Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 zrealizowali marcowe zadania Programu ,,Piękna nasza Polska cała".

Wykonali piękne prace plastyczne, napisali wiersze i opowiadania na temat "Przedszkole/szkoła/- nasz drugi dom", wzięli udział w zajęciach dotyczących ginących zawodów, stworzyli wielką laurkę dla swojej wsi oraz ślicznie zaśpiewali dla Wiosenki.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomogli swoim dzieciom w ułożeniu opowiadań i wierszy o szkole i przedszkolu.

Maria Chmielewska

GALERIA:

26 marca po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbył się turniej matematyczny pt. „Zabawy z Matematyką”. 

W turnieju wzięły udział 3-osobowe zespoły klas IV- VI ze szkół powiatu nidzickiego. Oparty on był na grach i zabawach matematycznych, logicznych i strategicznych. Dużą rolę odgrywała też szybkość, logiczne myślenie, umiejętność prezentacji swojej pracy. Ważnym czynnikiem była współpraca w grupie, gdyż każdy zespół miał swoją publiczność, która dopingowała i mobilizowała do pracy.

Oprócz zadań praktycznych zadaniem każdego zespołu było przedstawienie postaci sławnego matematyka i jego osiągnięć w dowolnej formie a były to: prezentacje multimedialne, plakat i krótkie przedstawienie z piosenką o „Królowej nauk”.

Podczas turnieju uczestnicy nie tylko zdobywali nowe umiejętności matematyczne ale także świetnie się bawili. Za wytężoną pracę wszyscy zostali nagrodzeni upominkami.

Oto wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Szkotowie

II miejsce – Zespół Szkolno- przedszkolny w Kozłowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych poprzez gry i zabawy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Aleksandra PoŚpiech i Beata Szymańska

GALERIA:

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szkotowie wzięli udział w kampanii Bezpieczna Droga „Dobrze Cię widzieć”.

W ramach godzin wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne wskazujące na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym. Na lekcjach wykorzystano scenariusz oraz filmy animowane przygotowane przez Zespół Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Wszyscy uczniowie w ramach projektu otrzymali kamizelki odblaskowe.

GALERIA:

19 marca w Sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wszyscy uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym. Trzeba przyznać, że pytania wcale nie były łatwe. 3 osoby z każdej grupy wiekowej, które uzyskały największą ilość punktów, zakwalifikowały się do etapu ustnego. Uczniowie z grupy młodszej (klasy IV-VI) musieli odpowiedzieć na 5 pytań, a starszej cztery. O zakwalifikowaniu się do etapu powiatowego decydowała część ustana. Osoby z 1 i 2 miejsca zmierzą się z nim 8 kwietnia. Po tym, jak przewodniczący komisji Piotr Zakrzewski odczytał wyniki, wójt Marek Wolszczak wręczył nagrody osobom, które zajęły miejsca od 1 do 3.

Ostateczna kwalifikacja:

Grupa młodsza:

  1. Marcelina Woźniak (ZSP Kozłowo)
  2. Angelika Gmyz (SP Szkotowo)
  3. Anna Szymańska (ZSP Kozłowo)

Grupa starsza:

  1. Natalia Semeniuk (ZSP Kozłowo)
  2. Dagmara Żaglewska (SP Zaborowo)
  3. Aleksander Marcinkowski (SP Zaborowo)

GALERIA: