6 lipca rozpoczęły się prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kozłowie - wyposażenie drugiego reaktora. Zadanie realizuje -firma PIB” Przem-Gri” sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 1 074 335,63 zł brutto. Realizacja tej inwestycji umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i zwiększy możliwości przyjmowania ścieków dowożonych do oczyszczalni.

Przypomnijmy, że w maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięto go 29 maja - wyjaśnia, przes Eko - Kozłowo, Dariusz Szypulski.