Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych ,,EKO-KOZŁOWO" ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomści przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na terenie miejscowości Kozłowo.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze ZUKiC „Eko-Kozłowo” sp. z o.o. w Kozłowie, ul. Nidzicka 31 lub telefonicznie 89 6250836. - ZOBACZ

 

dzialki 233

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza.

Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

 

Potrzebujesz pomocy, chciałbyś dokonać samospisu w Gminnym Biurze Spisowym,
zapraszamy do kontaktu:
(89) 625-08-28 - Karol Malonek
(89) 625-08-15 - Natalia Masiak

 

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.


 Od września w Gminie Kozłowo będą funkcjonowały ogólnodostępne linie autobusowe. Autobusami dowożącymi dzieci do szkół będą mogli odpłatnie podróżować wszyscy mieszkańcy. Utworzone linie zapewnią również dotarcie do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku południowej części gminy mieszkańcy niektórych miejscowości będą musieli dotrzeć jednym autobusem do Kozłowa lub Zaborowa, skąd drugim  pojadą do Nidzicy.

Istnieje możliwość wykupienia biletów miesięcznych – szczegóły u kierowcy autobusu.

Wszystkie autobusy będą kursowały od poniedziałku do piątku, wyłączając dni wolne od nauki.  

kozłowo

 

szkotowo

 

srednie nowe

dzialdowo

 

29 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w KOZŁOWIE odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy
w godzinach 12:00 – 14:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego; telefon: 89 512 54 83

Serdecznie zapraszamy

1

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

W dniu 11.09.2021 roku w godzinach 8.30-21.00 koło Urzędu Gminy w Kozłowie (ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo) odbędzie się bezpłatna sterylizacja psów i kotów.

Właściciele psów i kotów, którzy chcą poddać zwierzę zabiegowi sterylizacji, taki zamiar winni zgłosić do sołtysa miejscowości, którą zamieszkują.

Zbiorowe informacje z każdego sołectwa mieszkańców zainteresowanych usługą sterylizacji zwierzęcia sołtysi muszą złożyć do 30.07.2021 r. do Urzędu Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, pok. 21, tel. 89 625 08 18

 

WAŻNE:

 • Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,

 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,

 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia,

 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
 
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
 

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
 

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.
 

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

 
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza.
 
Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.
 • Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, zadzwoni do Ciebie rachmistrz – zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.
 • Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.
 • Jeśli już się spisałeś przez Internet lub telefonicznie, nikt nie będzie do Ciebie dzwonić w tej sprawie.
 • Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 • Jeśli zweryfikowałeś rachmistrza i jesteś pewien, że dzwoni do Ciebie w celu przeprowadzenia spisu, pamiętaj, że zgodnie z ustawą nie możesz odmówić podania mu danych.
 • Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl.
 • Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Jeśli je usłyszysz – to może wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.
 • Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
 • Ze względu na panujący stan epidemii wywiady bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania. Oznacza to, że nikt nie zapuka w tej sprawie do Twoich drzwi. A jeśli zapuka ktoś, kto będzie podawał się za rachmistrza spisowego, to może być to oszust! Nie wpuszczaj go do mieszkania ani nie udzielaj żadnych informacji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś podszywa się pod rachmistrza, jak najszybciej skontaktuj się z policją.
 • Apelujemy o ostrożność. Pomóżmy również osobom starszym bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku

 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
jest obowiązkowy.
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 
Pełne informacje o spisie
(m.in. aplikacja spisowa, infolinia, sprawdzenie tożsamości rachmistrza) na:
 

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Metody przekazywania danych:
 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS (tzw. samospis internetowy);
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
 
Potrzebujesz pomocy, chciałbyś dokonać samospisu w Gminnym Biurze Spisowym,
zapraszamy do kontaktu:
(89) 625-08-28 - Karol Malonek
(89) 625-08-15 - Natalia Masiak
 
Zapraszamy do udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021!

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza na BEZPŁATNE spotkanie edukacyjne dot. projektu pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

Termin spotkania: 12.05.2021 w godzinach 17:00 - 19:00

Rejestracja możliwa pod adresem https://zoznidzica.clickmeeting.com/

Na spotkaniu będą podane też informacje o możliwości zapisania się do projektu rehabilitacyjnego dla osób  50-59 lat kobietyt i 50-64 mężczyźni.

Informacje pod adresami:

https://zoz.nidzica.pl/2020/02/18/regulamin-rekrutacji/

https://zoz.nidzica.pl/2021/04/02/wyklady-edukacyjno-informacyjne-online/