„Ponieważ żyli prawem wilka

historia o nich głucho milczy…”  - Z. Herbert

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w apelu, podczas którego obejrzeli prezentację multimedialną i dowiedzieli się, dlaczego  partyzanci, określani mianem „żołnierzy drugiej konspiracji”, stawiali opór sowietyzacji Polski oraz sprzeciwiali się podporządkowaniu jej ZSRR.

Społeczność szkoły poznała trudną historię Polski Ludowej. Szóstoklasiści zaprezentowali sylwetki: Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Zygmunta Sziendzielarza ps. „Łupaszka”,  Zyty Kucharzewskiej „Feluś”, Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Worszyc”, Danuty Sochówny ps. „Rad” oraz ostatniego członka ruchu oporu Józefa Franczaka ps. „Lalek”.                  

Podczas apelu uczniowie wysłuchali wiersza pt. „Wilki” Zbigniewa Herberta . Utwór jest pięknym hołdem złożonym Wyklętym przez niezłomnego poetę. Szkolny zespół zaśpiewał piosenkę „Jedna chwila”, opowiadającą o bohaterskiej postawie „Inki”. Dzięki gazetce poświęconej Żołnierzom Niezłomnym uczniowie mogli poszerzyć i utrwalić wiadomości. Nad przygotowaniem i przebiegiem działań związanych z  obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czuwali pani Anna Kozłowska oraz pan Zbigniew Czechowski.

 Anna Kozłowska

GALERIA:

Od grudnia w oddziałach przedszkolnych szkół w Szkotowie, Kozłowie i Zaborowie realizowane są zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka-Zabawa i Draka”.  

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach cztery razy w tygodniu w wymiarze półgodzinnym. Nadrzędnym celem projektu jest stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata oraz wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych, pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczą się nowych słówek poprzez zabawę osłuchując się z tym językiem, co z pewnością zaprocentuje na następnych etapach edukacyjnych.

Na realizację projektu "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka" Gmina kozłowo pozyskała 206 256,16 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Iwona Jaroszewska

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

18 lutego został rozstrzygnięty XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Anioł 2019”, organizowany przez Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA w Warszawie. W konkursie wzięły udział maluchy z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szkotowie, odnosząc swoje pierwsze sukcesy.

Uczeń Seweryn Szurpicki w kategorii wiekowej 4-6 lat zdobył wyróżnienie, a prace uczniów Aleksandry Jabłońskiej, Antosia Kamińskiego, Nadii Osińskiej, Tomasza Szczepkowskiego i  Leny Wójcik zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Wszyscy zainteresowani, laureaci, uczestnicy, opiekunowie, rodzice i nauczyciele zaproszeni są na uroczysty finał konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej - 02.03.2019r.  godz.12.00 do Domu Kultury, mieszczącego się przy ul. Skierkowskiej 28 w Warszawie. Gratulujemy naszym małym artystom i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Jaroszewska

21 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To coroczne święto, które zostało ustanowione w 1999 roku. Jego założeniem jest pomoc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Aby uczcić ten dzień wychowawczynie oddziału przedszkolnego i klas I – III (Marzena Reszka, Iwona Jaroszewska, Ewa Szymańska, Joanna Grzela, Maria Chmielewska) zorganizowały zajęcia w formie zabaw. Z przyczyn organizacyjnych spotkanie odbyło się 22 lutego, ale przecież nie data jest ważna, lecz cel.

W zajęciach uczestniczyła Beata Wasilewska – dyrektor szkoły. Uroczystość zaczęliśmy piosenką pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Dzieci z oddziału przedszkolnego recytowały wiersze o tematyce dotyczącej różnorodności językowej na świecie. Po wysłuchaniu krótkiej informacji na temat święta, najmłodsi chętnie brali udział w ćwiczeniach i zabawach językowych. Były rebusy, przysłowia i powiedzenia, rymowanki, nietypowe rozsypanki wyrazowe, łamańce językowe, zagadki, zabawa w skojarzenia, zabawa z rekwizytami. Dzieci uczyły się poprawnych form wyrazów z języka polskiego, tworzyły rymy do zwrotów grzecznościowych. Była też „gimnastyka oka i języka” – śpiewaliśmy sylaby na melodię piosenki pt. „Panie Janie”. Obejrzeliśmy krótki film na temat zwrotów grzecznościowych i słuchaliśmy piosenki pt. „Magiczne słowa”.

Nauka poprzez zabawę i śpiew – to lubią dzieci. Wszyscy uczestnicy spotkania dobrze bawili się. Było wesoło. Dzieci z zapałem wykonywały ćwiczenia, wspierając się wzajemnie. Mamy nadzieję, że zdobytą i utrwaloną wiedzę wykorzystają i będą dbać o poprawność naszego pięknego języka.

Pani dyrektor podziękowała dzieciom za aktywny udział w zajęciach, podkreślając, że mają bogatą wiedzę i umiejętności. Słowa podziękowania skierowała także do wychowawczyń klas za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.

Ewa Szymańska

GALERIA: