4 i 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyły się rekolekcje wielkopostne pod hasłem: „Jezus Drogą, Prawdą i Życiem”.

Pierwszego dnia dzieci z kl. 0 – III oglądały film pt.: „Zagubiona owieczka”, a następnie po Mszy św. wykonywały owieczki i postać Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza. W tym samym czasie uczniowie kl. IV – VIII i gimnazjum oglądali film pt.: „Ojciec Pio”.

Po powrocie z kościoła, gdzie wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, odbył się mini koncert pieśni religijnych. W auli naszej szkoły uczniowie klas od III do VIII oraz gimnazjum zaprezentowali po dwie wcześniej wybrane i przygotowane przez siebie pieśni pod kierunkiem p. Franciszka Niemiro i p. L. Chojnackiego. Wszystkie grupy zaprezentowały się wspaniale porywając publiczność do wspólnego śpiewania na chwałę naszemu Panu.

Drugiego dnia rekolekcji uczniowie kl. 0 – III obejrzeli film pt.: „W imię Jezusa”, a uczniowie klas starszych drugą część filmu pt.: „Ojciec Pio”, a następnie udali się do kościoła na Eucharystię. Po Mszy św. uczniowie kl. 0 – III mieli za zadanie wykonanie w grupach prac plastycznych przedstawiających uśmiechnięte twarze. Klasy starsze natomiast rywalizowały w szkolnym quizie wielkopostnym. Zadania były podzielone na dwie grupy – dotyczące wiedzy religijnej i zręcznościowe. W pierwszym typie zadań reprezentacje klas mogli wspierać koleżanki i koledzy oraz wychowawcy, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Druga część quizu dostarczyła wszystkim niesamowitych emocji i dobrej zabawy przy rozwiązywaniu takich zadań jak: co było w pudełku?, rzut piłeczkami tenisowymi do kosza, rozwiązywanie supłów.

Czas naszych szkolnych rekolekcji przeżyliśmy bardzo intensywnie i owocnie zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i intelektualnej. Przy okazji zostało odkrytych kilka talentów muzycznych, plastycznych i z zacięciem detektywistycznym, które zamierzamy wykorzystać.

Wyniki quizu:

I grupa wiekowa

I miejsce ex aequo – kl. V i VI – 26p

II miejsce kl. IV – 20p

II grupa wiekowa

I miejsce – kl. III gimnazjum – 25p

II miejsce – kl. VII – 24p

III miejsce – kl. VIII – 21p

GALERIA:

Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 zrealizowali marcowe zadania Programu ,,Piękna nasza Polska cała".

Wykonali piękne prace plastyczne, napisali wiersze i opowiadania na temat "Przedszkole/szkoła/- nasz drugi dom", wzięli udział w zajęciach dotyczących ginących zawodów, stworzyli wielką laurkę dla swojej wsi oraz ślicznie zaśpiewali dla Wiosenki.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomogli swoim dzieciom w ułożeniu opowiadań i wierszy o szkole i przedszkolu.

Maria Chmielewska

GALERIA:

26 marca po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbył się turniej matematyczny pt. „Zabawy z Matematyką”. 

W turnieju wzięły udział 3-osobowe zespoły klas IV- VI ze szkół powiatu nidzickiego. Oparty on był na grach i zabawach matematycznych, logicznych i strategicznych. Dużą rolę odgrywała też szybkość, logiczne myślenie, umiejętność prezentacji swojej pracy. Ważnym czynnikiem była współpraca w grupie, gdyż każdy zespół miał swoją publiczność, która dopingowała i mobilizowała do pracy.

Oprócz zadań praktycznych zadaniem każdego zespołu było przedstawienie postaci sławnego matematyka i jego osiągnięć w dowolnej formie a były to: prezentacje multimedialne, plakat i krótkie przedstawienie z piosenką o „Królowej nauk”.

Podczas turnieju uczestnicy nie tylko zdobywali nowe umiejętności matematyczne ale także świetnie się bawili. Za wytężoną pracę wszyscy zostali nagrodzeni upominkami.

Oto wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Szkotowie

II miejsce – Zespół Szkolno- przedszkolny w Kozłowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych poprzez gry i zabawy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Aleksandra PoŚpiech i Beata Szymańska

GALERIA:

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szkotowie wzięli udział w kampanii Bezpieczna Droga „Dobrze Cię widzieć”.

W ramach godzin wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne wskazujące na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym. Na lekcjach wykorzystano scenariusz oraz filmy animowane przygotowane przez Zespół Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Wszyscy uczniowie w ramach projektu otrzymali kamizelki odblaskowe.

GALERIA: