80 lat temu na Wołyniu doszło do strasznych zbrodni. 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano 99 miejscowości.

Oddając hołd zamordowanym Polakom delegacja pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie wraz z Prezesem Eko-Kozłowo zapaliła znicz pod tablicą poświęconą ofiarom tej zbrodni, która znajduje się przed kozłowskim kościołem