5 marca trzy uczennice Szkoły Podstawowej w Zaborowie wzięły udział w I Powiatowym Konkursie Frazeologicznym „Mądrej głowie dość dwie słowie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr  3 w Nidzicy. Dziewczyny stanęły w szranki z reprezentantami czterech placówek powiatu nidzickiego.

Rozwiązanie testu konkursowego wymagało dużej wiedzy w zakresie: znajomości, rozumienia, zastosowania, wskazania pochodzenia oraz  poprawienia błędów w związkach frazeologicznych. Uczennica naszej szkoły - Dagmara Żaglewska zajęła III miejsce i dowiodła, że w zmaganiach z frazeologią czuje się jak ryba w wodzie. Udział w konkursie był doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy, ale też czasem świetnej zabawy młodzieży z pięciu szkół naszego powiatu.

Anna Kozłowska

GALERIA:

Społeczność Szkoły Podstawowej w Szkotowie uczestniczyła w wielkiej zbiórce pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. Zebrali oni łącznie 250,57 zł i w ten sposób wsparli Towarzystwo Nasz Dom, jednocześnie pomagając swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.

Zebrane środki zostały przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami akcji: I. Wydurska, A.Pośpiech

GALERIA:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie brała udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1-3.

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

W szkole zrealizowaliśmy wiele zadań projektowych, między innymi:

  • nauka Hymnu Narodowego -  Mazurka Dąbrowskiego,  którego 4 zwrotki dzieci wspólnie odśpiewały  9 listopada o godzinie 11.11 podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, piosenek patriotycznych, w tym: „Rodzinny kraj”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „ Co to jest niepodległość?”, „Jedzie jedzie na kasztance”, „Przybyli ułani pod okienko”,
  • uczniowie z każdej klasy i grupy przedszkolnej przygotowali recytację wierszy o tematyce patriotycznej,
  • w szkole został zorganizowany kącik patriotyczny „Polska mój kraj, moja Ojczyzna”,
  • wykonaliśmy prezentację multimedialną o Szkotowie i prace plastyczne o tematyce patriotycznej "Moja mała Ojczyzna",
  • wysłaliśmy pocztówkę, własnoręcznie wykonaną, na podany adres „Piękna nasza Polska cała” oraz kartki dla bohaterów,
  • na skwerze przed szkołą ,w dniu 17 września, dzieci uczestniczyły w posadzeniu „Drzewa Pamięci” – sadzonki dębu,
  • uczestniczyliśmy w wycieczce „szlakiem historii” po terenie Szkotowa poznając miejsca ciekawe i historyczne,  
  • w szkole odbyły się rodzinne zawody sportowe p.t.”Biało- czerwoni”. W zawodach brały udział dzieci i ich rodzice.

  Realizacja zadań projektowych była ciekawą przygodą, a także lekcją historii i współpracy.  Nauczycielki realizujące projekt : Maria Chmielewska, Joanna Grzela, Ewa Szymańska, Iwona Jaroszewska, Marzena Reszka.

 Koordynator projektu Maria Chmielewska

GALERIA:

W ubiegłym roku młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie poznała sylwetkę Witolda Pileckiego - jednego z sześciu najodważniejszych ludzi na świecie walczących podczas okupacji hitlerowskiej, w tym - Danutę Siedzikównę ps. Inka.

Na wstępie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie klasy VII - Oliwia Gorczyca i Kacper Politowski przybliżyli okoliczności uchwalenia przez Sejm RP niniejszego święta oraz niepodległościową działalność żołnierzy wyklętych.  Następnie Maria Makowska wyrecytowała wiersz Wyklęci, a zgromadzeni obejrzeli animację „Niezwyciężeni”, pokazującą walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu. Główną częścią apelu była projekcja spektaklu telewizyjnego „Inka 1946. Ja jedna zginę”.

Młodzież z zainteresowaniem i w ogromnym skupieniu śledziła przebieg akcji filmu, a na wielu twarzach widać było emocje i wzruszenie.

 Piotr Sowiński

GALERIA: