Budowanie tożsamości narodowej nieodłącznie związane jest z upamiętnianiem wydarzeń historycznych, które w sposób zasadniczy wpłynęły na losy Polaków, ukształtowały kraj.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 17 września w apelu pod hasłem „17 IX 1939 r. Katyń-ocalić od zapomnienia” przypomniała wydarzenie sprzed 80 lat, gdy ZSRR złamał porozumienia paktu o nieagresji zawartego z Polską w 1932 roku i siłami Armii Czerwonej dokonał najazdu na Rzeczpospolitą. Jedną z konsekwencji napaści były aresztowania oficerów polskich i zbrodnia katyńska, dlatego tego dnia uczczono minutą ciszy oraz złożono kwiaty i zapalono znicze przy Dębie Pamięci upamiętniającym Leona Ciszewskiego kapitana 27. pułku artylerii lekkiej, dyrektora Gimnazjum w Sarnach aresztowanego przez NKWD i zamordowanego w Kijowie-Bykowni.

Anna Kozłowska

GALERIA:

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 wrzesień zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

20 września w Szkole Podstawowej w Zaborowie obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.  Z tej okazji PSZCZÓŁKI i BIEDRONKI przygotowały występ artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności. Była piosenka, wierszyki i taniec. Dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz słodkie upominki od dyrektor Beaty Żujewskiej i Alicji Hołubowicz Przewodniczącej Rady Gminy w Kozłowie. Przedszkolakom życzymy, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.

GALERIA:

20 września Szkoła Podstawowa w Kozłowie obchodziła X rocznicę nadania imienia Marii Zientary - Malewskiej, poetki warmińskiej i nauczycielki. Niezwykle ważna i przepiękna uroczystość zaczęła się w kościele Św. Piotra i Pawła w Kozłowie, gdzie podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Andrzej Chędoszko poświęcił nowy sztandar szkoły.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie nastąpiło uroczyste przekazanie Aktu Nadania Sztandaru przez Wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka na ręce dyrektor Mirosławy Ostrowskiej, która przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu.

Wręczono również podziękowania dla osób, które przyczyniły się do zakupu nowego sztandaru oraz organizacji uroczystości. Na gwoździach nowego sztandaru widnieją sponsorzy sztandaru; Wójt Marek Wolszczak, Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo Alicja Hołubowicz, Zastępca Wójta Gminy Kozłowo Barbara Szczepkowska, Radny Powiatu Nidzickiego Jacek Jankowski, Sekretarz Gminy Kozłowo Bożena Judycka, Proboszcz  ks. Andrzej Chędoszko, Państwo Bożena i Grzegorz Kwiecień, Państwo Sylwia i Piotr Rólka, Państwo Ewa i Roman Pergoł, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie, Grupa Pszczółki, 22 Działdowska Drużyna Harcerska "Waleczne Orły".

Uroczystość prowadzili dyrektor Mirosława Ostrowska i wicedyrektor Marcin Lisek. Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie pod opieką Iwony Szmyt i Beaty Stróż przygotowali przedstawienie z wątkami regionalnymi - taniec Szot - oraz biograficznymi z życia Marii Zientary - Malewskiej. W tle oraz na korytarzach można było podziwiać wspaniałe dekoracje wykonane z jesiennych materiałów. Uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wspólnego poczęstunku, który przygotowały panie kucharki oraz pracownicy, natomiast ciasta zostały upieczone przez rodziców naszej szkoły.

GALERIA:

6 września Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie 2019". W bieżącym roku tematem przewodnim były nowele polskie. Nasza szkoła odczytała nowelę Bolesława Prusa "Katarynka".

Celem spotkania było propagowanie klasyki polskiej literatury oraz zachęcanie do czytania.
Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, zastępca wójta Barbara Szczepkowska, Dariusz Szypulski – prezes Eko-Kozłowo, Danuta Kazimierska, Elżbieta Góralska, dyrektor szkoły Mirosława Ostrowska, wicedyrektor Marcin Lisek, Ewa Strzelec oraz uczniowie: Klaudia Stefańska, Oskar Kosewski, Paweł Dutkiewicz. Dodatkowym wydarzeniem była wystawa prezentującą 8 najwybitniejszych polskich nowelistów.

W Narodowym Czytaniu wzięli udział uczniowie klas IV - VIII oraz wszyscy nauczyciele. Organizatorami wydarzenia byli poloniści: Ewa Strzelec, Iwona Giranowska oraz Małgorzata Sowińska.

Tego samego dnia Filia Biblioteczna w Szkotowie wraz z Seniorami ze Szkotowa również włączyła się do akcji NARODOWE CZYTANIE 2019. Seniorzy czytali fragmenty utworów "Katarynka" Bolesława Prusa i "Dym" Marii Konopnickiej.

GALERIA: