Trwają prace wykończeniowe w Klubie Seniora w Szkotowie.

Na wyremontowanie budynku starej szkoły oraz dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców gmina otrzymała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenia i/lub wyposażenie placówki „Senior+”w wysokości ponad 140 tys. zł, co stanowi 80 % wszystkich kosztów.

Dzięki wsparciu finansowemu gmina wymieniła poszycie dachowe, okna, drzwi, instalację wodno-kanalaizacyjną i elektryczną oraz zamontowała ogrzewanie podłogowe. wymioniono również wyposażenie sanitarne. Środki pozwolą również na zakup niezbędnego wyposażenia.

Otwarcie Klubu Seniora zaplanowane jest na grudzień tego roku.

17 października przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie odbyła się uroczysta odprawa z okazji przekazania jednostce lekkiego wozu ratowniczego.

W obecności komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Tomasz Głuszek (komendant gminny) złożył meldunek z przekazania wozu jednostce w Kozłowie. Wójt Marek Wolszczak przekazał natomiast klucze do wozu na ręce komendanta OSP w Kozłowie.

Zakup lekkiego wozu strażackiego sfinansowała Gmina Kozłowo, przy wsparciu Nadleśnictwa Nidzica. Zakupiony Ford Transit będzie wykorzystywany do ratownictwa technicznego.

GALERIA:

            

1 lipca, podczas wystawy Koni Zimnokrwistych w Janowie wójt Marek Wolszczak podpisał umowę z Sylwią Jaskulską, członkiem zarządu województwa na otrzymanie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego.

Środki z budżetu województwa zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki 10 tys. zł dotacji budynek remizy w Januszkowie zostanie rozbudowany oraz zmodernizowany. Prace mają się zakończyć do 16 listopada.

Takiego boiska sąsiedzi będą mogli nam pozazdrościć. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemia Kozłowska dotacji z z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, boisko w Kozłowie przejdzie metamorfozę.

Główna płyta zostanie zmodernizowana oraz zyska sztuczne nawadnianie. W ramach inwestycji zamontowane zostaną nowe bramki z piłkochwytami oraz boksy dla zawodników rezerwowych. Powstanie również boisko treningowe.

Przetarg został już ogłoszony. Wykonawcę poznamy 18 lipca. – Jest to inwestycja w 100 % realizowana z pozyskanej dotacji. Na jej realizację gmina nie musiała zabezpieczyć wkładu własnego – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Prace mają się zakończyć do 15 października, nie będzie to jednak kolidowało z organizacją na stadionie gminnych dożynek.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

logusy

 

 

Gmina Kozłowo jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Kozłowo i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy Kozłowo w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie pocztą elektroniczną lub przekazanie do UG Kozłowo, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

ANKIETA - POBIERZ PLIK

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną i cenną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w gminie.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy u Pana Piotra Jaskólskiego (tel. 89-625-08-20 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub u wykonawcy Planu – Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o. (tel. 58-349-73-12 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wypełnioną ankietę należy odesłać nadawcy lub dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 30.11.2015

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE

13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
tel. (089) 625 08 33
fax (089) 626 75 02
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół w Rogożu

Urząd Gminy w Kozłowie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2016-2025. Będzie to kluczowy dokument wyznaczający główne cele i kierunki działań służących rozwojowi gospodarczemu oraz poprawie jakości życia aż na dziesięć najbliższych lat.

U podstaw rozwoju naszej wspólnoty powinny leżeć potrzeby, oczekiwania oraz spostrzeżenia mieszkańców dotyczące najbliższego otoczenia życia – wsi  i sołectwa, a także całej gminy.

Uważam za niezmiernie ważne, aby od samego początku toczących się prac mieszkańcy byli ich aktywnymi uczestnikami - mówi Jacek Jankowski, Wójt Gminy Kozłowo. Spotkania prowadzą Izabela i Marek Jurzyńscy, przedstawiciele Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych.

W kilku miejscowościach takie spotkania już się odbyły, a w pozostałych są w trakcie organizacji. Bardzo liczę na to, że skorzystają Państwo z okazji, aby podzielić się swoimi uwagami i pomysłami na rozwój gminy. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy inne cechy. Każdy głos w dyskusji jest cenny. Możliwość wypowiedzenia się w sprawie rozwoju naszej Gminy miała również młodzież gimnazjalna.

Dzięki temu Strategia będzie naszym wspólnym dziełem, z którym wszyscy będziemy mogli się identyfikować.

 

Spotkania z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół w Rogożu i Szkotowie