14 lutego w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się pierwsza zbiórka harcerska. Czas upłynął nam na świetnej zabawie.

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja, której celem było przybliżenie zasad i cech harcerstwa. Został również omówiony  temat stroju i odznaczeń. Ciekawym elementem spotkania była nauka piosenki harcerskiej. „Hej przyjaciele”. Mamy nadzieję, że to był pierwszy krok do zachęcenia i rozpoczęcia przygody naszych uczniów z harcerstwem.

GALERIA:

19 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie odbyły się szkolne eliminacje do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego wierszy Agnieszki Frączek „Co ja plotę?”.

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. Do eliminacji przystąpiło 7 uczniów, wszyscy bardzo dobrze się przygotowali i pięknie zaprezentowali. Komisja w składzie: Beata Rudnicka – logopeda szkolny, Małgorzata Sowińska i Ewa Strzelec – nauczycielki języka polskiego wyłoniła zwycięzcę. Laureatem szkolnych eliminacji została Emilia Marszelewska, która deklamowała wiersz „Dama”. Emilia będzie reprezentowała naszą szkołę -  19 marca na konkursie wojewódzkim w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy.

5 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie odbył się apel, podczas którego nagrodzono wyróżniających się uczniów.

 Dyrektor ZSP, Mirosława Ostrowska pogratulowała wszystkim uczniom: zarówno tym, którzy w minionym semestrze mieli 100 % frekwencję, jak i tym, którzy mieli wysoką średnią. Wójt Marek Wolszczak życzył natomiast wszystkim, aby na koniec roku szkolnego ta grupa powiększyła się dwu, albo nawet i trzykrotnie. Uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne, a w ramach podziękowania, w przyszłym tygodniu pojadą na lodowisko.

GALERIA:

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie to Szkoła Promująca Zdrowie. W związku z uzyskaniem Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasza placówka zakupiła dla uczniów poidełko, które umożliwi dzieciom przedszkolnym i uczniom dostęp do filtrowanej wody pitnej.

Zakup nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie Wójta Gminy Kozłowo oraz sponsorów. Cieszymy się, że nasze działania są wspierane przez władze gminy oraz sympatyków szkoły.

 GALERIA: