1 lipca, podczas wystawy Koni Zimnokrwistych w Janowie wójt Marek Wolszczak podpisał umowę z Sylwią Jaskulską, członkiem zarządu województwa na otrzymanie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego.

Środki z budżetu województwa zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki 10 tys. zł dotacji budynek remizy w Januszkowie zostanie rozbudowany oraz zmodernizowany. Prace mają się zakończyć do 16 listopada.

Takiego boiska sąsiedzi będą mogli nam pozazdrościć. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemia Kozłowska dotacji z z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, boisko w Kozłowie przejdzie metamorfozę.

Główna płyta zostanie zmodernizowana oraz zyska sztuczne nawadnianie. W ramach inwestycji zamontowane zostaną nowe bramki z piłkochwytami oraz boksy dla zawodników rezerwowych. Powstanie również boisko treningowe.

Przetarg został już ogłoszony. Wykonawcę poznamy 18 lipca. – Jest to inwestycja w 100 % realizowana z pozyskanej dotacji. Na jej realizację gmina nie musiała zabezpieczyć wkładu własnego – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Prace mają się zakończyć do 15 października, nie będzie to jednak kolidowało z organizacją na stadionie gminnych dożynek.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

logusy

 

 

Gmina Kozłowo jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Kozłowo i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy Kozłowo w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie pocztą elektroniczną lub przekazanie do UG Kozłowo, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

ANKIETA - POBIERZ PLIK

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną i cenną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w gminie.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy u Pana Piotra Jaskólskiego (tel. 89-625-08-20 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub u wykonawcy Planu – Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o. (tel. 58-349-73-12 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wypełnioną ankietę należy odesłać nadawcy lub dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 30.11.2015

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE

13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
tel. (089) 625 08 33
fax (089) 626 75 02
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół w Rogożu

Urząd Gminy w Kozłowie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2016-2025. Będzie to kluczowy dokument wyznaczający główne cele i kierunki działań służących rozwojowi gospodarczemu oraz poprawie jakości życia aż na dziesięć najbliższych lat.

U podstaw rozwoju naszej wspólnoty powinny leżeć potrzeby, oczekiwania oraz spostrzeżenia mieszkańców dotyczące najbliższego otoczenia życia – wsi  i sołectwa, a także całej gminy.

Uważam za niezmiernie ważne, aby od samego początku toczących się prac mieszkańcy byli ich aktywnymi uczestnikami - mówi Jacek Jankowski, Wójt Gminy Kozłowo. Spotkania prowadzą Izabela i Marek Jurzyńscy, przedstawiciele Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych.

W kilku miejscowościach takie spotkania już się odbyły, a w pozostałych są w trakcie organizacji. Bardzo liczę na to, że skorzystają Państwo z okazji, aby podzielić się swoimi uwagami i pomysłami na rozwój gminy. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy inne cechy. Każdy głos w dyskusji jest cenny. Możliwość wypowiedzenia się w sprawie rozwoju naszej Gminy miała również młodzież gimnazjalna.

Dzięki temu Strategia będzie naszym wspólnym dziełem, z którym wszyscy będziemy mogli się identyfikować.

 

Spotkania z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół w Rogożu i Szkotowie