We wrześniu uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w zorganizowanych przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski 17. Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, które odbyły się na terenie miasteczka studenckiego Kortowo.  

Zwiedzając poszczególne wydziały uniwersyteckie, młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach z kamerą termowizyjną i drukarką 3D oraz zajęciach: „Bliżej chemii”, „Świat pod mikroskopem” „W pracowni histologa”. W Bibliotece Uniwersyteckiej Uczniowie obejrzeli wystawę „Ukradzione dzieciństwo”. Wycieczkę zorganizował nauczyciel fizyki Andrzej Tomporowski we współpracy z wychowawczyniami klas: Moniką Kwestarz i Anną Kozłowska.

GALERIA:

27 września w oddziale przedszkolnym  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie obchodziliśmy Dzień Głośnego Czytania.

Zaproszenie maluchów przyjęły bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie, wójt Marek Wolszczak, sekretarz Jacek Jankowski, wicedyrektor Marcin Lisek oraz rodzice.

Maluchy z uwagą słuchały pięknych wierszy polskich pisarzy. Na koniec, w podziękowaniu wręczyły zaproszonym gościom piękne laurki.

GALERIA:

W myśl hasła tegorocznej ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata" w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyły się pogadanki z uczniami na temat skutków zaśmiecania Ziemi, a 13 września rozpoczęła się akcja sprzątania najbliższej okolicy szkoły i Zaborowa, która trwała tydzień.

Dzięki temu, uczniowie wszystkich klas mogą przyłączyć się do tej akcji i wspólnie ZMIENIĆ wygląd najbliższej okolicy oraz kształtować dobre  nawyki (nie śmiecenia i sprzątania).

GALERIA:

Budowanie tożsamości narodowej nieodłącznie związane jest z upamiętnianiem wydarzeń historycznych, które w sposób zasadniczy wpłynęły na losy Polaków, ukształtowały kraj.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 17 września w apelu pod hasłem „17 IX 1939 r. Katyń-ocalić od zapomnienia” przypomniała wydarzenie sprzed 80 lat, gdy ZSRR złamał porozumienia paktu o nieagresji zawartego z Polską w 1932 roku i siłami Armii Czerwonej dokonał najazdu na Rzeczpospolitą. Jedną z konsekwencji napaści były aresztowania oficerów polskich i zbrodnia katyńska, dlatego tego dnia uczczono minutą ciszy oraz złożono kwiaty i zapalono znicze przy Dębie Pamięci upamiętniającym Leona Ciszewskiego kapitana 27. pułku artylerii lekkiej, dyrektora Gimnazjum w Sarnach aresztowanego przez NKWD i zamordowanego w Kijowie-Bykowni.

Anna Kozłowska

GALERIA: