W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt  Gminy Ewa Krzyżewska.

Już od 11 października br. zgodnie z tradycją społeczność szkolna w placówkach na terenie Gminy Kozłowo  obchodziła Dzień Edukacji Narodowej.

W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt Gminy Ewa Krzyżewska, Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner oaz Kierownik GOPS Elżbieta Świgoń.

Podczas wystąpienia Wójt Ewa Krzyżewska wyraziła uznanie dla całej społeczności szkolnej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży. Podziękowała za całoroczną pracę, zaangażowanie i codzienny trud.

Uczniom życzyła wielu osiągnięć w nauce i właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności.

Swoje słowa skierowała również do rodziców, życząc im satysfakcji ze współpracy ze szkołą jak również radości i zadowolenia z sukcesów swoich dzieci.

Ponadto Wójt Ewa Krzyżewska wręczyła Nagrody Wójta Gminy Kozłowo dyrektorom szkół, za to, że w sposób szczególny angażują się w swoją pracę i odnoszą liczne sukcesy zawodowe.

Podczas uroczystości nie zabrakło kwiatów i gratulacji, jak również zabawnej części artystycznej. Na scenie pojawili się uczniowie, którzy z lekkim przymrużeniem oka przeprowadzili zgromadzonych przez meandry szkolnego życia. Sceny podszyte humorem wywoływały uśmiech, chwilę zastanowienia oraz podziw dla młodych aktorów.

GALERIA ilość zdjęć 20:

6 października br. w szkołach na terenie Gminy Kozłowo Wójt Ewa Krzyżewska poprowadziła akcję „Nie zapomnij o II śniadaniu”. Działaniem zostały objęte dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

 

Podczas spotkania Wójt Ewa Krzyżewska przypomniała dzieciom o potrzebie spożywania urozmaiconych posiłków, II śniadania podczas zajęć szkolnych i aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Głównym celem podjętych działań było propagowanie zdrowego odżywiania. W ramach akcji dzieci dostały kolorowe śniadaniówki. Łącznie rozdano 175 szt. W środku dzieci znalazły soczki i smaczne przekąski.

 

Galeria (ilość zdjęć:27)

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość „Absolwent Roku 2017”, podczas której najlepszym absolwentom wręczone zostały statuetki i listy pochwalne.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje się jednemu absolwentowi gimnazjum, który uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania, a ponadto wykazał się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach oraz wyróżnił się zaangażowaniem na rzecz środowiska szkolnego.

Tytuł Absolwenta Roku 2017 otrzymali:

  • Małgorzata Czerwińska – absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,72
  • Adam Rudnicki – absolwent Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,33

Tytuł Absolwenta Roku w dziedzinie sportu otrzymała Dominika Łamejko – absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,28.

Listy pochwalne otrzymali:

  • Wiktoria Kazimierska - absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,06
  • Gabriela Krzesińska - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,50
  • Iga Pacuszka - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,11.

Statuetki „Absolwent Roku” i listy pochwalne wręczyły: Wójt Gminy Kozłowo Ewa Krzyżewska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów i dobrych wyborów.

Galeria (ilość zdjęć 25)

 

 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w dniu 16 marca 2017 r. w Kozłowie. Współorganizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kozłowie i Urząd Gminy w Kozłowie.

Uczestnikami eliminacji gminnych turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w: Zaborowie, Kozłowie, Rogożu i Szkotowie oraz uczniowie gimnazjów w: Szkotowie, Rogożu i Kozłowie. W eliminacjach gminnych turnieju wzięło udział 14 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych, w tym 8 w kategorii szkół podstawowych (grupa młodsza) i 6 w kategorii gimnazjów (grupa starsza). Uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych turnieju oceniała komisja w składzie: bryg. PSP Zbigniew Słupski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Zbigniew Tomasz Głuszek – Komendant Gminny Związku OSP RP w Kozłowie i Wiesław Dębski. Zestawy pytań pisemnych i ustnych na turniej przygotował druh Wiesław Dębski.

Zgodnie z regulaminem turnieju najpierw uczestnicy wzięli udział w eliminacjach pisemnych (testy i pytania otwarte), po których komisja wyłoniła po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy publicznie przed komisją odpowiadali na wylosowany zestaw pytań ustnych. Po ustnych rozgrywkach finałowych wyłonieni zostali zwycięzcy eliminacji gminnych turnieju w następującej kolejności: w grupie młodszej I miejsce zajęła Dagmara Żaglewska ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie, II miejsce – Aleksander Marcinkowski ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie i III miejsce – Natalia Lanckowska ze Szkoły Podstawowej w Rogożu, a w grupie starszej: I miejsce zajęła Natalia Semeniuk z Gimnazjum w Kozłowie, II miejsce – Weronika Sumicka z Gimnazjum w Kozłowie i III miejsce – Natalia Czacharowska z Gimnazjum w Szkotowie. Wymienieni zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk Bożeny Judyckiej reprezentującej Wójta Gminy Kozłowo i zarazem członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy.

Najlepsi uczestnicy turnieju, którzy w rozgrywkach gminnych zajęli I lub II miejsce w młodszej lub starszej grupie wiekowej, wezmą udział w powiatowych eliminacjach OTWP, które odbędą się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Nidzicy.

Galeria (ilość zdjęć 13):