18 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Kozłowa, na utworzenie i doposażenie, którego Gmina Kozłowo pozyskała 144 tys. złotych. Klub oraz towarzysząca mu infrastruktura będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy.

W uroczystości otwarcia uczestniczył starosta Marcin Paliński, radni, sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, jednostek podległych gminie, seniorzy oraz główny wykonawca całej inwestycji. Po powitaniu wszystkich przecięto wstęgę i ks. Andrzej Chędoszko poświęcił obiekt. Nie zabrakło ciepłych słów, prezentów oraz życzeń.

Nieformalnie Klub Seniora w Kozłowie działa już kilka lat. Widząc zaangażowanie mieszkańców wójt zdecydował, że gmina złoży wniosek o dofinansowanie kolejnej placówki  z Wieloletniego Programu „Senior +. Nasz projekt znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji i na jej realizację otrzymaliśmy 144 tys. zł dofinansowania.

Środki zostały przeznaczone na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace wewnątrz pomieszczenia. – Odświeżyliśmy pomieszczenia, zamontowaliśmy nową instalację elektryczną, łazienkę dostosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stworzyliśmy pracownię garncarską. Poza tym zakupiliśmy wyposażenie do kuchni oraz pomieszczenia, w którym będą odbywały się zajęcia – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Od stycznia z pomieszczeń będą mogli korzystać seniorzy oraz inni mieszkańcy.

Od stycznia zapraszamy na zajęcia do Klubu Seniora

wtorki, godz. 16.00

GALERIA: