Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie brała udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1-3.

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

W szkole zrealizowaliśmy wiele zadań projektowych, między innymi:

  • nauka Hymnu Narodowego -  Mazurka Dąbrowskiego,  którego 4 zwrotki dzieci wspólnie odśpiewały  9 listopada o godzinie 11.11 podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, piosenek patriotycznych, w tym: „Rodzinny kraj”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „ Co to jest niepodległość?”, „Jedzie jedzie na kasztance”, „Przybyli ułani pod okienko”,
  • uczniowie z każdej klasy i grupy przedszkolnej przygotowali recytację wierszy o tematyce patriotycznej,
  • w szkole został zorganizowany kącik patriotyczny „Polska mój kraj, moja Ojczyzna”,
  • wykonaliśmy prezentację multimedialną o Szkotowie i prace plastyczne o tematyce patriotycznej "Moja mała Ojczyzna",
  • wysłaliśmy pocztówkę, własnoręcznie wykonaną, na podany adres „Piękna nasza Polska cała” oraz kartki dla bohaterów,
  • na skwerze przed szkołą ,w dniu 17 września, dzieci uczestniczyły w posadzeniu „Drzewa Pamięci” – sadzonki dębu,
  • uczestniczyliśmy w wycieczce „szlakiem historii” po terenie Szkotowa poznając miejsca ciekawe i historyczne,  
  • w szkole odbyły się rodzinne zawody sportowe p.t.”Biało- czerwoni”. W zawodach brały udział dzieci i ich rodzice.

  Realizacja zadań projektowych była ciekawą przygodą, a także lekcją historii i współpracy.  Nauczycielki realizujące projekt : Maria Chmielewska, Joanna Grzela, Ewa Szymańska, Iwona Jaroszewska, Marzena Reszka.

 Koordynator projektu Maria Chmielewska

GALERIA:

W ubiegłym roku młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie poznała sylwetkę Witolda Pileckiego - jednego z sześciu najodważniejszych ludzi na świecie walczących podczas okupacji hitlerowskiej, w tym - Danutę Siedzikównę ps. Inka.

Na wstępie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie klasy VII - Oliwia Gorczyca i Kacper Politowski przybliżyli okoliczności uchwalenia przez Sejm RP niniejszego święta oraz niepodległościową działalność żołnierzy wyklętych.  Następnie Maria Makowska wyrecytowała wiersz Wyklęci, a zgromadzeni obejrzeli animację „Niezwyciężeni”, pokazującą walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu. Główną częścią apelu była projekcja spektaklu telewizyjnego „Inka 1946. Ja jedna zginę”.

Młodzież z zainteresowaniem i w ogromnym skupieniu śledziła przebieg akcji filmu, a na wielu twarzach widać było emocje i wzruszenie.

 Piotr Sowiński

GALERIA:

„Ponieważ żyli prawem wilka

historia o nich głucho milczy…”  - Z. Herbert

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w apelu, podczas którego obejrzeli prezentację multimedialną i dowiedzieli się, dlaczego  partyzanci, określani mianem „żołnierzy drugiej konspiracji”, stawiali opór sowietyzacji Polski oraz sprzeciwiali się podporządkowaniu jej ZSRR.

Społeczność szkoły poznała trudną historię Polski Ludowej. Szóstoklasiści zaprezentowali sylwetki: Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Zygmunta Sziendzielarza ps. „Łupaszka”,  Zyty Kucharzewskiej „Feluś”, Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Worszyc”, Danuty Sochówny ps. „Rad” oraz ostatniego członka ruchu oporu Józefa Franczaka ps. „Lalek”.                  

Podczas apelu uczniowie wysłuchali wiersza pt. „Wilki” Zbigniewa Herberta . Utwór jest pięknym hołdem złożonym Wyklętym przez niezłomnego poetę. Szkolny zespół zaśpiewał piosenkę „Jedna chwila”, opowiadającą o bohaterskiej postawie „Inki”. Dzięki gazetce poświęconej Żołnierzom Niezłomnym uczniowie mogli poszerzyć i utrwalić wiadomości. Nad przygotowaniem i przebiegiem działań związanych z  obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czuwali pani Anna Kozłowska oraz pan Zbigniew Czechowski.

 Anna Kozłowska

GALERIA:

Od grudnia w oddziałach przedszkolnych szkół w Szkotowie, Kozłowie i Zaborowie realizowane są zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka-Zabawa i Draka”.  

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach cztery razy w tygodniu w wymiarze półgodzinnym. Nadrzędnym celem projektu jest stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata oraz wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych, pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczą się nowych słówek poprzez zabawę osłuchując się z tym językiem, co z pewnością zaprocentuje na następnych etapach edukacyjnych.

Na realizację projektu "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka" Gmina kozłowo pozyskała 206 256,16 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Iwona Jaroszewska

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA