W 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Szkotowie przygotowali uroczystą akademię, w której połączyli historię i współczesność. Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem sztandaru i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

Na wstępie przedstawiona została sytuacja społeczno-polityczna Polski w XVII i XVIII w. oraz próby ratowania zagrożonej ojczyzny. Zgromadzeni obejrzeli nieco żartobliwy film edukacyjny z cyklu „Historia bez cenzury”, mówiący o przyczynach upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej. Następnie młodzi aktorzy wcielili się w reporterów, którzy przeprowadzali wywiady z przedstawicielami stronnictw, biorących udział w obradach Sejmu Wielkiego. Nie zabrakło więc króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Stanisława Małachowskiego, hetmana Branickiego, a nawet przyglądającej się na polskie poczynania carycy Katarzyny II.

Uroczystość uświetnił występ wokalny klasy VI, przygotowanej przez pana Franciszka Niemiro. Młodzież wykonała m.in. pieśni „Witaj majowa jutrzenko”, czy „Polska flaga”. 

Występujący udanie połączyli przeszłość ze współczesnością, powagę z żartem, dydaktykę z zabawą, prowadząc żywą lekcję historii.

Piotr Sowiński

GALERIA:

30 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie zaprezentowano wyniki autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Najmłodsi uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, w którym zaprezentowali, co jest zdrowe, a co nie. Harcerze zaangażowani w projekt opowiedzieli natomiast, czym zajmowali się przez ostatni rok i jak projekt jednoczył mieszkańców we wspólnych działaniach.

Zaprezentowano również 2 filmy, które w telegraficznym skrócie przedstawiły najważniejsze działania. I mimo iż można by się nad tym rozwodzić godzinami, to koordynatorka projektu w sposób zwięzły przedstawiła najważniejsze założenia. Powiedziała, jakie są mocne i słabe strony szkoły, co zrobiono i co jeszcze należy zmienić.

Osiągniętych  rezultatów pogratulował wójt Marek Wolszczak oraz osoby zaangażowane w działania. Dyrektor szkoły Mirosława Ostrowska podziękowała natomiast swojej poprzedniczce, która rozpoczęła całą akcję.

Szkoła uzyskała pozytywną opinię i ma szansę na uzyskanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

GALERIA:

25 kwietnia o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyło się Narodowe Czytanie Legend Polskich. Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III. Było to to jedno z zadań realizowanych w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.

W uroczystości wzięli udział: wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, zastępca wójta Barbara Szczepkowska, dyrektor szkoły Beata Wasilewska, przedstawiciel rodziców Marzena Maciaszczyk. Goście oraz uczeń klasy trzeciej Filip Gorczyca przeczytali wybrane legendy. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania uczniowie zaśpiewali wesołe piosenki o wiośnie.

Dziękujemy Wszystkim za wspólnie miło spędzony czas.

Spotkanie zorganizowały wychowawczynie Marzena Reszka, Iwona Jaroszewska, Ewa Szymańska, Joanna Grzela, Maria Chmielewska.

Ewa Szymańska

GALERIA:

Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, dlatego też uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, w tym właśnie czasie, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia szczególnie ważne dla Polaków.

8 kwietnia dyrektor szkoły - Beata Żujewska w ramach realizowanego w placówce Ogólnopolskiego Programu Patriotyczno-Edukacyjnego  „Katyń…ocalić od zapomnienia” brała udział w Wojewódzkich Obchodach Pamięci o Bohaterach 1940 r.-2019 r. Szkoła otrzymała również zaproszenie od Barbary Gawlickiej – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz Jana Domańskiego na obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w Warszawie.

13 kwietnia  Beata Żujewska, Anna Kozłowska-szkolny koordynator programu oraz Dagmara Żaglewska- uczennica klasy ósmej, członkowie Rodziny Katyńskiej z Olsztyna, Andrzej Abako- starosta olsztyński oraz przedstawiciele szkół województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali nasz region podczas uroczystości  upamiętniającej wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku.

Podczas podróży do stolicy profesor Maria Swianiewicz -Nagięć wygłosiła prelekcję o więźniach wysłanych wiosną 1940 roku transportem do Katynia. W Warszawie uczestnicy zwiedzili Muzeum Katyńskie - pierwszą w świecie placówkę dokumentująca zbrodnię sowietów. Przedmioty znajdujące się w relikwiarzach z potężną siłą oddziałują na odwiedzających, boleśnie uświadamiając rozmiar ludobójstwa dokonanego przez NKWD.

Biskup polowy Józef Guzdek odprawił  mszę świętą polową w Muzeum Katyńskim w intencji oficerów, funkcjonariuszy i pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli oraz artystów zamordowanych na Wschodzie. Eucharystię sprawowaną w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej poprzedzi dźwięk dzwonu katyńskiego oraz apel pamięci i złożenie zniczy przed epitafiami katyńskimi znajdującymi się na terenie muzeum. Znicze zapłonęły również pod pomnikami na Cmentarzu Powązkowskim.

Anna Kozłowska

GALERIA: