W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość „Absolwent Roku 2017”, podczas której najlepszym absolwentom wręczone zostały statuetki i listy pochwalne.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje się jednemu absolwentowi gimnazjum, który uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania, a ponadto wykazał się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach oraz wyróżnił się zaangażowaniem na rzecz środowiska szkolnego.

Tytuł Absolwenta Roku 2017 otrzymali:

  • Małgorzata Czerwińska – absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,72
  • Adam Rudnicki – absolwent Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,33

Tytuł Absolwenta Roku w dziedzinie sportu otrzymała Dominika Łamejko – absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,28.

Listy pochwalne otrzymali:

  • Wiktoria Kazimierska - absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,06
  • Gabriela Krzesińska - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,50
  • Iga Pacuszka - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,11.

Statuetki „Absolwent Roku” i listy pochwalne wręczyły: Wójt Gminy Kozłowo Ewa Krzyżewska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów i dobrych wyborów.

Galeria (ilość zdjęć 25)

 

 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w dniu 16 marca 2017 r. w Kozłowie. Współorganizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kozłowie i Urząd Gminy w Kozłowie.

Uczestnikami eliminacji gminnych turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w: Zaborowie, Kozłowie, Rogożu i Szkotowie oraz uczniowie gimnazjów w: Szkotowie, Rogożu i Kozłowie. W eliminacjach gminnych turnieju wzięło udział 14 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych, w tym 8 w kategorii szkół podstawowych (grupa młodsza) i 6 w kategorii gimnazjów (grupa starsza). Uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych turnieju oceniała komisja w składzie: bryg. PSP Zbigniew Słupski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Zbigniew Tomasz Głuszek – Komendant Gminny Związku OSP RP w Kozłowie i Wiesław Dębski. Zestawy pytań pisemnych i ustnych na turniej przygotował druh Wiesław Dębski.

Zgodnie z regulaminem turnieju najpierw uczestnicy wzięli udział w eliminacjach pisemnych (testy i pytania otwarte), po których komisja wyłoniła po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy publicznie przed komisją odpowiadali na wylosowany zestaw pytań ustnych. Po ustnych rozgrywkach finałowych wyłonieni zostali zwycięzcy eliminacji gminnych turnieju w następującej kolejności: w grupie młodszej I miejsce zajęła Dagmara Żaglewska ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie, II miejsce – Aleksander Marcinkowski ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie i III miejsce – Natalia Lanckowska ze Szkoły Podstawowej w Rogożu, a w grupie starszej: I miejsce zajęła Natalia Semeniuk z Gimnazjum w Kozłowie, II miejsce – Weronika Sumicka z Gimnazjum w Kozłowie i III miejsce – Natalia Czacharowska z Gimnazjum w Szkotowie. Wymienieni zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk Bożeny Judyckiej reprezentującej Wójta Gminy Kozłowo i zarazem członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy.

Najlepsi uczestnicy turnieju, którzy w rozgrywkach gminnych zajęli I lub II miejsce w młodszej lub starszej grupie wiekowej, wezmą udział w powiatowych eliminacjach OTWP, które odbędą się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Nidzicy.

Galeria (ilość zdjęć 13):

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w dniu 22 marca 2016 r. w Kozłowie. Współorganizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kozłowie i Urząd Gminy w Kozłowie.

Uczestnikami eliminacji gminnych turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w: Zaborowie, Kozłowie, Rogożu i Szkotowie oraz uczniowie gimnazjów w: Szkotowie, Rogożu i Kozłowie. W eliminacjach gminnych turnieju wzięło udział 16 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych, w tym 9 w kategorii szkół podstawowych (grupa młodsza) i 7 w kategorii gimnazjów (grupa starsza). Biorących udział w eliminacjach gminnych turnieju oceniała komisja w składzie: Zbigniew Głuszek i Wiesław Dębski. Zestawy pytań pisemnych i ustnych na turniej przygotował druh Wiesław Dębski.

Zgodnie z regulaminem turnieju najpierw uczestnicy wzięli udział w eliminacjach pisemnych (testy i pytania otwarte), po których komisja wyłoniła po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy publicznie przed komisją odpowiadali na wylosowany zestaw pytań ustnych. Po ustnych rozgrywkach finałowych wyłonieni zostali zwycięzcy eliminacji gminnych turnieju w następującej kolejności:

w grupie młodszej I miejsce zajęła Agata Czymerska ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie, II miejsce – Kinga Sumicka ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie i III miejsce – Natalia Semeniuk ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie,

a w grupie starszej: I miejsce zajęła Weronika Sumicka z Gimnazjum w Kozłowie, II miejsce – Kacper Kamiński z Gimnazjum w Szkotowie i III miejsce – Kacper Matczak z Gimnazjum w Kozłowie.

Wymienieni zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk Jacka Jankowskiego – Wójta Gminy Kozłowo i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie.

Najlepsi uczestnicy turnieju, którzy w rozgrywkach gminnych zajęli I lub II miejsce     w młodszej lub starszej grupie wiekowej, wezmą udział w powiatowych eliminacjach OTWP, które odbędą się w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Nidzicy.

 Ilość zdjęć: 22

W dniu 28.10.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zorganizowała spotkanie autorskie z historykiem literatury, eseistą i tłumaczem poezji - Waldemarem Smaszczem pod hasłem „Spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego”.

W spotkaniu uczestniczyło 100 osób, byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. Wizyta miała związek z przypadającą 100 rocznicą urodzin księdza Jana Twardowskiego - poety. Pan Waldemar Smaszcz w bardzo przejrzysty i przystępny sposób z wrodzoną lekkością języka przekazywał zdobywaną przez lata wiedzę o życiu i twórczości księdza Twardowskiego, z którym łączyły go przyjacielskie stosunki. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali przeplatanej anegdotami opowieści o księdzu Janie Twardowskim i jego twórczości.

Na koniec spotkania mieli możliwość zadawania pytań. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy autograf.