17 maja 2021 roku zaplanowane jest przełączenie numeru alarmowego 998 obejmującego obszar powiatu nidzickiego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.
Numer 998 nie zniknie, ale zmieni adresata zgłoszenia.
Oznacza to, że po tej dacie dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Dyżurny Stanowiska Kierowania PSP na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował odpowiednie siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Nie będzie możliwe bezpośrednie połączenie z dyżurnym Stanowiska Kierowania PSP w Nidzicy bezpośrednio pod dotychczasowym numerem alarmowym. Podobnie wyglądały będą zgłoszenia alarmowe na terenie innych powiatów.
Połączenie z dyżurnym Stanowiska Kierowania KP PSP w Nidzicy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby można będzie uzyskać pod numerem 896250412 .
Numer główny komendy z zapowiedzią wyboru konkretnego wydziału komendy: 896250400
kp psp
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy przypomina, że na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Natomiast zgodnie z art.. 71 ust. 7 właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem. Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Niewypełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

Szanowni Państwo !

     

  Informuję, że 4 maja 2021 r. (wtorek)

Urząd Gminy w Kozłowie

będzie nieczynny.

W przypadku nagłych zdarzeń z zakresu spraw USC
proszę o kontakt telefoniczny
604-800-263.

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                  Wójt Gminy Kozłowo

                                                      /-/ Marek Wolszczak

W dniu dzisiejszym (08.04.2021r.) w Urzędzie Gminy Kozłowo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozłowo - Marka Wolszczaka i Radnego Powiatu Nidzickiego - Jacka Jankowskiego z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego - Patrykiem Kozłowskim.

Spotkanie 08 04 2021

Na spotkaniu Marek Wolszczak poruszył tematy związane z pozyskaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych m.in. dla obszarów popegeerowskich oraz możliwość pozyskania środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Patryk Kozłowski przedstawił możliwości i jego udział w pozyskaniu tych środków. Przedstawiciele Gminy i Powiatu oraz Radny Sejmiku zgodnie uznali, że środki ostatnio pozyskane przez powiat nidzicki w kwocie 10 mln zł znacznie wspomogą społeczeństwo oraz rozwój powiatu nidzickiego.

Radny powiatowy - Jacek Jankowski podkreślił i podziękował Patrykowi Kozłowskiemu za zaangażowanie w tworzeniu strategii partnerstwa powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego i piskiego. Strategia ta pozwoli wyodrębnić fundusze w nowej perspektywie Środków Unijnych na lata 2021-2027 tylko dla tych powiatów.

Ogłoszenie - Energa Operator

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniach 13-04-2021 (wtorek)

w godzinach 09.00-13.00

dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Kozłowo: ulice Kościelna, Łąkowa, Małłka, Nidzicka, Pólko, Słoneczna, Sportowa

zasilanych ze stacji transformatorowej Kozłowo Wieś - S-0030

 

Tel. 89 6121644

Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456

Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

Mieszkańcy Gminy Kozłowo!

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo w dniach 19 -22 marca 2021 r. będą wydawane maseczki.

Mając na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i zastosowanie się do zasad ograniczonego przemieszczania się maseczki będą wydawane zgodnie z poniższym szczegółowym harmonogramem dystrybucji.

Piątek 19.03.2021 roku

Lp.

Miejscowość

Godzina

Uwagi

1

Kozłowo

9.00-11.30

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

2

Sławka Wielka + Sławka Mała

8.30-9.00

świetlica w Sławce Wielkiej

3

Rogóż/Lipowo

09.30-10.00

Świetlica w Lipowie

4

Szkotowo

10.30-11.00

Klub Seniora

5

Januszkowo + Michałki

11.30-12.00

świetlica w Januszkowie

6

Turówko + Turowo + Browina

12.30-13.00

świetlica w Turówku

7

Kownatki

13.30-14.00

świetlica

8

Siemianowo

14.30-15.00

świetlica

9

Dziurdziewo + Kamionki

15.30-16.00

świetlica w Dziurdziewie

Piątek 19.03.2021 roku

Lp.

Miejscowość

Godzina

Uwagi

1

Sątop

8.30-9.00

grzybek

2

Cebulki

09.30-10.00

świetlica

3

Zaborowo + Szymany

10.30-11.00

świetlica w Zaborowie

4

Ważyny

11.30-12.00

świetlica

5

Zalesie

12.30-13.00

świetlica

6

Niedanowo

13.30-14.00

świetlica

7

Sarnowo + Zakrzewko +Kadyki

14.30-15.00

świetlica w Sarnowie

8

Pielgrzymowo

15.30-16.00

koło przystanku PKS

Poniedziałek 22.03.2021 roku

Lp.

Miejscowość

Godzina

Uwagi

1

Krokowo + Wola

8.30-9.00

świetlica w Krokowie

2

Bartki

09.30-10.00

świetlica

3

Szkudaj

10.30-11.00

koło szkoły

4

Górowo

11.30-12.00

grzybek

5

Zakrzewo

12.30-13.00

koło sołtysa

6

Zabłocie

13.30-14.00

świetlica

7

Gołębiewo + Wierzbowo

14.30-15.00

świetlica w Gołębiewie

UWAGA!!!

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł w określonym terminie i godzinach pobrać maseczki, będzie mógł odebrać ją w Urzędzie Gminy w Kozłowie po telefonicznym ustaleniu terminu, numer telefonu (89) 625-08-33.

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Sprawdź, kto musi się spisać, dlaczego i o co będziemy pytać!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

 

mamografia luty 2021

Komunikat Centralnego Biura Spisowego 
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. 
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
/-/ Janusz Dygaszewicz
 

2021 plakat nabor na rachmistrza

 

 

W dniu 15.01.2021 r. w Gminie Kozłowo zostanie uruchomiona infolinia przeznaczona dla osób, zgłaszających potrzebę udzielenia pomocy w transporcie do punktu szczepień z terenu Gminy Kozłowo. Infolinia będzie funkcjonować w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu: 89 625 08 33

Od 15 stycznia rusza również rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Informację dotyczącą szczepień można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Transport do punktu szczepień będzie przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Punktem szczepień na terenie Gminy Kozłowo będzie: Ośrodek Świadczeń Medycznych, Wiktor Goślicki, Zbigniew Goślicki Sp. Jawna, ul. Pólko 8, tel. 89 626 76 91