6 listopada w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyła się bardzo ważna uroczystość. Najmłodsi uczniowie szkoły zostali pasowali na przedszkolaków i starszaków!

W tym ważnym dniu, maluchom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, wójt Marek Wolszczak, jego zastępca Barbara Szczepkowska oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń.

Dzieci pięknie śpiewały oraz recytowały swoje kwestie. Udowodniły, że czas spędzony w murach szkotowskiej szkoły nie idzie na marne, a przez zabawę również można się wiele nauczyć.

Po uroczystym pasowaniu, którego dokonała dyrektor Beata Wasilewska, wójt pogratulował dzieciom wspaniałego występu i życzył maluchom wszystkiego najlepszego. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowych dyplomów, drobnych upominków i wspólnego zdjęcia.

GALERIA:

25 października w ramach akcji ,,Szkoła pamięta" w Szkole Podstawowej w Zaborowie  odbył się krótki apel, podczas którego dyrektor Beata Żujewska przypomniała sylwetki zmarłych nauczycieli naszej szkoły.

Apel poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa w kościele w Zaborowie, pod kierunkiem księdza Michała Bekisza. Punktem kulminacyjnym akcji, było odwiedzenie cmentarza komunalnego w Nidzicy przez przedstawicieli społeczności szkolnej. Uczniowie kl.2 i kl. 4 wraz z wychowawcami odwiedzili groby: byłego dyrektora Stefana Szulca i nauczyciela Wladysława Prymasa oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Uczniowie i nauczycielki zapaliły znicze, aby uczcić  ich pamięć.

GALERIA:

25 października z Zespole Szkolno – Przedszolnym w Kozłowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.

Pod okiem wychowawczyni – Dagmary Chmielewskiej pierwszoklasiści oraz ich starsi koledzy przygotowali wspaniały program artystyczni, dzięki któremu wszyscy zaproszeni goście dowiedzieli się, co to jest pasowanie…

Następnie uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne oraz „pokazali”, czego nauczyli się w szkole. Następnie dyrektor Mirosława Ostrowska pasowała pierwszoklasistów na uczniów a wójt Marek Wolszczak wręczył akty mianowania. Nie zabrakło oczywiście prezentów: książeczek SKO wręczonych przez Danutę Szymańską oraz słodkości od kierownik GOPS Elżbiety Świgoń. Drobne upominki wręczył również wójt i wychowawczyni.

Na koniec uczniowie udali się do sali, gdzie rodzice przygotowali mały poczęstunek.

GALERIA:

22 października w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów.

W obecności dyrektor Beaty Żujewskiej, zaproszonych gości i rodziców dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, w którym zdały pierwszy egzamin na ucznia. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie  uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor szkoły. Tego dnia  pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości: Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Hołubowicz, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie Danuty Szymańskiej oraz pięknych zakładek do książek od koleżanek i kolegów z klasy III. Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia , rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

Do grona społeczności szkolnej wstąpili:

1.Alicja Jamróz

2.Julia Kaczmarczyk

3.Jakub Kowalski

4.Maja Krzemińska

5.Alicja Kwestarz

6.Tobiasz Ładziński

7.Gabriel Łamejko

8.Piotr Moszczyński

9.Amelia Nowosielska

10.Julia Nowosielska

11.Lena Rutkowska

12.Kaja Anna Wicherek

13.Mateusz Zakrzewski

Powodzenia!

GALERIA: