Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2020 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

 

23 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Magdalena Kordalska

Miejscowości:

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

 

22 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Agnieszka Malonek.

Miejscowości:

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

 

24 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Barbara Mańka.

Miejscowości:

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

 

25 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular.

Miejscowości:

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.