30 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie zaprezentowano wyniki autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Najmłodsi uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, w którym zaprezentowali, co jest zdrowe, a co nie. Harcerze zaangażowani w projekt opowiedzieli natomiast, czym zajmowali się przez ostatni rok i jak projekt jednoczył mieszkańców we wspólnych działaniach.

Zaprezentowano również 2 filmy, które w telegraficznym skrócie przedstawiły najważniejsze działania. I mimo iż można by się nad tym rozwodzić godzinami, to koordynatorka projektu w sposób zwięzły przedstawiła najważniejsze założenia. Powiedziała, jakie są mocne i słabe strony szkoły, co zrobiono i co jeszcze należy zmienić.

Osiągniętych  rezultatów pogratulował wójt Marek Wolszczak oraz osoby zaangażowane w działania. Dyrektor szkoły Mirosława Ostrowska podziękowała natomiast swojej poprzedniczce, która rozpoczęła całą akcję.

Szkoła uzyskała pozytywną opinię i ma szansę na uzyskanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

GALERIA:

25 kwietnia o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyło się Narodowe Czytanie Legend Polskich. Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III. Było to to jedno z zadań realizowanych w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.

W uroczystości wzięli udział: wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, zastępca wójta Barbara Szczepkowska, dyrektor szkoły Beata Wasilewska, przedstawiciel rodziców Marzena Maciaszczyk. Goście oraz uczeń klasy trzeciej Filip Gorczyca przeczytali wybrane legendy. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania uczniowie zaśpiewali wesołe piosenki o wiośnie.

Dziękujemy Wszystkim za wspólnie miło spędzony czas.

Spotkanie zorganizowały wychowawczynie Marzena Reszka, Iwona Jaroszewska, Ewa Szymańska, Joanna Grzela, Maria Chmielewska.

Ewa Szymańska

GALERIA:

Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, dlatego też uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, w tym właśnie czasie, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia szczególnie ważne dla Polaków.

8 kwietnia dyrektor szkoły - Beata Żujewska w ramach realizowanego w placówce Ogólnopolskiego Programu Patriotyczno-Edukacyjnego  „Katyń…ocalić od zapomnienia” brała udział w Wojewódzkich Obchodach Pamięci o Bohaterach 1940 r.-2019 r. Szkoła otrzymała również zaproszenie od Barbary Gawlickiej – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz Jana Domańskiego na obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w Warszawie.

13 kwietnia  Beata Żujewska, Anna Kozłowska-szkolny koordynator programu oraz Dagmara Żaglewska- uczennica klasy ósmej, członkowie Rodziny Katyńskiej z Olsztyna, Andrzej Abako- starosta olsztyński oraz przedstawiciele szkół województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali nasz region podczas uroczystości  upamiętniającej wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku.

Podczas podróży do stolicy profesor Maria Swianiewicz -Nagięć wygłosiła prelekcję o więźniach wysłanych wiosną 1940 roku transportem do Katynia. W Warszawie uczestnicy zwiedzili Muzeum Katyńskie - pierwszą w świecie placówkę dokumentująca zbrodnię sowietów. Przedmioty znajdujące się w relikwiarzach z potężną siłą oddziałują na odwiedzających, boleśnie uświadamiając rozmiar ludobójstwa dokonanego przez NKWD.

Biskup polowy Józef Guzdek odprawił  mszę świętą polową w Muzeum Katyńskim w intencji oficerów, funkcjonariuszy i pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli oraz artystów zamordowanych na Wschodzie. Eucharystię sprawowaną w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej poprzedzi dźwięk dzwonu katyńskiego oraz apel pamięci i złożenie zniczy przed epitafiami katyńskimi znajdującymi się na terenie muzeum. Znicze zapłonęły również pod pomnikami na Cmentarzu Powązkowskim.

Anna Kozłowska

GALERIA:

Po kilkunastu latach przerwy uczniowie szkół podstawowych zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty. W gminie Kozłowo czeka to 71 uczniów.

15 kwietnia, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych napiszą test z języka polskiego, 16 kwietnia – matematyki, a 17 kwietnia – z języka obcego.

W całej gminie do egzaminu przystąpi 71 uczniów, w tym:

Kozłowo – 35 osób

Szkotowo – 7 osób

Rogóż – 14 osób

Zaborowo – 15 osób

W kozłowskich szkołach nie strajkuje żaden nauczyciel, więc wszystko przebiega zgodnie z planem.

GALERIA: