28 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał z burmistrzami i wójtami 27 umów na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej o łącznej wartości ok. 660 tys. zł. Na liście dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Kozłowo.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zostanie wykorzystana na modernizację strażnicy w Krokowie. Z pozyskanych środków planujemy pokryć koszty  zakupu bramy garażowej i okien, wymianę posadzki, docieplenie stropu, utwardzenie placu przed strażnicą oraz zakup materiałów do prac ogólnobudowlanych.

– Ochotnicze Straże Pożarne są ważną częścią naszej gminy. Na doposażenie jednostek przeznaczamy spore środki, ale nie są one w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, dlatego staramy się uczestniczyć w różnych projektach i pozyskiwać środki zewnętrzne – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

W rozstrzygniętym na początku lipca konkursie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników środki pozyskały 4 jednostki. OSP Kozłowo – 10.000 zł, OPS Szkotowo – 8.000 zł, OSP Krokowo – 6.000 zł i OSP Sarnowo – 6.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu. - Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów, mamy nadzieję, że z równie pozytywnym skutkiem – zaznacza wójt.