszamy na zajęcia do Klubu Seniora

wtorki, godz. 16.00

GALERIA:

28 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał z burmistrzami i wójtami 27 umów na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej o łącznej wartości ok. 660 tys. zł. Na liście dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Kozłowo.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zostanie wykorzystana na modernizację strażnicy w Krokowie. Z pozyskanych środków planujemy pokryć koszty  zakupu bramy garażowej i okien, wymianę posadzki, docieplenie stropu, utwardzenie placu przed strażnicą oraz zakup materiałów do prac ogólnobudowlanych.

– Ochotnicze Straże Pożarne są ważną częścią naszej gminy. Na doposażenie jednostek przeznaczamy spore środki, ale nie są one w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, dlatego staramy się uczestniczyć w różnych projektach i pozyskiwać środki zewnętrzne – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

W rozstrzygniętym na początku lipca konkursie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników środki pozyskały 4 jednostki. OSP Kozłowo – 10.000 zł, OPS Szkotowo – 8.000 zł, OSP Krokowo – 6.000 zł i OSP Sarnowo – 6.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu. - Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów, mamy nadzieję, że z równie pozytywnym skutkiem – zaznacza wójt.

24 grudnia wójt Marek Wolszczak podpisał umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę świetlicy w Cebulkach, a dziś są już w niej wstawiane okna.

Prace przebiegają w zaskakująco szybkim tempie, a wykonawca jest na bieżąco monitorowany przez gminę. Zgodnie z umową świetlica ma być gotowa do końca maja, ale w tym tempie, może to nastąpić dużo wcześniej.

Przypomnijmy, że w przetargu wystartowały 3 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo i Gastronomia Andrzej Zalewski z Nidzicy.

GALERIA:

 

25 stycznia w budynku starej szkoły w Szkotowie zrobiło się gwarno i tłoczno. Ale w ławkach, a raczej za stołami, nie zasiadły dzieci, tylko seniorzy i zaproszeni goście, którzy wzięli udział w otwarciu Klubu Seniora w Szkotowie.

Stary i zniszczony budynek nabrał blasku. Pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone, żeby jak najlepiej służyć seniorom. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pozyskane przez gminę dofinansowanie z programu Senior + w kwocie ponad 140 tys. zł!

Prace nie były łatwe, bo w tak „leciwych” budynkach nie wszystko można przewidzieć, ale pracownicy spółki Eko – Kozłowo dali z siebie wszystko i inwestycję zakończyli w terminie. A efekty ich pracy wszyscy zobaczyli podczas otwarcia. I trzeba powiedzieć, że nie kryli zaskoczenia.

Uroczystość rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Joanna Jabłonka-Kastrau, zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ks. Józef Stroński, prezes Eko-Kozłowo Dariusz Szypulski oraz wójt gminy Kozłowo – Marek Wolszczak. Następnie proboszcz parafii w Rozdrożu poświęcił wszystkie pomieszczenia.

Po przejściu do sali głos zabrali zaproszeni goście. Joanna Jabłonka-Kastrau pogratulowała  gminie, że zdecydowała się na utworzenie klubu seniora. Zaznaczyła, że w 2018 roku ze wsparcia finansowego skorzystało tylko 14 gmin z naszego województwa. Odczytała również list od wojewody, który niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości.

W takiej samej sytuacji był wójt Janowca Kościelnego, Piotr Rakoczy. Serdeczne życzenia w jego imieniu dla władz i seniorów, oraz kwiaty na ręce dyrektor GCKiS złożyły pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radości, pomyślności oraz współpracy życzyły seniorki z Kozłowa. Na ręce pań ze Szkotowa  złożyły własnoręcznie wykonane kwiaty. Zaznaczyły, że mają nadzieję, na częste spotkania.

Seniorki ze Szkotowa zaznaczyły, że na miejsce, w którym mogłyby się spotykać, czekały od dawna. – Dziękujemy, że gmina podjęła się tego wyzwania – mówiły. Wójt Marek Wolszczak podziękował za miłe słowa, ale zaznaczył, że metamorfoza tego miejsca i nadanie mu nowego życia, to zasługa seniorek ze Szkotowa. – To one przychodziły do mnie i mówiły, że właśnie takiego miejsca potrzebują. Ja zadanie wykonałem, mam nadzieję, że teraz czekają nas jedynie pozytywne wrażenia, ponieważ panie mają bardzo ambitne pomysły. Nordic walking, warsztaty kulinarne, joga… to tylko niektóre z nich – mówił.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół Wrzos z Kownatek. – Mieszkamy po sąsiedzku i jeśli tylko będziecie mieli ochotę, możemy zaśpiewać u Was na urodzinach, imieninach, czy innej uroczystości za symboliczny kieliszek chleba – mówił Waldemar Przygoda .

Wszyscy goście miło spędzili czas przy kawie oraz cieście, które również przygotowały seniorki.

Zorganizowane zajęcia w Klubie Seniora będą się odbywały w każdą środę w godz. 16-19. Zainteresowani muszą wypełnić oświadczenie, które można będzie pobrać z naszej strony internetowej, otrzymać w Urzędzie Gminy lub u sołtysa Szkotowa.  

GALERIA:

Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy oraz w pomieszczeniach urzędu już się zakończyła. W ramach inwestycji zamontowano 735 opraw oświetleniowych typu LED.

Umowa jest tak skonstruowana, że za usługę gmina nie zapłaci dodatkowo ani złotówki. Przez 4 lata wykonawca będzie otrzymał wynagrodzenie w wysokości wygenerowanych z oświetlenia oszczędności. Z założenia, w ciągu 10 lat rachunki za oświetlenie mają być mniejsze o 70 %. - Poczyniona inwestycja stworzy nam możliwości rozbudowy oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach szczególnie niebezpiecznych - wyjaśnia wójt, Marek Wolszczak.

Takiego boiska sąsiedzi mogą nam zazdrościć. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, boisko w Kozłowie przeszło prawdziwą metamorfozę.

Główna płyta boiska została całkowicie zmodernizowana, zyskała również sztuczne nawadnianie. Po obu stronach boiska, na długości ok. 36 metrów zamontowano piłkochwyty. W ramach inwestycji zamontowano również nowe bramki oraz boksy dla zawodników rezerwowych. To jednak nie wszystko. Wykonano również boisko rekreacji indywidualnej, tzw. boisko treningowe.

– Dzięki zaangażowaniu zarządu klubu i zawodników, ze względu na dużą liczbę trenujących zawodników wygospodarowano miejsce na dodatkowe boisko treningowe – mówi wójt Marek Wolszczak. Co prawda prace już się zakończyły, ale z uwagi na konieczność zakorzenienia się murawy zawodnicy rozpoczną rozgrywki na nowym stadionie dopiero w przyszłym sezonie.

Na realizację inwestycji Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” otrzymało 205 tys. zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, która w 100 % pokrywa poniesione koszty. 

logusy

 

 

Trwają prace wykończeniowe w Klubie Seniora w Szkotowie.

Na wyremontowanie budynku starej szkoły oraz dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców gmina otrzymała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenia i/lub wyposażenie placówki „Senior+”w wysokości ponad 140 tys. zł, co stanowi 80 % wszystkich kosztów.

Dzięki wsparciu finansowemu gmina wymieniła poszycie dachowe, okna, drzwi, instalację wodno-kanalaizacyjną i elektryczną oraz zamontowała ogrzewanie podłogowe. wymioniono również wyposażenie sanitarne. Środki pozwolą również na zakup niezbędnego wyposażenia.

Otwarcie Klubu Seniora zaplanowane jest na grudzień tego roku.

17 października przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie odbyła się uroczysta odprawa z okazji przekazania jednostce lekkiego wozu ratowniczego.

W obecności komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Tomasz Głuszek (komendant gminny) złożył meldunek z przekazania wozu jednostce w Kozłowie. Wójt Marek Wolszczak przekazał natomiast klucze do wozu na ręce komendanta OSP w Kozłowie.

Zakup lekkiego wozu strażackiego sfinansowała Gmina Kozłowo, przy wsparciu Nadleśnictwa Nidzica. Zakupiony Ford Transit będzie wykorzystywany do ratownictwa technicznego.

GALERIA: