W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku

 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
jest obowiązkowy.
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 
Pełne informacje o spisie
(m.in. aplikacja spisowa, infolinia, sprawdzenie tożsamości rachmistrza) na:
 

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Metody przekazywania danych:
  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS (tzw. samospis internetowy);
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
 
Potrzebujesz pomocy, chciałbyś dokonać samospisu w Gminnym Biurze Spisowym,
zapraszamy do kontaktu:
(89) 625-08-28 - Karol Malonek
(89) 625-08-15 - Natalia Masiak
 
Zapraszamy do udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021!

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza na BEZPŁATNE spotkanie edukacyjne dot. projektu pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

Termin spotkania: 12.05.2021 w godzinach 17:00 - 19:00

Rejestracja możliwa pod adresem https://zoznidzica.clickmeeting.com/

Na spotkaniu będą podane też informacje o możliwości zapisania się do projektu rehabilitacyjnego dla osób  50-59 lat kobietyt i 50-64 mężczyźni.

Informacje pod adresami:

https://zoz.nidzica.pl/2020/02/18/regulamin-rekrutacji/

https://zoz.nidzica.pl/2021/04/02/wyklady-edukacyjno-informacyjne-online/

17 maja 2021 roku zaplanowane jest przełączenie numeru alarmowego 998 obejmującego obszar powiatu nidzickiego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.
Numer 998 nie zniknie, ale zmieni adresata zgłoszenia.
Oznacza to, że po tej dacie dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Dyżurny Stanowiska Kierowania PSP na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował odpowiednie siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Nie będzie możliwe bezpośrednie połączenie z dyżurnym Stanowiska Kierowania PSP w Nidzicy bezpośrednio pod dotychczasowym numerem alarmowym. Podobnie wyglądały będą zgłoszenia alarmowe na terenie innych powiatów.
Połączenie z dyżurnym Stanowiska Kierowania KP PSP w Nidzicy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby można będzie uzyskać pod numerem 896250412 .
Numer główny komendy z zapowiedzią wyboru konkretnego wydziału komendy: 896250400
kp psp
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy przypomina, że na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Natomiast zgodnie z art.. 71 ust. 7 właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem. Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Niewypełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

Szanowni Państwo !

     

  Informuję, że 4 maja 2021 r. (wtorek)

Urząd Gminy w Kozłowie

będzie nieczynny.

W przypadku nagłych zdarzeń z zakresu spraw USC
proszę o kontakt telefoniczny
604-800-263.

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                  Wójt Gminy Kozłowo

                                                      /-/ Marek Wolszczak

W dniu dzisiejszym (08.04.2021r.) w Urzędzie Gminy Kozłowo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozłowo - Marka Wolszczaka i Radnego Powiatu Nidzickiego - Jacka Jankowskiego z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego - Patrykiem Kozłowskim.

Spotkanie 08 04 2021

Na spotkaniu Marek Wolszczak poruszył tematy związane z pozyskaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych m.in. dla obszarów popegeerowskich oraz możliwość pozyskania środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Patryk Kozłowski przedstawił możliwości i jego udział w pozyskaniu tych środków. Przedstawiciele Gminy i Powiatu oraz Radny Sejmiku zgodnie uznali, że środki ostatnio pozyskane przez powiat nidzicki w kwocie 10 mln zł znacznie wspomogą społeczeństwo oraz rozwój powiatu nidzickiego.

Radny powiatowy - Jacek Jankowski podkreślił i podziękował Patrykowi Kozłowskiemu za zaangażowanie w tworzeniu strategii partnerstwa powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego i piskiego. Strategia ta pozwoli wyodrębnić fundusze w nowej perspektywie Środków Unijnych na lata 2021-2027 tylko dla tych powiatów.

Ogłoszenie - Energa Operator

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniach 13-04-2021 (wtorek)

w godzinach 09.00-13.00

dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Kozłowo: ulice Kościelna, Łąkowa, Małłka, Nidzicka, Pólko, Słoneczna, Sportowa

zasilanych ze stacji transformatorowej Kozłowo Wieś - S-0030

 

Tel. 89 6121644

Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456

Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

Mieszkańcy Gminy Kozłowo!

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo w dniach 19 -22 marca 2021 r. będą wydawane maseczki.

Mając na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa i zastosowanie się do zasad ograniczonego przemieszczania się maseczki będą wydawane zgodnie z poniższym szczegółowym harmonogramem dystrybucji.

Piątek 19.03.2021 roku

Lp.

Miejscowość

Godzina

Uwagi

1

Kozłowo

9.00-11.30

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

2

Sławka Wielka + Sławka Mała

8.30-9.00

świetlica w Sławce Wielkiej

3

Rogóż/Lipowo

09.30-10.00

Świetlica w Lipowie

4

Szkotowo

10.30-11.00

Klub Seniora

5

Januszkowo + Michałki

11.30-12.00

świetlica w Januszkowie

6

Turówko + Turowo + Browina

12.30-13.00

świetlica w Turówku

7

Kownatki

13.30-14.00

świetlica

8

Siemianowo

14.30-15.00

świetlica

9

Dziurdziewo + Kamionki

15.30-16.00

świetlica w Dziurdziewie

Piątek 19.03.2021 roku

Lp.

Miejscowość

Godzina

Uwagi

1

Sątop

8.30-9.00

grzybek

2

Cebulki

09.30-10.00

świetlica

3

Zaborowo + Szymany

10.30-11.00

świetlica w Zaborowie

4

Ważyny

11.30-12.00

świetlica

5

Zalesie

12.30-13.00

świetlica

6

Niedanowo

13.30-14.00

świetlica

7

Sarnowo + Zakrzewko +Kadyki

14.30-15.00

świetlica w Sarnowie

8

Pielgrzymowo

15.30-16.00

koło przystanku PKS

Poniedziałek 22.03.2021 roku

Lp.

Miejscowość

Godzina

Uwagi

1

Krokowo + Wola

8.30-9.00

świetlica w Krokowie

2

Bartki

09.30-10.00

świetlica

3

Szkudaj

10.30-11.00

koło szkoły

4

Górowo

11.30-12.00

grzybek

5

Zakrzewo

12.30-13.00

koło sołtysa

6

Zabłocie

13.30-14.00

świetlica

7

Gołębiewo + Wierzbowo

14.30-15.00

świetlica w Gołębiewie

UWAGA!!!

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł w określonym terminie i godzinach pobrać maseczki, będzie mógł odebrać ją w Urzędzie Gminy w Kozłowie po telefonicznym ustaleniu terminu, numer telefonu (89) 625-08-33.

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Sprawdź, kto musi się spisać, dlaczego i o co będziemy pytać!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021