Zachęcamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu (od 30 sekund do 2 minut) na temat tegorocznej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy. niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym. Zgłoszenie do Konkursu wraz z filmem należy wysłać do 30 września 2023 r. do godziny 23:59.

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej KRUS: www.gov.pl/krus

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” jest realizowany w ramach porozumień o współpracy zawartych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, AGRO Ubezpieczeniami - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy, Fundacją PGE oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 

zeroo