Remont oczyszczalni w Kozłowie, wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej, budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do Niedanowa, remont osiedlowej kotłowni – to tylko niektóre z działań, które gminna spółka rozpoczęła lub zamierza rozpocząć jeszcze w tym roku.

W maju Eko – Kozłowo przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką złożyli wykonawcy, przetarg został unieważniony. - Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przedłużenie promesy na pożyczkę udzieloną nam na preferencyjnych warunkach na zrealizowanie tej inwestycji i ogłosiliśmy drugi przetarg. Rozstrzygnięcie 29 maja – mówi Dariusz Szypulski, prezes Eko- Kozłowo.

Eko - Kozłowo złożyło wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania: „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi wodociągowej”. Celem projektu jest powstanie kompletnego zintegrowanego systemu do świadczenia e-Usług, w tym montaż wodomierzy cyfrowych, umożliwiających zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do lokalu odbiorcy wody.

Dbają o jakość wody

W ostatnim czasie spółka uruchomiła drugą, nieczynną od kilku lat studnię w hydroforni Kozłowo, co eliminuje problem z dostawami wody w przypadku awarii pompy. - Wykonaliśmy również inspekcje czterech studni w Szkotowie i Kozłowie za kwotę – 18 696 zł. Dwie studnie w Szkotowie są w miarę dobrej kondycji, natomiast obydwie studnie w Kozłowie wymagają pilnych działań – wyjaśnia prezes.

20 maja rozpoczęła się renowacja studni nr 3 za kwotę 34 440 złotych. Studnia nr 5 wymaga większych nakładów finansowych, ponieważ rura filtrowa jest mocno skorodowana, a studnia nie nadaje się do regeneracji. - Należy pilnie wykonać zabezpieczenia istniejącej kolumny filtrowej przez zabudowanie w niej całej nowej kolumny filtrowej. Takie rozwiązanie pozwoli na kilkuletnie funkcjonowanie studni – dodaje Dariusz Szypulski

Remonty generują oszczędności

Przesunął się termin rozpoczęcia inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej w Niedanowie. - Inwestycję będziemy realizować siłami własnymi, dlatego zmuszeni byliśmy czekać na zakończenie sezonu grzewczego. W międzyczasie wykonaliśmy remont generalny koparki, dzięki czemu uda się nam zaoszczędzić kolejne pieniądze, które były przewidziane na wynajem sprzętu – mówi prezes. Inwestycja będzie zrealizowana do września tego roku. Trwają również systematyczne prace remontowe w kotłowni osiedlowej w Kozłowie. Budynek składu opału ma nowe pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowanie. Wykonane zostały nowe metalowe drzwi przesuwne oraz pomalowana elewacja.