6 lutego Wójt Marek Wolszczak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo. Gmina , w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma 2 742 982 zł, co stanowi 100 % wartości zadania.

Pozyskane środki pozwolą na przebudowę3,71 km  sieci wodociągowej oraz 3,95 km kanalizacji sanitarnej.  

Inwestycja ma się zakończyć do końca września 2023 roku.