Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie zwraca się z gorącą prośbą do osób, które mają możliwość nieodpłatnego przekazania sprawnych sprzętów gospodarstwa domowego: lodówka, kuchnia gazowa.

GOPS w Kozłowie sprzęty te przekaże na rzecz osób potrzebujących z terenu Gminy Kozłowo.

Osoby chętne do przekazania sprzętów prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia sposobu jego przekazania/odbioru pod nr: tel. (89) 626 70 35, (89) 625 08 39.