21 czerwca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu spotkaliśmy się z wyróżniającymi uczniami klas VIII oraz ich rodzicami. Uroczystość prowadziła zastępca wójta, która przybliżyła sylwetki uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Statuetki dla Absolwentów Roku 2023 oraz listy pochwalne dla rodziców wręczył wójt Marek Wolszczak.

Tytuł Absolwenta Roku przyznaje się jednemu absolwentowi szkoły podstawowej, który uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania, a ponadto wykazał się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach oraz wyróżniał się zaangażowaniem na rzecz środowiska szkolnego.

Tegoroczni laureaci:

Alicja Urban – SP w Zaborowie

Adam Kamiński – SP w Szkotowie

Krzysztof Śrut – SP w Rogożu

W związku z tym, że tytuł jest tylko jeden, a niektórzy uczniowie osiągnęli również wysokie wyniki, wójt wręczył również listy pochwalne następującym uczniom:

Maja Kucharzyk – SP w Rogożu

Aleksandra Raczkowska ZSP w Kozłowie

Natalia Felińska – ZSP w Kozłowie

Oktawian Kacprzycki – SP w Szkotowie

W ramach podziękowania wójt zaprosił uczniów i ich rodziców do Starej Szkoły w Browinie, a następnie muzeum w Grunwaldzie.

GALERIA